הרשות מרחיבה את המידע בהר הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד

האתר יכלול פירוט נוסף של כיסוי התרופות, תגמולי הביטוח הסיעודי, ומשך תקופת תגמולי הביטוח, בנוסף ל״ערכי הסילוק" למבוטח. השירות ניתן חינם - לא להתפתות להצעות בדיקה בתשלום
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, פרסמה טיוטת הוראות אשר מטרתן לקבוע סוגי מידע חדשים שיוצגו למבוטחים בביטוחי בריאות וסיעוד במסגרת אתר "הר הביטוח" ויוכלו לשמש אותם לצורך קבלת החלטה מושכלת אודות הכיסויים הדרושים להם. מדובר בשירות הניתן חינם, מדגישים ברשות.

תחום ביטוחי הבריאות והסיעוד כולל כיסויים רבים ומורכבים להבנה. על מנת לסייע למבוטחים להבין טוב יותר את הכיסויים הקיימים בתחומים אלו, המידע החדש שיכלול אתר ״הר הביטוח״ יכלול, בין היתר, פירוט נוסף של כיסוי התרופות וכן פירוט גובה תגמולי הביטוח הסיעודי, ומשך תקופת תגמולי הביטוח. בעזרת פירוט זה המבוטח יוכל להבין בצורה ברורה באיזה מקרה הוא מבוטח ובאיזה לא ויוכל להתאים את הכיסוי הרצוי לו. עוד יפורסמו באתר ״ערכי הסילוק" בביטוח הסיעודי הקיים למבוטח, ככל שישנם. ערכי הסילוק הינם סכומי הביטוח בהם יהיה המבוטח מכוסה גם אם יפסיק לשלם את הפרמיה החודשית.

תמונת מצב ברורה יותר. צילום מסך מתוך אתר "הר הביטוח"
חינם בכל עת

"הר הביטוח" מאפשר למבוטח לקבל תמונת מצב ברורה ומהימנה של הביטוחים והכיסויים הקיימים לו ומשמעותם. המבוטח יכול לקבל את המידע בחינם בכל עת, ובפרט בעת בחינת רכישת ביטוח חדש, אז מחייבת הרשות גם את חברת הביטוח או את הסוכן לבצע בדיקה של הכיסויים הקיימים ב"הר הביטוח" כדי למנוע מצב של כפל ביטוח.

מהרשות נמסר, כי בכוונתה להמשיך ולשכלל את אתרי "הר הביטוח", "הר הכסף", המחשבונים, והכלים הדיגיטליים הנוספים שהיא מעמידה לשירות הציבור.

רשות שוק ההון מדגישה כאמור, כי היא מעמידה לידי הציבור את הכלים הצרכניים הללו בחינם, ולפיכך "אין להתפתות להצעות של גורמים שונים הדורשים לקבל תשלום עבור העברת מידע זה לצרכן. אין צורך לשלם לגורמים פרטיים עבור הוצאת מידע מסוג זה. במידה שנדרש ייעוץ פרטני בתחומי הפנסיה והביטוח, יש לשים לב כי נותן הייעוץ הוא גורם שקיבל רישיון לכך מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון", נמסר מהרשות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email