השר כחלון: "בשורה משמעותית לציבור החוסכים לפנסיה בישראל"

הרפורמה באגרות החוב המיועדות לקרנות החדשות יוצאת לדרך. %60 מההנפקה יוקצו לפנסיונרים והשאר לצעירים במטרה לשמור על יציבות ההכנסה לאחר הפרישה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שר האוצר, משה כחלון, חתם על התקנות המגבירות את יציבות הקצבה הפנסיונית לגמלאים בקרנות הפנסיה החדשות. התקנות מעגנות את המלצות הצוות להגברת הוודאות בחיסכון הפנסיוני בראשות מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד. הצוות המליץ לשמור על מדיניות הנפקת אגרות החוב מיועדות לקרנות הפנסיה החדשות בשיעור כולל של 30% מהנכסים, אך להקצותם לחוסכים בצורה יעילה יותר, לצד המשך בדיקה שנתית של ההשלכות על גמישות ניהול החוב הממשלתי.

"התקנות החדשות מביאות בשורה משמעותית לציבור החוסכים לפנסיה בישראל. הרפורמה תשמור על הפנסיונרים מפני זעזועים אפשריים בשווקים, תעניק וודאות ויציבות לקצבת הפנסיה שלהם וצפויה להגדיל את החיסכון הפנסיוני לעת פרישה. מדובר במהלך היסטורי שנובע מרצוננו העז לאפשר לכל אזרח להזדקן בכבוד", אמר כחלון. על פי התקנות שייכנסו לתוקפן ב־1 ביולי, מתוך ההנפקה האמורה יוקצו אגרות חוב מיועדות בתשואה מובטחת, ל־60% מהחיסכון של הפנסיונרים. בכך רוצים באוצר לשמור על יציבות ההכנסה בשנים שלאחר פרישתם מהעבודה. בנוסף, חוסכים מגיל 50 ועד הפרישה יקבלו הקצאה בשיעור של עד 30% מנכסיהם של אגרות החוב המיועדות, והיתרה תוקצה לחוסכים עד גיל 50.

באוצר מציינים כי עד לשנת 2024 תחולק ההקצאה לשתי קבוצות, כך שפנסיונרים יקבלו 60% אגרות חוב מיועדות ושאר החוסכים יקבלו את יתרת אגרות החוב המיועדות. "מצאנו לנכון לשנות את מנגנון הקצאת האג"ח המיועדות במטרה לייצר יחס תחלופה גבוה באופן שינטרל תנודתיות בשוק. כך נוודא שהפנסיונרים יקבלו קצבה יציבה לאורך שנות הפרישה", הוסיף באב"ד. הצעירים מסבסדים את המבוגרים סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, אמר בעקבות ההודעה על הרפורמה כי "במצב שבו נשארים לבני ה־50 ומטה 10% מאותם אג"ח מובטח, הצעירים לוקחים על עצמם את הסבסוד של המבוגרים ויהיו חשופים לתנודות בשוק ההון כדי שהמבוגרים יקבלו הגנה יחסית גבוהה. במציאות שכזו אני לא רואה כל סיבה שלא יהיה מודל שווה לקרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות גמל. מודל בו בכל המוצרים תהיה חשיפה לשוק ההון עד גיל 50 ומגיל זה הקצאה מדורגת של אג"ח מובטח ככל שמתקרבים לפרישה ואולי אף מעבר ל־60%."

שר האוצר, משה כחלון

"הגיע הזמן לשנות את כל מחוללי הפנסיה ולהתאים את הריבית המחושבת בהם למצב הריבית בשנים האחרונות, כדי לא לייצר מצג שווא לפנסיה עתידית ששיעורה גבוה מזו אשר תשולם במציאות", הוסיף ארנון. "האוצר, באמצעות רשות שוק ההון, רוצה לחסל את שני המוצרים הקיימים המתחרים בקרנות הפנסיה – ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, תוך העדפת קרנות הפנסיה בנושא הקצאת האג"ח היעודי. בכך הוא יביא למצב של מוצר פנסיוני אחד, עם תקנון אחיד, ללא תחרות, בשיטת המוצר האחד שיתאים לכולם והמדינה היא זאת שהמחליטה מה טוב בשבילך. זו שיטה שמחזירה אותנו שנים אחורה והציבור בעתיד רק יסבול ממנה".

במקביל, הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר שנועד לאפשר לחוסכים לקראת פרישה לנייד את כספם בין הקרנות השונות. הקרנות נמנעות היום מלקבל חוסכים לקראת גיל הפרישה בשל עיוותים שקיימים באופן חישוב הקצבאות. ההוראות בטיוטת החוזר מבטלות עיוותים אלו, ומאפשרות ניוד כספים של חוסך לפני פרישה כך שיוכל לממש את זכות הבחירה שלו ולבחור בקרן פנסיה המתאימה לו, ואף להפחית את דמי הניהול. יש להדגיש כי לקראת פרישה יש בידי החוסך את סכום החיסכון הגבוה ביותר, ולכן כוח המיקוח שלו הוא גדול. אפשרות הניוד המפתחת בטיוטת הממונה פותחת שוק גדול למדי של ניודים לסוכני הביטוח. "הגדלת ההקצאה באגרות החוב המיועדות לפנסיונרים ושחרור החסמים לחוסכים מבוגרים יטיבו עם הפנסיונרים והעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות. המהלך המשולב יגדיל את יציבות הקצבה בתקופת הפרישה, ויאפשר לכל הפורשים לפנסיה כוח מיקוח לבחירת הקרן המתאימה והמשתלמת להם ביותר", אמרה סלינגר.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email