הרשות מציעה לדחות את מגבלת ה-35% למרכיב הביטוחי בקופת הגמל לנובמבר 2019

מדובר בסעיף 4 לחוזר "שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה", שהיה אמור להיכנס לתוקף באפריל 2019; וגם: הרשות מעדכנת את חוזר העברת כספים בין קופות גמל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בטיוטת חוזר שפרסמה בתחילת השבוע, מציעה רשות שוק ההון לדחות את מועד החלת החובה שהוטלה על חברות הביטוח לעדכן את היקף הכיסוי הביטוחי בתכנית לאובדן כושר עבודה אגב קופת גמל (גם ביטוחי מנהלים), וכן, להגביל את העלות המצטברת של הכיסויים הביטוחיים במסגרת קופת הגמל, ל-35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים.

מדובר בסעיף 4 לחוזר "שיווק תכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה". החובה הייתה אמורה להיכנס לתוקף ב-1 באפריל 2019, ולאור המורכבות התפעולית הכרוכה ביישום חובה זו ובעקבות פניות הגופים המוסדיים, מציע הממונה לדחות את ביצוע סעיף 4 לחוזר ל-1 בנובמבר. למנהלי הגופים המוסדיים ניתנו שבועיים, עד ה-17 במרץ, להגיב לטיוטה. קובע הוראות להסדרת הליך שיווק כיסוי אובדן כושר עבודה לקראת כריתת חוזה ביטוח.

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן

לאור המורכבות התפעולית הכרוכה ביישום סעיף 4 לחוזר ובעקבות פניות של הגופים המוסדיים מוצע לדחות את מועד התחילה של סעיף זה ליום 1 בנובמבר 2019.

המגבלה שהטילה הרשות על היקף הגבייה למרכיב הביטוחי בקופת הגמל נובעת מכך, שעל פי הרגולציה לביטוח מנהלים, הסכום שמנותב לכיסויים הביטוחיים חייב להספיק לכיסוי 75% משכרו של החוסך. מאחר שהפרמיה שגובות חברות הביטוח עולה בהתאם לגיל המבוטח, עלול להיווצר מצב שבהגיעו לגיל מסוים, 35% מההפקדות לא יספיקו לכיסוי 75% משכר המבוטח.

העברת כספים בין קופות גמל

בטיוטת חוזר נוספת, הרשות מעדכנת את חוזר העברת כספים בין קופות גמל. בטיוטה מוצע כי ”בעת העברת כספים מקופת ביטוח, המבוטח רשאי לבחור להעביר את החיסכון לקופה המקבלת, ולשמר את הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה בקופה המעבירה“.

לשם כך, הרשות מציעה לקבוע כי טופס העברת הכספים יכלול את בקשת העמית להשארת הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה בעת העברת כספים בין קופות גמל; הקופה המעבירה תמסור לקופה המקבלת את שיעור העלות של הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה מתוך סך ההפקדות למרכיב התגמולים, וזאת על מנת שלא תהיה חריגה מהמגבלה של 35%; במקרים בהם עמית מעוניין לפצל את מרכיבי החיסכון הפנסיוני שלו ולהשאיר את הכיסוי לאובדן כושר עבודה בקופה המעבירה, מוצעת הוראה המחייבת את קופת הביטוח המעבירה, לעדכן את העמית העובר האם ובאיזה היקף נשמר אצלה הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה, כדי שהעמית יידע שהקופה המעבירה שימרה עבורו את הכיסוי הביטוחי ואת היקף הכיסוי הביטוחי.

עוד מוצע בטיוטה: להוסיף הוראה המחייבת את קופת הביטוח שהעמית בחר לשמר אצלה את הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה, להעביר לקופה המקבלת מידע אודות שיעור עלות הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה לכל אורך תקופת הביטוח מתוך מרכיב התגמולים. התוספת המוצעת נועדה למנוע מצב שבו הקופה המקבלת תקנה לעמית העובר אליה כיסויים ביטוחיים, שיחד עם הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה שנותר אצל הקופה המעבירה, יעברו את שיעור ה-35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים, וזאת בניגוד לתקנות כיסויים ביטוחיים.

הערות לטיוטה זו אפשר להעביר עד ל-3 באפריל.

 

 

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email