השליטה בחברת ביטוח האשראי למגורים (EMI) עוברת מהראל ביטוח להראל השקעות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

דירקטוריון הראל החליט על שינוי מבני, במסגרתו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ (EMI), העוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא, יועלו להראל השקעות.

מהחברה נמסר, כי לאחר השלמת המהלך תהיה בידי החברה היכולת לקבל דיבידנד חד פעמי בסכום של 310 מיליון שקל מידי EMI, וכן היכולת לקבל תזרים דיבידנד שנתי שוטף בסך המוערך בכ-40 מיליון שקל בשנה.

הדיבידנד השוטף כאמור, וכן הדיבידנד השוטף שיתקבל בידי הראל השקעות כתוצאה מהחזקתה בפעילות הגמל והפנסיה של הקבוצה, הינם חלק מהבסיס עליו נשענת מדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה הראל. לאחר חלוקות הדיבידנד כאמור יסתכמו יתרות המזומן והנכסים הנזילים שבידי הראל השקעות בכ-900 מיליון שקל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email