התאחדות חברות הביטוח פנתה לביהמ“ש נגד קביעת המפקחת שיש להפריד דמי ניהול מתגמול הסוכן

הלשכה: ”תפקידן של חברות הביטוח הוא לשרת את ציבור החוסכים נאמנה, ולא לעשוק אותו“
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

התאחדות חברות הביטוח הגישה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב ”המרצת פתיחה“ נגד קביעתה של הממונה על שוק ההון באוצר דורית סלינגר כי הגופים המוסדיים פועלים שלא בהתאם להוראותיה ביחס להסכמי התגמול שלהם עם סוכני הביטוח. לטענת ההתאחדות, מדובר ב“פרשנות שגויה“.

ההתאחדות מתנגדת לנייר עמדה שהוציאה סלינגר בינואר בנושא ”תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון“. העמדה הגדירה את התגמול שמשלמים המוסדיים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור לסוכני הביטוח כתגמול בעייתי, שאינו עומד בהנחיות הרגולציה.

בשל ההשלכות הצפויות של נייר העמדה, שקורא לשינוי מהותי באופן ההתקשרות של כלל הגופים המוסדיים עם סוכני הביטוח בתחומי החיסכון הפנסיוני, הגישה ההתאחדות ”המרצת פתיחה“, שבה היא מבקשת מבית המשפט להכריע לגבי פרשנות המפקחת על הביטוח ולהעניק לה סעד הצהרתי שיקבע כי ”תגמול הנגזר מדמי הניהול כשלעצמו אינו אסור על פי דין“, וכי ”אין ולא היה בעצם התקשרותם של הגופים המוסדיים בהסכמים, שכוללים תגמול הנגזר מדמי הניהול, משום הפרה של חובה כלשהי על ידי הגופים המוסדיים“.

המפקחת טוענת כי לא שינתה את הוראות הרגולציה הקיימת, אלא פירשה את ההוראות, לפיהן יש לנתק את הקשר בין גובה העמלה לסוכן הביטוח לגובה דמי הניהול שהלקוח משלם, וזאת במטרה לנטרל את ניגוד האינטרסים בין הסוכן ללקוח בכל הקשור לדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני. התאחדות חברות ביטוח טוענת מנגד כי מדובר ב“פרשנות שגויה, ומבלי שקיימת הוראת חוק התומכת בעמדתה“.

לטענת ההתאחדות, הזיקה בין דמי הניהול לעמלות הסוכנים היא פרקטיקה שנהוגה שנים רבות, ואילו ”הממונה, בנייר עמדה קצר ולקוני, דורשת מחברות הביטוח המסחריות לפעול כמוסדות ללא כוונות רווח, וזה דבר העומד בניגוד למושכלות יסוד“.

מהלשכה נמסר בתגובה כי ”חברות הביטוח שותות את כספי המבוטחים ללא מפריע כבר יותר מדי זמן. עובדתית הן גורפות כיום את מרב הרווחים מהפרמיות המצטברות בפנסיות של אזרחי ישראל, ונהנות ממצב אידיאלי עבורן. מצד אחד הן משווקות פוליסות קולקטיביות בדמי ניהול אפסיים, ומנגד הן מאלצות את סוכן הביטוח לשווק לחוסכים פוליסות בדמי ניהול גבוהים. כך, חברות הביטוח מפצות את עצמן על דמי הניהול הנמוכים שנגבו בקולקטיב, ומשמרות את המצב העגום, שהנפגע העיקרי ממנו הוא האזרח הקטן.

”תפקידן של חברות הביטוח הוא לשרת את ציבור החוסכים נאמנה, ולא לעשוק אותו. לצערנו, חברות הביטוח חוטאות לתפקידן, וממשיכות לאחוז בקרנות המזבח. החברות עושות את כל שביכולתן כדי להיאבק בהחלטת הרגולטור, במטרה להימנע מלהיטיב עם ציבור המבוטחים“.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email