השפעת קצבאות הביטוח הלאומי על פנסיית הנכות ואובדן כושר עבודה

מה הקשר בין נכות כללית לנכות מעבודה ואיך תתכננו נכון תביעה לקרן הפנסיה או חברת הביטוח?
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ניהול נכון של תביעת אובדן כושר עבודה יעשיר את קופת המבוטח בסכום לא מבוטל.

במאמר זה אנסה להבהיר באלו מקרים תקוזז פנסיית הנכות או הפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, הזכאות לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי, וכיצד ניתן להקטין או להימנע מהקיזוז הנ"ל.

קצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה הן שתי הקצבאות שעלולות להשפיע על גובה פנסיית הנכות או הפיצוי בגין אובדן כושר עבודה.

מהי נכות כללית?
גבר או אישה שחולים במחלות כרוניות כגון: לחץ דם או סוכרת, ועומדים בקריטריונים המפורטים להלן יקבלו קצבה המתחילה ב־1,840 שקל (תלוי במצב הכנסתו של בן הזוג ובמספר הילדים מתחת לגיל 18).

ניהול נכון של התביעה | צילום: fotolia

הזכאות לנכות כללית ניתנת במקרים הבאים:
א. לתושב ישראל (לאו דווקא אזרח) בגיל שבין 18-64/67 (בהתאמה) החולה באיזושהי מחלה כרונית.
ב. הכנסתו כשכיר/עצמאי קטנה מ־60% מההכנסה הממוצעת במשק – 5,881 שקל.
ג. נקבעה לו על ידי רופא המל"ל נכות רפואית בשיעור 60% בגין מחלותיו הכרוניות (או 40% נכות רפואית, אם לפחות אחת מהנכויות היא בשיעור 25%) ואובדן כושר עבודה בשיעור 60% ומעלה.
ד. נקבע שאינו יכול לעבוד או הכנסתו פחתה ב־50%, בשל אי יכולתו לעבוד.

מהי נכות מעבודה?
נכות מעבודה יקבלו עובד/ת שאירעה להם תאונה תוך כדי עבודתם ועקב עבודתם אצל מעביד או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. וכמובן לא נשכח את שלל מחלות המקצוע.

הזכאות לנכות מעבודה ניתנת במקרים הבאים:
תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל הפרישה ונקלע לאחד האירועים:
א. אירוע פתאומי בעבודה, שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיזית וכתוצאה ממנה לאובדן כושר התפקוד (לדוגמה: שבר כתוצאה מנפילה בעבודה).
ב. מחלת מקצוע שהוכרה על ידי המל"ל (לדוגמה: מחלות עור לסוגיהן הנובעות מהשמש או חומרים כימיים).
ג. מיקרו־טראומה – פעולות חוזרות ונשנות המתבצעות במהלך שעות העבודה, לאורך שעות וימים, שגרמו לפגיעה באחת ממערכות הגוף.

מהו הקשר בין נכות כללית לנכות מהעבודה?
אדם יכול לקבל מהמל"ל רק גמלה אחת, ויכול לבחור לפי שיקול דעתו, בגבוהה מבין שתי גמלאות להן הוא זכאי.

לדוגמה: אדם ששכרו 5,000 שקל ברוטו, נשוי עם 3 ילדים שנקבעה לו נכות מעבודה בשיעור 40% – יקבל גמלה בסך 2,000 שקל בגין נכות מעבודה או יקבל מנכות כללית כ־4,450 שקל.

בשיקולי גובה הנכות הכללית נכנסים בנוסף להגבלת השכר, גם מצבו המשפחתי של המבוטח.
– נכות כללית ניתנת בשל מצב רפואי כללי של המבוטח, על כלל מחלותיו הכרוניות, בהתעלם מגורם המחלה.
– קצבת נכות כללית, לא תקוזז מפנסיית נכות או מאובדן כשר עבודה.
– נכות מעבודה ניתנת כפיצוי על אובדן הכנסה בשל פגיעה מעבודה (מחלות מקצוע), ובהתעלם משאר המחלות ככל שקיימות.
– קצבת נכות מעבודה, אם לא צוין אחרת תקוזז מפנסיית נכות\מהפיצוי לאובדן כושר עבודה.

מהו התכנון הנכון טרם פנייה בתביעה לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח?
טרם הגשת תביעה אובדן כושר עבודה או פנסיית נכות יש לוודא את זכויות המבוטח/ העמית במוסד לביטוח לאומי מול זכויותיו בקרן הפנסיה.
א. מומלץ בעיקר למבוטחים בעלי שכר נמוך (עד 5,800 שקל), לפנות לביטוח הלאומי בשני המסלולים. הגשת בקשה לנכות כללית, ובקשה לנכות מעבודה.
ב. ככל שהזכאות לפיצוי בנכות כללית תהיה גבוהה מהנכות מהעבודה, נעדיף אותה על הנכות מהעבודה, ולו בשל העובדה שהיא אינה מקוזזת, מהפיצוי לו זכאי עמית בפנסיית נכות, או מבוטח באובדן כושר עבודה.
ג. יתרון בולט לפוליסת אובדן כושר עבודה – אין בה קיזוז מול הפיצוי במוסד לביטוח לאומי.
ד. לוודא בתקנון קרן הפנסיה האם יש קיזוז של קצבת הנכות מול קצבת המוסד לביטוח לאומי.

הכותב הוא עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, ביטוח לאומי ונזקי גוף

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email