הרשות מקשיחה תנאי הכניסה לאתר "הר הביטוח"

החל מה-29 באוגוסט תתאפשר כניסה רק באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, כדי למנוע ממתחזים לפעול בשם המבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"לאור ביקורות שביצעה הרשות ותלונות ציבור שהתקבלו לגבי כניסת גורמים שאינם מפוקחים או גורמים מפוקחים שלא קיבלו אישור מהמבוטחים לבצע שאילתה באתר הר הביטוח, הרשות פועלת כדי להגביר את רמת ההזדהות בכניסה להר הביטוח באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, זאת במטרה למנוע מאתרים מתחזים וגורמים שאינם מורשים לפעול מטעם המבוטחים". כך נכתב בתיקון לחוזר ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח שפרסמה רשות שוק ההון ב-8 באוגוסט 2021. החוזר ייכנס לתוקף ב-29 באוגוסט.  

על פי החוזר, יתאפשר לעובדים הרלוונטיים בחברות הביטוח לצפות, לאחר קבלת הרשאת שימוש פרטנית, במידע אודות מועמדים לביטוח באתר.

לחצן נפרד למשווקים

מטרת התיקון היא להנחות את חברות הביטוח באשר לגורמים המורשים לקבל הרשאה לצפייה בפרטי מועמדים לביטוח בהר הביטוח, וכן ביחס לאופן הדיווח לרשות על הגורמים המורשים על ידי חברות הביטוח שיקבלו הרשאה לצפות במידע אודות מועמדים לביטוח באתר.

בחוזר מפורטות הנחיות לחברות לגבי העברה מסודרת בכל רבעון של עובדי החברה הרשאים לצפות בנתוני מבוטחים בהר הביטוח.

כניסת משווקים, לרבות סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וגורמים מורשים מטעם חברות הביטוח,  לתיקיהם של מבוטחים, תתבצע לאחר הזדהות אישית של הגורם המשווק במערכת ההזדהות הממשלתית וזיהוי הגורם המשווק על ידי הרשות, ובאמצעות הקשה על לחצן נפרד – כניסה למשווקים, שיתווסף ללחצן הכניסה למבוטחים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email