השפעה חיובית על חברות הביטוח לאחר פסיקת בית המשפט בנוגע לשיעור ההיוון

ההיוון לפיצויי נזקי גוף ימשיך לעמוד על 3%; הפסיקה מביאה לכך שחברות הביטוח ישחררו מיליוני שקלים שהפרישו בעבר, ביניהן 5 החברות הגדולות שישחררו כ־800 מיליון שקל
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בית המשפט העליון קבע כי שיעור ההיוון לפיצויים בשל נזקי גוף ימשיך לעמוד על 3%, זאת כפי שהמליצה ועדת קמיניץ. הקביעה ניתנה בפסק דין ביום חמישי שעבר, בערעור שהגיש המאגר הישראלי לביטוח (הפול), בעניינו של מבוטח שנפגע קשות בתאונת דרכים בשנת 2011 וסובל ממגבלות פיזיות וקוגניטיביות.

ריבית ההיוון שהביטוח הלאומי משתמש בה היא מדד יחס לריבית ההיוון בשוק בכלל. ההמלצה של ועדת וינוגרד באוקטובר 2017 – להוריד את הריבית – הביאה את חברות הביטוח להגדיל את הרזרבות שהן שומרות לתביעות כאלה – ובכלל זה תביעות בתחומים אחרים, בייחוד ביטוחי חובה לרכב.

חברות הביטוח משחררות רזרבות | צילום: Shutterstock

לאחרונה המליצה ועדת קמיניץ לבטל את המלצות ועדת וינוגרד, ששינו את ריבית ההיוון בביטוח הלאומי ל־2%. המלצות וינוגרד הביאו להגדלת עתודות של מאות מיליוני שקלים אצל חברות הביטוח הגדולות. בעקבות הפסיקה של העליון משבוע שעבר, חברות הביטוח החלו לדווח על שחרור מאות מיליוני שקלים בגין הפרשות על ריבית ההיוון בשיעור 2%. שחרור הכספים ישפיע באופן חיובי על תוצאות החברות ברבעון השני.

בפסק הדין, אותו כתב השופט יצחק עמית, אליו הצטרפו השופטות ענת ברון ויעל וילנר, נקבע כי שיעור ההיוון לפיצויים בשל נזקי גוף בנזיקין ימשיך לעמוד על 3%. כך יהיה עד להכרעה אחרת של המחוקק, אלא אם יוכח צורך בשינויו בהתאם למנגנון, אשר הוצע לשם כך בדו"ח הוועדה לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף בנזיקין, שמונתה לצורך גיבוש עמדת המדינה בנושא.

השופט עמית ציין כי הפער בין ריבית ההיוון בנזיקין לבין ריבית הניכוי (שנגזרת מתקנות ההיוון של המוסד לביטוח לאומי) אינו ראוי ומוביל לתוצאות בעייתיות. "ועדת קמיניץ המליצה לשנות את התקנות כך ששיעור ההיוון יחזור ל־3%. אפשרות אחרת היא להותיר את מסקנות ועדת וינוגרד על כנה אך לגבי הריבית לצורך היוון קצבאות נכי עבודה, להבדיל מהריבית לצורך תביעת השיבוב, מה שמצריך תיקון של תקנות ההיוון לשם ניתוק הקשר בין שתי סוגיות אלה, ויש לקוות כי הדבר ייעשה במהרה. בתקופת הביניים, תעמוד בתוקף הסכמת הצדדים לנכות את סכומי הגמלאות לפי ריבית היוון של 3%".

הקטנת התחייבויות

איגוד חברות הביטוח שצורף להליך כידיד בית המשפט, הביע עמדתו כי הסוגיה מערבת שיקולים כלכליים ושיקולים של מדיניות משפטית וציבורית, אשר מובילים למסקנה כי אין להפחית את שיעור ההיוון, משום שקיימים כיום אפיקי השקעה בסיכון נמוך שמאפשרים להשיג תשואה ריאלית בשיעור של 3%. לעמדת האיגוד צורפו שתי חוות דעת כלכליות וחוות דעת משפטית.

איגוד חברות הביטוח הגיש גם חוות דעת של מומחה לגבי אפיק השקעה, שעשוי להתאים לצרכי הניזוקים. גם קופות החולים הצטרפו לעמדת איגוד חברות הביטוח והוסיפו חוות דעת של מומחה מטעמן, הסבור כי שיעור ההיוון צריך לעמוד לכל הפחות על 3%. בעקבות פסק הדין של העליון דיווחו חלק מחברות הביטוח על שחרור עתודות במאות מיליוני שקלים.

הראל דיווחה כי היא צפויה לשחרר עתודות להתחייבויות בסך 260 מיליון שקל; מגדל דיווחה כי צפויה לשחרר כ־140 מיליון שקל מהעתודות ברכב חובה וחבויות; מנורה תקטין התחייבויות בסך 200 מיליון שקל; כלל ביטוח תקטין התחייבויות בסך 100 מיליון שקל; והפניקס הודיעה כי לפסק הדין השפעה חיובית על התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השני בסך של כ־100 מיליון שקל אחרי מס, לאור העובדה שהחברה תוכל לשחרר עתודות אשר חושבו על בסיס ריביתהיוון נמוכה יותר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email