התאחדות חברות הביטוח נגד סלינגר: חזרי בך מנייר העמדה הקורא לנתק את דמי תגמול מדמי ניהול

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

התאחדות חברות הביטוח שלחה בתחילת השבוע מכתב תקיף, שאורכו 12 עמודים, למפקחת על הביטוח דורית סלינגר, במחאה על נייר העמדה שפירסמה בתחילת השנה הקורא לנתק את תגמול סוכני הביטוח מדמי הניהול.

ההתאחדות אף מציבה אולטימטום לסלינגר ודורשת ממנה להודיע עד היום "האם בכוונתה של כבודה לבטל את נייר העמדה שהוצא ללא כל סמכות ובניגוד לכללי משפט מנהלי תקין". היא רומזת כי אם לא כן, היא תשקול פנייה לבג"ץ. את ההתאחדות מייצג עו"ד אלכס הרטמן, שותף בכיר במשרד ש. הורוביץ.

"עמדת הממונה הוצאה בחוסר סמכות, דרך הוצאתה עומדת בסתירה להוראות החוק, להוצאתה לא נלווה הליך תקין של שמיעת טענותיהם של הנוגעים בדבר, ועל פניו גם לא נאספה התשתית העובדית המלאה בנדון", תוקף הרטמן. "עמדת הממונה אף לא כוללת מועד תחילה נדחה והוראות מעבר מתאימות. העמדה ותוכנה לוקים בחוסר סבירות קיצונית ופוגעים באופן בלתי מידתי בזכויות חוקתיות דוגמת חופש העיסוק והזכות לקניין, וזאת אף ללא הסמכה מפורשת בדין".

הרטמן מפרט את החקיקה הרלוונטית ביחס לתגמול סוכני ביטוח ויועצי ביטוח, שנולדה בעקבות חקיקת בכר ב-2005, שדרשה מהבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שלהם והפכה את היועצים בבנק ליועצים אובייקטיבים: "חוק הפיקוח נועד להסדיר את העיסוק בשיווק פנסיוני ולקבוע את חובותיו של המשווק הפנסיוני כלפי הלקוח, תוך הכרה בכך שלמשווק אינטרס במוצרים המשווקים ועל כן המלצה שייתן לא תוכל להיות אובייקטיבית לגמרי".

הרטמן מבהיר כי "המחוקק היה מודע לכך שהסוכן הפנסיוני מקבל טובת הנאה מהגופים המוסדיים, והנה עתה בגדר עמדת הממונה, מצאה כבודה לקבוע קביעה הפוכה לגמרי". עוד טוען הרטמן כי הדרישה מגיעה לאחר שנים של שתיקה בעניין: "במשך שנים רבות לא הועלתה טענה בנושא שיטת התגמול הנגזר מדמי הניהול, על אף שהאגף ביצע במשך כל אותה תקופה פעולות פיקוח שונות ורבות, וקיבל לעיונו חוזים שנכרתו בין חברות הביטוח לסוכני ביטוח. אלא שכעת עמדת הממונה מתיימרת לשנות את כללי המשחק".

לבסוף טוען הרטמן כי נייר העמדה פגע בכללי הצדק הטבעי. "לא נשמעה עמדתם של אותם גורמים ספציפיים שחוזיהם נזכרים בנייר העמדה, לא נשמעה גם עמדת הגופים המוסדיים ובכללם חברות הביטוח. לא קדמה כל התייעצות של כבודה עם גופים נוספים. עמדת הממונה הוצאה במפתיע, ללא הודעה מוקדמת ועל פני הדברים היא מיועדת לחול גם על חוזים קיימים שנכרתו בחלקם שנים לפני נייר העמדה. מדובר במסמך בעל השלכות רחבות היקף על שוק הביטוח, על רבדיו ומישוריו השונים".

הרטמן גם דורש מסלינגר להעביר לידי התאחדות חברות הביטוח כל מסמך הנוגע להתייעצות עם הגופים המוסדיים או עם כל צד שלישי אחר בנוגע לנייר העמדה וכן "כל חוות דעת משפטית שעמדה לפני כבודה לעניין נייר העמדה" וכן "כל ההתכתבויות שהוחלפו באגף שוק ההון בינו לבין צדדים שלישיים )לרבות שר האוצר( בעניין הסדרת סוגיית התגמול הנגזר מדמי הניהול".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email