השבוע בוועדת טכנולוגיה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

בתחילת השבוע התכנסנו לישיבת עדכון לגבי פעילות ועדת הטכנולוגיה עם נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד וסגניו סו"ב ליאור הורנציק וסו"ב יוסי אנגלמן, לפגישה הצטרפה סו"ב נאווה ויקלמן.

בהמשך הצטרפתי לישיבת הוועד המנהל וסקרתי את פעילות הוועדה ואת תכניותיה. אנו פועלים לאתר מיזמים שיהוו משקל שווה ערך ואף יותר מול האפליקציות שחברות הביטוח מייעדות לפעילות ישירה מול המבוטחים, כמו כן אנו פועלים לשדרג את אתר הלשכה ביכולות נוספות לתועלת ציבור סוכני הביטוח.

סו"ב גואטה | צילום: עצמי

למחרת קיימנו ישיבה של הוועדה והתנהל דיון עירני בנושאים שונים. מכיוון שהחג בפתח סיכמנו את הישיבה בהרמת כוסית חגיגית להצלחת הוועדה והצלחת הלשכה.

בהמשך היום ערכנו סבב פגישות עם יזמי בתי תוכנה אותם זימן ללשכה חבר הוועדה סו"ב יונתן לוייב. היזמים הציגו את מוצריהם והסבירו איך הם יכולים להשתלב בעולם סוכני הביטוח. סוכמו רעיונות להמשך.

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email