הרפורמה בביטוחי הבריאות יוצאת לדרך

ברשות מתעקשים שקיים בשוק הנוכחי כפל ביטוח; מבטיחים הרחבת הכיסוי הבסיסי והתחרות בשוק
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה ביום ג' את רפורמת ביטוחי הבריאות להערות הציבור. ברשות מסבירים, כי הרפורמה מגיעה לאחר בחינה והתייעצות ממושכת של רשות שוק ההון בהתייחס למצב הקיים בביטוחי הבריאות.

הרשות ערכה ביקורות, קיימה דיונים עם גורמים בעולם הבריאות, הביטוח, הרפואה והאקדמיה, וביררה פניות ציבור הנוגעות להשלכות הרפורמה על שוק ביטוחי הבריאות. "תובנה מרכזית שעלתה נוגעת בצורך להבטיח כי מבוטח בביטוח בריאות יכוסה ראשית כנגד מקרים בהם הוא עלול לעמוד מול הוצאה כלכלית גבוהה, לעיתים בגובה של מיליוני ש"ח, שתידרש בכדי לאפשר לו לממן טיפול רפואי פרטי בעת הצורך.

שינויים רבים והתפתחויות צפויים בעולם ביטוחי הבריאות בעקבות הקורונה. צילום: shutterstock
"זהו צעד שנעשה לאחר עבודה מעמיקה ובחינה ממושכת ומקיפה של השוק" | צילום: shutterstock

"כמו כן, עלה הצורך להגדיר את הכיסויים הללו באופן אחיד ורחב ובכך להקל ולאפשר ההשוואה, להבטיח כיסוי מיטבי למבוטח, להגביר את התחרות ולמקד אותה במחיר הביטוח ובשירות הניתן על ידי חברת הביטוח", אומרים ברשות.

עיקרי הרפורמה

• יצירת פוליסת בריאות בסיס אחידה שתורכב מפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, פוליסת תרופות מחוץ לסל ופוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל. ישנה אפשרות בהרחבת הפוליסה הבסיסית בכיסוי לניתוחים בישראל.

• מעל פוליסת הבסיס האחידה, ישווקו מגוון פוליסות בריאות נוספות, הכוללות פוליסות תכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, בהשתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת ברובד הבסיס ומשולמות מהשקל הראשון ללא תלות בתוכנית השב"ן, וכן פוליסה אמבולטורית שתחולק לתשעה סעיפים.

• תשעה סעיפים אמבולטוריים קבועים במטרה להגביר את מגוון הביטוחים הקיימים לצד מניעת מצב של כפל כיסויים בין המוצרים. זאת על מנת לדייק את התיק הביטוחי של המבוטח בהתאם לגילו ולצרכיו. מכירת ביטוח אמבולטורי תתאפשר בתנאי שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיס אחידה, לאו דווקא בחברה בה הוא מעוניין לרכוש את מוצרי הביטוח האמבולטורי.

• איסור מכירת כפל ביטוח. מכיוון שקיימת כפילות בין כיסויים המוענקים במסגרת מוצרי בריאות פרט שונים מסוג שיפוי, נאסרה מכירת פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה.

• יינתנו הנחות בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות. דבר שיסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

הפסקת כפל הביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "הרפורמה בביטוחי הבריאות מהווה צעד משמעותי בסטנדרטיזציה ופישוט מוצרי הביטוח הבסיסיים והקריטיים בתחום הבריאות לכלל המבוטחים, במטרה להוזיל את עלות ביטוחי הבריאות הבסיסיים למבוטחים ולהגביר את התחרות בתחום. הרפורמה נועדה גם לשפר משמעותית את המענה של ביטוחי הבריאות לצרכי המבוטחים.

"זהו צעד שנעשה לאחר עבודה מעמיקה ובחינה ממושכת ומקיפה של השוק, לאחר התייעצויות עם שלל הגורמים השונים בשוק ביטוחי הבריאות לרבות אקדמיים, מתווכים ורופאים. פוליסת הבסיס האחידה שמה דגש מרכזי על הגנה מיטבית עבור כל מי שיידרש לה בעת קרות מקרה הביטוח בעיקר למקרי הביטוח שעלותם גבוהה זאת לצד רבדים נוספים שישכללו את השוק, יגבירו את מגוון הכיסויים המוצעים לציבור ויפסיקו את כפל הביטוחים לאלתר לטובת כלל אזרחי ישראל".

הגברת התחרות

לאחר שפורסמה הרפורמה, אמר ברקת בכנס ביטוחי הבריאות והסיעוד ה־18 של עדיף שנערך השבוע: "אנחנו למעשה יוצרים קרקע, מבנה שוק שמאפשר הגברה של התחרות. אנחנו סוגרים את הפער בין הכיסוי שהמבוטח מקבל למה שהוא סבור שיש לו. זה פער משמעותי, בוודאי עבור מבוטח שאין מי שייעץ לו כמו שצריך. אם התמזל מזלו ויש לו סוכן טוב, הכל מצוין. האלמנט של הסוכן הוא קריטי וחשוב, אבל אם לא – אז בעצם הוא קונה ביטוח ולא בטוח שהוא יודע מה הוא קונה. אנחנו סוגרים את הפער בין מחיר הכיסוי לצרכים של המבוטח, אנחנו מייצרים קודם כל מענה לצרכים הבסיסיים הקריטיים של מקרי הקטסטרופה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email