הרפורמות של השנה החדשה: ניוד אוטומטי מקרנות פנסיה לא פעילות, איסור כפל תגמולים, ביטוח בריאות אחיד ועוד

בחודשים הקרובים ייכנסו לתוקפן שורה של הוראות חדשות, שישפיעו על עבודת הסוכן. המודל הצ'יליאני, איסור על כפל תגמולים, בחירת סוכן הביטוח, הרחבת דיווח המעסיקים וכתבי שירות הן רק מההנחיות המצפות לסוכני הביטוח בשנת 2016
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ינואר 2016

1. המודל הצ'יליאני נכנס לתוקף

כספים חדשים בחשבונות קיימים וחשבונות חדשים של גמל ופנסיה ייכנסו למסלולי חיסכון מותאמי גיל. ככל שהגיל צעיר יותר – המסלול יכלול אפיקי השקעה עם סיכון גבוה יותר. וככל שהמבוטח מבוגר יותר – המסלול יהיה שמרני יותר.

2. ניוד אוטומטי מקרנות פנסיה לא פעילות לקרן פעילה

הגופים המוסדיים יתחילו לגבות דמי ניהול שנתיים בסך 72 שקל בקופות גמל שכבר לא מפקידים אליהן, ושיש בהן פחות מ־8,000 שקל. כדי לחסוך את דמי הניהול האלה, יתבצע ניוד אוטומטי של כספים מקופות ומקרנות לא פעילות לקרן פעילה, אלא אם החוסך יתנגד לכך.

3. איסור על כפל תגמולים בשיווק פנסיוני

החל מינואר, סוכני הביטוח יוכלו להיות מתוגמלים רק באחת משתי דרכים: לקבל תשלומים ישירות מהלקוח – או עמלת הפצה מהגוף המוסדי או בית ההשקעות, כמו זו שמקבלים היועצים הפנסיוניים. הסוכנים לא יורשו לקבל תגמול עקיף נוסף מהגופים המוסדיים, ולא יוכלו ליהנות מהכנסה גם מהמוסדיים וגם מהלקוח.

4. פיזור כספים באמצעות ממשק מעסיקים אחיד

החל מינואר יחויבו מנהלים, המעסיקים מעל 100 עובדים, בצורת דיווח אחידה לגופים הפנסיוניים על התשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם, באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ במבנה אחיד, כולל בקרה בהיזון חוזר מהגוף המוסדי.

 

פברואר 2016

1. תיקון 12 נכנס לתוקף

התיקון לחוק קופות הגמל קובע כי מעסיק לא יוכל לקשור בין שיעור ההפקדה לבין סוג מסוים של קופה. המשמעות לכאורה היא שעל מעסיקים רבים להעלות את שיעורי ההפקדות הפנסיוניות בהתאם לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבע למוצרים הפנסיוניים השונים, במסגרת הסכם העבודה של העובד.

2. ביטוח בריאות אחיד

הרפורמה להחלת פוליסה אחידה בתחום ביטוחי הבריאות בכל הקשור לניתוחים פרטיים ולביטוחים סיעודיים לחברי קופות חולים נכנסת לתוקף.

3. העובד יוכל לבחור את סוכן הביטוח בחיסכון לפנסיה

עובדים החוסכים לפנסיה באמצעות תלוש השכר שלהם יוכלו לבחור את סוכן הביטוח שיטפל בחיסכון שלהם, ולא יהיו עוד כבולים לסוכן של המעסיק. בנוסף, העובד יוכל לפנות ישירות לגוף המוסדי ויטופל לאחר מענה על מספר שאלות מכוונות.

4. עובד עצמאי

עובד יוכל להצטרף לתוכנית פנסיונית באופן עצמאי, ללא לווי של סוכן ביטוח, יועץ ביטוח או משווק פנסיוני.

ביטוח2016
צילום: fotolia

אפריל 2016

1. חובת תיעוד אישור המבוטח על חידוש הביטוח

חוזר חידוש ביטוח אשר נכנס לתוקפו באפריל 2015 יכלול ממועד זה את חובת תיעוד אישורו של מבוטח על חידוש הביטוח. מתאריך זה תרשומת פנימית אינה קבילה כתיעוד, ויש לקבל מייל / פקס / הקלטה של המבוטח המאשר חידוש פוליסה, ועל הסוכנים לעמוד בהוראות התיעוד.

 

יולי 2016

1. דיווח מעסיקים מתרחב

החל מיולי, הוראות הדיווח האחיד באמצעות ממשק מעסיקים אחיד נכנס לתוקף גם עבור מנהלים המעסיקים מעל 50 עובדים.

2. כתבי שירות

חוזר כתבי השרות, שהתפרסם זה עתה, צפוי להיכנס לתוקף – ועל סוכני הביטוח לוודא שכל כתבי השירות אשר ימכרו מחוץ לפוליסה עומדים בהוראות החוזר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email