"הרשות בוחרת להתעלם מבעיות בוערות ולשים את הזרקור על הגורם המקצועי"

לאור הדרישה החדשה של הממונה - על סוכן הביטוח לגלות בהליך הצירוף כי עיקר הכנסותיו מתקבלות מחברות מסוימות - מגיבה הלשכה בחריפות: "כיצד זה מתיישב עם הרישיון שהם עצמם אישרו לחברת מקס לעבוד רק עם חברת AIG?"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"לאור מדיניות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להגביר שקיפות והוגנות בהליך הצירוף ועל מנת לשקף למבוטחים רובד נוסף במכלול השיקולים בעת רכישת המוצר הביטוחי, ולאפשר להם לקבל החלטה מושכלת המתאימה ביותר לצרכיהם, מוצע בחוזר זה להטיל הוראות המחייבות את סוכן הביטוח לגלות למועמדים לביטוח, בעת הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו מתקבלות מחברות ביטוח מסוימות והוא מציע למבוטח את המוצרים מחברות אלו בלבד, ולא מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח.

בנוסף, מוצע להורות כי סוכני ביטוח לא יוכלו להתנות את הליך הצירוף לביטוח, לרבות את התאמת הצרכים למועמד לביטוח, בכך שהוא יישאר מבוטח למשך תקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה". כך הודיע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת בטיוטת תיקון חוזר צירוף לביטוח שפורסמה אתמול (יום ד'). ההוראות ייכנסו לתוקף ב-1 בנובמבר 2020.

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

בתגובה נמסר מלשכת סוכני הביטוח: "בהתאמת הביטוח למבוטח יש ערך מוסף לטיפול על ידי סוכן הביטוח שמבצע בדיקה מקצועית ורחבה במטרה לבנות עבורו את הצעת הביטוח בעלת הכיסוי הטוב ביותר, המותאמת למידותיו ולצרכיו. המטרה של סוכני הביטוח תמיד הייתה ותמיד תהיה טובתו של המבוטח.

מתעלמת מהנושאים הבוערים

"בענף הביטוח יש נושאים דחופים לטיפול על ידי רשות שוק ההון, בין היתר, פרסומים מטעים של גופים שונים, מכירות שגויות על ידי מוקדנים בניגוד לתקנות על ידי חברות הביטוח וללא ידע מקצועי מתאים. תמוהה בעינינו העובדה כי רשות שוק ההון בוחרת להתעלם מבעיות בוערות ולשים את הזרקור על הגורם המקצועי והאובייקטיבי האמיתי שמספק שירות ישר, הגון ומקצועי לציבור המבוטחים.

"ושאלה מהותית שחייבת להישאל היא: אם רשות שוק ההון מוצאת כי פעילות של מעל 40% עם חברת ביטוח יחידה פוגעת לטענתם באובייקטיביות ובתחרות – כיצד זה מתיישב עם הרישיון שהם עצמם אישרו לחברת מקס לעבוד רק עם חברת AIG? האם יד ימין ברשות איננה יודעת מה התירה יד שמאל? ואיך נושא האובייקטיביות מסתדר כאשר בפתח כבר עומדת גם חברת ישראכרט לקבלת רישיון סוכן ביטוח.

"לצערנו, רשות שוק ההון בחרה להודיע על כוונתה להוציא חוזר זה דרך התקשורת ולא פנתה כמתבקש לגופים הרלוונטיים לקבלת התייחסות רצינית. נלמד את הטיוטה ונגיב עליה".

בדברי ההסבר לטיוטת החוזר, נכתב כי "הוראה זו נדרשת לנוכח ניתוח נתונים שנערך ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מהם עלה כי כ-85% מסוכני הביטוח עובדים עם שתי חברות ביטוח לכל היותר וכ-60% עובדים עם חברת ביטוח אחת בלבד. נתונים אלו ממחישים את הכשל הקיים כי בדרך כלל סוכן הביטוח מציע למועמד לביטוח היצע מצומצם של מוצרי ביטוח, וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה רוב סוכני הביטוח מציעים למבוטחים את המוצרים המתאימים להם ממכלול החברות והמוצרים הקיימים בשוק. מוצע לקבוע את הגילוי אודות חברות הביטוח עימן עובד הסוכן גם בהליך השיווק היזום, ובעת פתיחת השיחה.

ביטול ההתניות

בנוסף, מוצע לאסור פרקטיקה הקיימת בשוק והיא התניית הליך הצירוף לביטוח ואת הליך התאמת הצרכים בכך שהמועמד לביטוח יישאר מבוטח לתקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה. כתוצאה מהתניה זו, ככל שמבוטח ביקש לבטל את הפוליסה או לעבור לחברה אחרת, סוכן הביטוח גבה ממנו דמי ביטול".

לגבי התניית ההליך במשך תקופת ביטוח ובכלל זה דמי ביטול, נכתב: "בעקבות פניות ציבור שהתקבלו ברשות, עלה כי סוכני ביטוח מצרפים מבוטחים לביטוחים השונים, תוך שמחייבים אותם להישאר מבוטחים למשך תקופת ביטוח מסוימת. מבוטחים שביקשו לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח נדרשו לשלם דמי ביטול עבור הפוליסה, בנימוק כי מדובר בעלות דמי הייעוץ הראשוני שקיבלו במועד צירופם לפוליסה. התניית הליך הצירוף לביטוח לרבות הליך התאמת הצרכים עבור מועמד לביטוח מהווה חסם תחרותי שפוגע ביכולת הניוד של המבוטח לפוליסות אחרות שישרתו את צרכיו בצורה טובה יותר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email