השלכות כלכליות נרחבות: החשיבות של ליווי מקצועי מסוכן ביטוח

קרן פנסיה דחתה את בקשת עמיתתה לקבלת פנסיית נכות משום שלטענת הקרן העמיתה הגישה את הבקשה לאחר גיל הזכאות; מדוע דחה בית הדין את בקשת העמיתה ומה חשוב ללמוד מכך?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קיימת בעיניי חשיבות בנוגע להליך השיווק הפנסיוני/ביטוחי והצורך בהתייעצות עם סוכן ביטוח, בעל הידע המקצועי אשר יתן את העצה הנכונה ללקוחותיו. טענה זו אני מעלה בהרצאותיי וזאת בין שמדובר על החסכון הפנסיוני, על ביטוח תכולה לדירה או כל רובד אחר בחיי הציבור, אשר רק סוכן הביטוח יהיה הגורם שידע לזהות עבורו את הסיכון התיאורטי ולמצוא לו את הפתרון הביטוחי הראוי.

אלא שהדבר נכון ביתר שאת בחסכונות הפנסיוניים של הציבור ואני סבור כי על המדינה באמצעות המאסדר, מוטלת החובה, לפעול להוביל חינוך פנסיוני רחב יותר לצורך הנגשת הידע הדרוש לציבור להבין את מהות החסכון הפנסיוני שלו.

עו"ד בן אברהם | צילום: גיא קרן

 

השבוע נדבר על סירובה של קרן פנסיה להכיר בנכות רפואית ככזו המזכה את העמיתה בפנסיית נכות. העמיתה פנתה בתביעה לפנסיית נכות, אך הקרן השיבה כי הכיסויים הביטוחיים של העמיתה בוטלו. לאחר שהעמיתה וידאה מול סוכן הביטוח כי אכן הקרן לא שלחה מכתבים על ביטול הכיסויים, היא פנתה לבית הדין לחדש את הכיסויים ולזכות אותה בקצבת נכות.

הקרן ציינה מול בית הדין כי עמיתה שעברה את גיל הזכאות לפנסיית זקנה לא תהיה זכאית לכיסוי ביטוחי ובמקרה דנן, העמיתה אכן עברה את גיל הזכאות לפנסיית זקנה (גיל 64) ולכן בכל מקרה היא לא יכלה להיות במסלול המעניק כיסוי ביטוחי כלשהו.

יובהר כי בפברואר 2015, תוקן התקנון וגיל הזכאות לפנסיית זקנה עלה כברירת מחדל לגיל 67, אך הוראת המעבר קבעה כי ההוראה לא תחול על מי שביום 1.7.15 כבר מלאו לה 64, אלא אם יתקיימו פעולות אקטיביות אותן העמיתה לא ביצעה.

בחירות בלתי הפיכות

בית הדין אשר ישב על המדוכה קובע כי תקנון הקרן מהווה את החוקה שבה נקבעת מדיניות הקרן ואופן התנהלותה. העמיתה הצטרפה בשנת 1988 ובחרה במסלול ביטוח עד גיל פרישה 64 (שחל במרץ 2015). בחודש דצמבר 2014 שלחה הקרן לעמיתה מכתב המברך אותה על הגעתה לגיל המאפשר קבלת קצבת זקנה לכל החיים. במכתב הקרן נרשם כי הבחירות שתבצע העמיתה בעת הגשת התביעה לקבלת פנסיית הזיקנה הן בלתי הפיכות ועל כן מוטב לקבל ייעוץ טרם ביצוע הבחירה.

העמיתה טענה כי רק בשנת 2018 נודע לה כי היתה לה הזדמנות לעבור למסלול ביטוח עד גיל 67, אלא שבית הדין קובע כי לאור העובדה שהעמיתה קיבלה את הדו"ח השנתי עוד בטרם מלאו לה 64 ובחרה להחריש ולהישאר באותו מסלול בו התנהלה, היא לא יכולה כעת לטעון כי לא ידעה על אפשרות השינוי. בית הדין מציין כי מדובר על "חוכמה בדיעבד".

העמיתה בחרה מסלול המעניק כיסוי ביטוחי עד גיל 64 וכעת מבקשת לעדכן בדיעבד את מסלול הביטוח אף שהפרמיות ששילמה נמוכות מהפרמיות שהיתה משלמת לו היתה בוחרת לעבור למסלול ביטוח עד גיל 67. בית הדין מדגיש כי ציפיות העמיתה כי הקרן תעניק לה יעוץ בנוגע לאפיק הפנסיה הנכון עבורה, אין לה מקום והיא חורגת מגדר הציפייה הסבירה. יש לזכור כי הקרן הינה נאמנה על כספי העמיתים. יתרה מכך, בית הדין קבע כי הטענה לפיה העמיתה פספסה חלק מהתקנון ביחס להוראות המעבר שנרשמו בסוף, אין לה מקום.

בית הדין מדגיש כי מסקנות ועדת בכר, תכליתן, העברת האחריות הפנסיונית לעובד היחיד תוך הפחתת מעורבות המעסיק והענקת "ארגז כלים" לעובד באמצעות, בין היתר, סוכן הביטוח הפנסיוני, למימוש רצונותיו בצורה מושכלת. בנסיבות אלו העובד לא יכול להתנער מאחריותו ולטעון כי לא ידע, קל וחומר כאשר העובד מלווה ביעוץ מקצועי. משכך דוחה בית הדין את התביעה ומחייב את העמיתה בהוצאות משפטיות לא ידוע בשלב זה אם יוגש ערעור על פסק הדין.

עמדת היועמ"ש: כפי שציינתי ברישא למאמר זה, עולם הביטוח הפנסיוני הוא עולם מורכב ומסובך המצריך ליווי מקצועי של איש מקצו – סוכן ביטוח פנסיוני, אשר בקיא ברזי התקנון ו/או הפוליסה הרלוונטית. הציבור חייב להפנים, ויפה שעה אחת קודם, כי ייתכנו השלכות כלכליות נרחבות להחלטותיו. מוטב כי כל אזרח המתקרב לגיל 60 יבחן ביתר עניין את חסכונותיו הפנסיוניים ויקבל החלטות מושכלות בנושא זה, יחד עם ליווי מתאים.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email