הרשות פרסמה את התקנות הסופיות להרחבת כיסויי פוליסת ביטוחי הסיעוד בקופ"ח תוך קיפוח זכות השימוע של הציבור

התקנות יכנסו לתוקף ב־01.02.21; רוזנפלד: "אנו שוב עדים לסיטואציה בה הרשות שמה לה מטרה ומתעלמת מכל כללי המשפט המנהלי, מפרסמת החלטות סופיות ומתעלמת מזכות השימוע של הציבור"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לפני כשבועיים פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטה להרחבת הכיסוי הניתן בפוליסות סיעוד הנמכרות על ידי קופות החולים. בטיוטה ציינה הרשות כי הערות יתקבלו אצלה עד ה-12 ביולי 2020 ולאחר מכן יתקיימו שימועים בנושא.

ואולם, הרשות לא חיכתה לשימועים ופרסמה ב-12 ביולי את התקנות הסופיות. מהרשות נמסר: "המהלך נועד לתת מענה לצמצום הזמינות של פוליסות סיעוד פרטיות בשוק למבוטחים חדשים, זאת במטרה לאפשר להם לרכוש מוצר סיעוד משופר דרך הקופה. ההרחבות ייכנסו לתוקף ב-01.02.21".

דרך בהולה

בתגובה מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "בפתח דברינו, נדגיש – אנו בעד הרחבת רובד הכיסויים הביטוחיים בתחום כיסוי הסיעוד. לטעמנו המתווה יכול היה להיות שונה ורחב יותר, ועדיין כל שירות לטובת ציבור המבוטחים מבורך.

שינויים רבים והתפתחויות צפויים בעולם ביטוחי הבריאות בעקבות הקורונה. צילום: shutterstock
רשת ביטחון סיעודית למבוטחים או דריסת זכות השימוע של הציבור? צילום: shutterstock

"עם זאת, דווקא על הדרך שבה מתנהלת רשות שוק ההון אני מתרעם. אנו עדים שוב לסיטואציה בה רשות שוק ההון שמה לה מטרה ומתעלמת מכל כללי המשפט המנהלי, מתעלמת מזכות השימוע של הציבור ומפרסמת החלטות סופיות.

"מה אצה הדרך לרשות לפרסם כבר עתה את התקנות בטרם נדונו התיקונים לקודקס?. אני מבקש להזכיר כי הדבר דומה להפליא לדרך הבהולה בה בחרה רשות שוק ההון להודיע על מתן רשיון חברות האשראי בלי לאפשר זכות שימוע ללשכת סוכני הביטוח וביום השימוע כבר נמסר כי הרשות גמרה בדעתה לאשר את כניסת חברות האשראי לתחום התיווך בביטוח. אין לי אלא להצר כי זו הדרך בה בוחרת רשות שלטונית במדינת ישראל לנהוג".

הגדלת הקצבה או הארכתה

על פי התקנות, המבוטחים יוכלו להרחיב את כיסוי הרובד הבסיסי, בכפוף לחיתום רפואי, בשני אופנים – על ידי רכישת רובד כיסוי המגדיל את הזכאות לקצבה לחמש עשרה שנה (עשר שנות כיסוי נוספות על חמש שנות הכיסוי הקיימות ברובד הבסיסי) או הגדלת הקצבה באלף שקל בבית ו-3,000 שקל במוסד סיעודי, למשך תקופת הכיסוי המבוקשת.

כיום הכיסוי הביטוחי הבסיסי בקופות החולים, מאפשר לקבל קצבה חודשית עד חמש שנים מהמקרה הביטוחי בגובה של 5,500 שקל במידה והמבוטח שוהה בבית; במידה והמבוטח שוהה במוסד סיעודי עומדת הקצבה עד לגובה של כ-10,000 שקל. הסכומים נכונים למצטרפים עד גיל 49 והם הולכים ופוחתים עבור מבוטחים המצטרפים בגיל מבוגר יותר.

מצטרפים בין הגילאים 50 עד 59 זכאים ברובד הבסיסי לקצבה של 4,500 שקל בבית ו-6,500 שקל במוסד סיעודי, ומצטרפים בגילאי 60 ומעלה לקצבה של 3,500 שקל בבית ו-4,500 שקל במוסד.

ההרחבות עוסקות בשני תחומים: הראשונה, בהארכת תקופת הזכאות לקצבה החודשית בעשר שנים נוספות על חמש השנים הקיימות בקצבה הבסיסית, שמעניקה למבוטחים חמש עשרה שנה של ביטוח סיעודי, והשנייה, בהגדלת גובה הקצבה ב-1,000 שקל בבית ו-3,000 שקל במוסד סיעודי.

עוד נמסר, כי הרובד המורחב אחיד בכלל קופות החולים, זאת במטרה לאפשר לחברי קופות החולים לעבור בקלות בין קופות החולים מבלי לפגוע בביטוח הסיעודי שברשותם, ומבלי לבצע בדיקת מצב רפואי נוספת.

רכישה בקופה אחרת

סעיף חשוב שנכנס לתקנות מדבר על ביטול הכיסויים על ידי המבוטח. כך, מבוטח שרכש את הכיסוי המורחב, לא יוכל לבטל את הרובד הבסיסי ולהמשיך ליהנות רק מהכיסוי המורחב. כלומר, אם הוא מבטל את הרובד הבסיסי, גם הרובד המורחב יתבטל באופן מיידי.

סעיף נוסף בתקנות מתייחס לרכישת הרובד הנוסף בקופת חולים אחרת: "חבר קופת חולים זכאי להצטרף, מגיל 6, לכיסוי לרובד המורחב בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח של קופת החולים שבה הוא רשום, בכפוף לבחינה של מצב רפואי קודם בלבד, כפי שייקבע בהסכם בין המבטח לבין קופת החולים; על אף האמור, הממונה רשאי לאשר, אם מצא שיש הצדקה לכך, כי חברי קופת חולים מסוימת זכאים להצטרף לרובד המורחב ולתוספת סכום ביטוח בביטוח סיעודי לחברי קופ"ח אחרת", נכתב בתקנות.

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת: "התקנות שפורסמו מהוות תגובה מהירה של הרשות למשבר ביטוחי הסיעוד, במסגרתו הפסיקו החברות לספק לציבור המבוטחים פוליסות במחיר שווה לכל נפש, ומטרתן להעניק למבוטחים רשת ביטחון סיעודית בעת הצורך".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email