הרשות מעדכנת את פוליסת ביטוח הדירה שתכלול הרחבה לכיסוי קריסת בניין

ההרחבה היא לא בגדר חובה והיא תכלול גם פיצוי בגין הוצאות שכר דירה לתקופה של עד 24 חודשים; סו"ב שי שדה: "מדובר בבשורה צרכנית חשובה שיהיה מעניין לראות כיצד שוק הביטוח יגיב אליה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה כי היא מעדכנת את פוליסת ביטוח הדירה, כך שניתן יהיה לרכוש הרחבה "לכיסוי נזק מכל סיבה" שתכסה גם קריסת בניינים.

מהרשות נמסר, כי "בעקבות מספר אירועים של קריסת מבנים שאירעו בישראל ובעקבות אי בהירות לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי למקרים אלו, עלה הצורך לבחון את היקף הכיסוי הביטוחי הניתן במסגרת הפוליסה התקנית לביטוח דירה. מטרת התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה".

מטרת התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה | צילום: shutterstock
תגובת הלשכה

סו"ב שי שדה, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "בהחלט מדובר בבשורה צרכנית חשובה שיהיה מעניין לראות כיצד שוק הביטוח יגיב אליה, והיא מעוררת מספר שאלות: האם יהיה מדובר בפרק חובה בפוליסה או שמא זו תהיה תוספת או הרחבה; האם חברות הביטוח יבקשו לשלוח איש מקצוע מטעמם לביצוע סקרים טרם מתן כיסוי ביטוחי; האם בניינים שכבר היום מוגדרים מסוכנים או שיש בהם סדקים הם ברי ביטוח או שמה מדובר על נזק ידוע מראש.

"כמו כן, בתוך החוזר שהוציא הממונה ישנם מספר נושאים חשובים שבאו לידי ביטוי ובאמת משקפים מצוקה שעלולה חלילה להיות במקרים של נזקים גדולים, כמו שכ"ד ל-24 חודשים ותשלום שכ"ד חלופי גם ללא הוכחת תשלום בפועל.

"הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח כבר החלה בבחינת הצעות לתיקון ושיפור הפוליסה התקנית לביטוח דירה עם דגש על סוגיות לא פחות חשובות שאינן מקבלות מענה בפוליסות הקיימות, כמו אובדן רווחים מייצור חשמל על ידי מערכות סולאריות, נזקי רכוש מסייבר לבתים חכמים, ביטוח צד ג' לאופניים חשמליים, הגדלת תקופת הכינון במקרה נזקים כמו רעידת אדמה ל-36 חודשים ועוד – אלו הם נושאים בוערים שחייבים לתת להם מענה ראוי ומקיף".

עיקרי התיקון

א. תתאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי נזק לדירה מכל סיבה. הרחבה זו תאפשר למבוטחים לרכוש כיסוי לנזק מכל סיבה שהיא לדירה, לרבות מקרים של התמוטטות וקריסה של הדירה גם בגין אירוע שאינו כלול בכיסוי הבסיסי לדירה.

ב. מקרה הביטוח יכלול אובדן או נזק תאונתי לדירה בבית המשותף או לבית המשותף, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה בדומה לכיסוי "סכום ביטוח נוסף" וזאת במטרה לתת מענה למצב בו נגרם לדירה נזק משמעותי.

ג. ההרחבה צפויה לתת מענה גם למקרה בו הבניין ניזוק בצורה משמעותית והדירה המבוטחת, הנמצאת בבית המשותף אינה ניזוקה, אך אינה שמישה עבור המבוטח באופן שיאפשר דיור חלופי ושיקום של המבנה.

ד. לאור מחלוקות ופרשנויות שונות בעקבות אירוע התמוטטות מבנים בישראל ופסיקות שונות בנושא, תתווסף הגדרה ייעודית למושג "התפוצצות" בכדי למנוע מצב של אי בהירות וכדי שהרחבת הביטוח תהיה אפשרית ואפקטיבית.

ה. הפיצוי בגין הוצאות שכר דירה יוגדלו לתקופה מרבית של 24 חודשים במקום 12 חודשים, למבוטחים אשר נותרו ללא קורת גג, זאת מתוך הבנה שבמקרים רבים משך הזמן יארך תקופה הארוכה מ-12 חודשים.

ו. בנוסף, מתוך ניתוח אירועים שקרו בעת האחרונה, הכיסוי הביטוחי יאפשר תשלום בגובה שכר דירה חלופי בגין שלושה חודשים ראשונים מיד לאחר קרות האירוע וללא דרישה של חובת הצגת חוזה שכירות בפועל, וזאת על מנת לתת מענה ראשוני במצב אי ודאות אליו נקלע המבוטח.

גם בביטוחי משכנתא

לאור החשיבות הרבה לכיסוי ביטוחי שלם ומתן מענה נגיש והולם לציבור הרחב, תתאפשר רכישה של הרחבה לכיסוי בשל נזק משמעותי לדירה ושל כיסוי כנגד נזקים לצד ג' בעבור מבוטחים שרכשו את פוליסת הביטוח שלהם עבור הלוואה לדיור, גם באמצעות סוכנויות הביטוח של הבנקים למשכנתאות.

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ציין: "אני רואה חשיבות רבה בהתאמת הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח בצורה הגבוהה ביותר, זאת במטרה להבטיח מענה ראוי לצרכיו בעת הצורך. בעדכון הנוכחי שמנו דגש על מענה מהיר מחברות הביטוח למבוטחים על מנת לא להשאיר מבוטחים ללא קורת גג וללא מענה הולם בעת התרחשות האירועים, ולמנוע מצב בו תידרש תקופה ארוכה עד לקבלת פיצוי ובירור החבות. הרשות תמשיך לבחון פתרונות שונים ותוספות לכיסוי הקיים בפוליסה התקנית לטובת ציבור המבוטחים בישראל".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email