השר חיים כץ הגיש לראש הממשלה מתווה להחלת ביטוח סיעוד ממלכתי חובה לכל אזרחי ישראל

המתווה מתבסס על ביטוחי הסיעוד בקופות החולים והעלאת מס הבריאות ב־0.5%־0.7%
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"בתחום הסיעוד קיים כשל חמור ורב שנים. הסיעוד אינו נכלל בסל הבריאות והאחריות לטיפול בחולה הסיעודי, מוטלת על בני משפחתו. עלויות טיפול אלה מצטברות לכדי הוצאה של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף למעלה מכך. יותר ממיליון אזרחים שמו את יהבם על ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, אולם בהתאם להנחיית רשות שוק ההון, אלה עומדים להסתיים בסוף השנה הנוכחית, תוך שסיומם מעמיד את המבוטחים, ובתוכם מאות אלפי מבוגרים, אל מול שוקת שבורה וללא כל פתרון אמיתי. זאת לאחר ששילמו במשך שנים ממיטב כספם עבור הביטוח, אולם זה מבוטל דווקא בהגיעם לגיל מבוגר, ובתקופה בה הם זקוקים לו יותר מאי פעם.

"הנני מבקש ממך, אדוני ראש הממשלה, להעלות לאישורה של הממשלה את בקשתי למנות מידית ועדה ממלכתית, אשר תידרש לגבש מתווה ישים לחקיקה מהירה על ידי הכנסת".

במילים אלו פתח שר העבודה והרווחה חיים כץ, את פנייתו אל ראש הממשלה בנימין נתניהו. כדי שהדיונים יהיו ממוקדים, הציע השר כץ כי הוועדה תתבסס על המתווה הבא:
1. ביטוחי הסיעוד הקיימים של קופות החולים, יהוו את הבסיס והערוץ הביטוחי לביטוח הסיעוד הממלכתי.
2. לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות להצטרף לביטוח סיעודי מהסוג הקיים כיום בקופה בה הוא חבר, גם אם חברת הביטוח המבטחת את חברי אותה קופה, או קופת החולים סירבו לבטחו עקב גילו או מצב בריאותו, או מסיבה אחרת כלשהי. יוקם "פול" (כדוגמת ה"פול" בביטוח רכב חובה) אשר יבטח בביטוח סיעודי כל תושב מסורב בתנאים זהים לאלה הנהוגים בקופות החולים.
3. כל תושב יהיה חייב לרכוש ביטוח סיעודי הכולל כיסוי ביטוחי הנהוג כיום בביטוח לחברי קופות החולים ויהיה חייב בתשלום בגינו.
4. יקבע בחוק שפרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה לפי הסיכון האישי של המבוטח, אלא תתבסס על מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל כנהוג כיום.
תעריפי הביטוח ייפוקחו ומבנה פרמיות הביטוח יוגדר באופן שיבטיח את המשכיותו, ומבלי ששינויי המחיר עם הגיל יהוו איום לכך שמבוגרים לא יוכלו לעמוד בתשלומים עקב הפרמיה הגבוהה אותה הם נדרשים לשלם.
5. לצד פרמיית הביטוח שישלמו המבוטחים, יועלה מס הבריאות בשיעור שייקבע, המוערך בכ־0.5־0.7%, שייגבה על ידי הביטוח הלאומי. הסכום שיגבה מהעלאה זו ישמש כולו למימון הפטור מתשלום פרמיית ביטוח סיעודי לאוכלוסייה החלשה והיתרה תועבר ל"פול" למימון חלק מהפסדיו. החלק הנותר של הפסדי ה"פול" יועמס כאמור על חברי הקופות המבוטחים בביטוח סיעודי על ידי העלאה קטנה בפרמיה שהם משלמים כיום.
6. התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות, הכיסוי הביטוחי ותעריפי הביטוח יהיו תחת פיקוח.
7. תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח הסיעודי עבורם ועבור משפחתם. עלות ביטוחם של התושבים מיעוטי היכולת הללו, בביטוח הסיעודי הנ"ל, תמומן בחלקה מהעלאת מס הבריאות כנ"ל ובחלקה על ידי העמסתה על פרמיית הביטוח של שאר המבוטחים.
8. יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי, למקרה שחברות הביטוח לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה, הם בבעלות המבוטחים וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו. הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
9. משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן הזכאות ל"קוד". מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי וחיובם בתשלום, כפי שנעשה במסגרת המבחן לזכאות ל"קוד". לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים, עלות ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".


השר כץ

גישה אחרת

גם שר הבריאות יעקב ליצמן (יהדות התורה), הגיש מתווה לחוק סיעוד ממלכתי חובה, ודורש ליישמו כחלק מההסכם הקואליציוני שחתמה יהדות התורה עם הליכוד. עד כה לא נענה משרד האוצר בחיוב להצעת ליצמן, בעיקר משום שהיא כוללת העלאה של חצי אחוז של דמי הביטוח הלאומי (ולא רק החלק של מס הבריאות).

בתגובה ליוזמת כץ טוען סו"ב דב ברומר, מומחה לבניית תוכניות סיעוד: "כדי להתבסס על המשלים הסיעודי של קופת החולים יש לשלם תקציב רציני עבור הלא מבוטחים. המדינה תאלץ לשלם בשנה הראשונה כ־ 7 מיליארד שקל, ובהמשך 3 מיליארד שקל כל שנה. התקציב יעלה בצורה חדה בעשור הקרוב עקב גידול במספר הקשישים, במספר התביעות ובהוצאות האשפוז בבית ובמוסד. היוזמה של השר כץ לא ישימה מכיוון שהיא לא לוקחת בחשבון את תוצאות הכשל של הביטוח הסיעודי.

אף שר אוצר לא ייקח על עצמו להעלות מס גבוה לציבור האזרחים. היוזמה של השר ליצמן ושלנו מדברת על מזעור הנזקים, ולו באופן חלקי ובאה לתת פתרון הולם לכולם".

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, כינס ביום ג' ישיבת הנהגה דחופה ובה ראשי הוועדים הגדולים וראשי מרחבים. ניסנקורן הבהיר לנוכחים כי הוא מצפה מהם לשתף פעולה במידה וההסתדרות תכריז על סכסוך עבודה והשבתת המשק במחאה על סיום הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים בסוף השנה, מבלי יכולת לחדש אותם, אלא אם יהיו במודל החדש שפרסמה סלינגר. התוצאה שממנה חוששים בהסתדרות היא, שכמיליון עובדים יישארו ללא ביטוח. כל המשתתפים בישיבה הודיעו כי ישתפו פעולה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email