הרשות תגביר את רמת ההזדהות בכניסה ל״הר הביטוח״

הכניסה לאתר תתבצע באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. חברות הביטוח יעניקו הרשאת צפייה בפרטי מועמדים רק לעובדים שעוסקים בצירוף לביטוח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"לאור ביקורות שביצעה הרשות ותלונות ציבור שהתקבלו לגבי כניסת גורמים שאינם מורשים או קיבלו אישור מהמבוטחים, הרשות פועלת כדי להגביר את רמת ההזדהות בכניסה להר הביטוח באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית, זאת במטרה למנוע מאתרים מתחזים וגורמים שאינם מורשים לפעול מטעם המבוטחים".

כך נכתב במסגרת טיוטת תיקון לחוזר "ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח" שפרסמה רשות שוק ההון.

התיקון המוצע נועד לאפשר לחברת הביטוח לתת לעובדים מטעמה העוסקים בצירוף מועמדים לביטוח, הרשאת שימוש מטעמה באתר הר הביטוח. הרשאת השימוש תאפשר לעובדים לצפות בפרטי מועמדים לביטוח באתר. במקביל לכך, תתאפשר כניסתם של סוכני ביטוח בעלי רישיון תקף.

אתר "הר הביטוח". צילום מסך מתוך האתר

הרשות מציינת, כי "לאור הוראות חוזר ׳צירוף לביטוח׳, קיים צורך לאפשר לעובדים הרלוונטיים בחברות הביטוח לצפות, לאחר קבלת הרשאת שימוש פרטנית, במידע אודות מועמדים לביטוח באתר הר הביטוח. מטרת תיקון חוזר זה להנחות את חברות הביטוח באשר לגורמים המורשים לקבל הרשאה לצפייה בפרטי מועמדים לביטוח באתר הר הביטוח וכן ביחס לאופן הדיווח לרשות על הגורמים המורשים על ידי חברות הביטוח שיקבלו הרשאה לצפות במידע אודות מועמדים לביטוח באתר הר הביטוח".

צמצום הפגיעה בפרטיות

עוד צוין בתיקון כי "על מנת לצמצם את הפגיעה בפרטיות המבוטחים והמועמדים לביטוח, מוצע לקבוע כי הרשאת צפייה מטעמה של חברת הביטוח תינתן לעובדים שעיסוקם בצירוף לביטוח בלבד. לשם מתן הרשאת הכניסה למורשי הצפייה מטעם חברת הביטוח, על חברת הביטוח לעדכן את פרטיהם".

באשר להליך, מורשי הצפייה יבצעו הזדהות אישית (בשמם) בעת הכניסה הראשונית לאתר הר הביטוח באמצעות מערכת הזדהות ממשלתית. לאחר הכניסה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית תופיע בפני מורשי הצפייה האפשרות לצפות בפרטיהם של מועמדים לביטוח באמצעות הקלדת פרטי הזיהוי של המועמד לביטוח ותוך תיעוד כל כניסה מטעם חברת הביטוח על ידי מורשי הצפייה.

עוד מוצע לקבוע כי באחריות חברת הביטוח להפעיל בקרות שונות כדי לוודא כי השימוש שעושים מורשי הצפייה מטעמה בהרשאה שניתנה להם תיעשה אגב הליך צירוף לביטוח ולאחר קבלת הרשאת שימוש פרטנית, וכן תהיה אחראית לנכונות פרטי מורשי הצפייה מטעמה.

תחילתו של החוזר בתוך שבועיים מיום פרסומו, על מנת לאפשר לחברות הביטוח היערכות מספקת לריכוז רשימת מורשיי הצפייה, וכן לאפשר מעביר מהיר להזדהות ממשלתית באתר הר הביטוח בזמן קצר יחסית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email