"התנהלות בעייתית של גורמים בלשכה בכל הקשור לשימוש בנכסי הלשכה"

דוח הביקורת החקירתי הסופי, שבדק את התנהלות הלשכה בראשות ההנהגה הקודמת בעיקר, מבקר בין היתר את היעדר הבקרה המקצועית על בונוסים ומדיניות השכר; הוועד המנהל: "החלטנו, באופן גלוי ואמיץ, לערוך ביקורת חיצונית להתנהלות הלשכה בעבר בכדי להטמיע ממשל תאגידי חדש שיפעל בשקיפות מלאה"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"מצטיירת תמונה עגומה, בלשון המעטה, של התנהלות בעייתית של גורמים בלשכה בכל הקשור לשימוש בנכסי הלשכה". כך כותב רו"ח קובי נבון, מומחה בכיר וידוע לביקורת פנימית, בדוח הסופי של הביקורת החקירתית שערך בנושא פעילות הלשכה בשנים האחרונות, והוזמן על ידי הוועד המנהל הנוכחי של הלשכה במטרה לייצר בה שקיפות ומנהל תקין. הדוח חושף ליקויים רבים בתחומים שונים, בדגש על כנסים ופרסומים כולל כנסים דיגיטליים, מינוי מנכ"ל, שכר ורכש, בלשכה ובחברה הבת. הביקורת החקירתית הוזמנה בידי הוועד המנהל הנוכחי בעקבות ממצאים של ועדת הביקורת הפנימית על התנהלות לקויה של ההנהגה הקודמת. בעקבות הוראת בית הדין של לשכת סוכני הביטוח, הדוח המלא מפורסם באתר לשכת סוכני הביטוח.

רו"ח נבון מציין בדוח, כי "הביקורת כבר העירה בזמן אמת לחלקכם על התנהלות בעייתית זו ובעקבות ממצאי טיוטות דוח הביקורת נקטו נושאי המשרה הנוכחיים בלשכה פעולות מידיות למניעת ותיקון ליקויים, כדוגמה דחתה הלשכה כנס שהיה אמור להיערך בתקופה הקרובה. לאור ממצאי הדוח הסופי, הביקורת ממליצה להנהלה להמשיך ולפעול בצורה נמרצת לתיקון הליקויים לקבלת החלטות המתבקשות מהממצאים באמצעות "ועדת אד־הוק לתיקון ליקויים" שהוקמה על ידי הוועד המנהל בדיון על הטיוטה בהשתתפות המנכ"לית ו־2 נציגי הוועד המנהל והח"מ, עד להגשת המלצותיה לתיקון הליקויים לוועד המנהל תוך קביעת לו"ז ואחראי לתיקון הליקויים".

בונוסים וניגודי עניינים

בדוח מומלץ ללשכה להיוועץ עם יועץ משפטי בתחום דיני העבודה לגבי הטיפול בעובדים שיש לגביהם "ממצאים בעייתיים בכל הקשור לשכר עובדים בדגש על מקבלי הבונוסים, רובם ללא אסמכתאות תומכות ואישורים נדרשים ע"פ הנוהג כגון ועדת שכר וכו'".

"נראה כי רבים מעובדי הלשכה מקבלים בונוסים ועמלות כמעט מדי חודש" | צילום: shutterstock

בנושא הבונוסים קובע הדוח: "במהלך סקירת תשלומי השכר נראה כי רבים מעובדי הלשכה מקבלים בונוסים ועמלות שונות כמעט מדי חודש. בנוסף, הביקורת מבקשת לציין כי בכל האמור לעמותה, לעיתים סוגיות שונות בנושא השכר עלולות להתפרש כחלוקת רווחים אסורה. אשר על כן, שכר בלתי סביר או שאינו פרופורציונלי למקובל, וכן חלוקת בונוסים ועמלות שונות לעובדים באופן סדיר עלולות להביא לסנקציות על ידי הגורמים הרגולטוריים שיראו בכך כאינדיקציה לפעילות עסקית גרידא, על כל המשתמע מכך. כל זאת מבלי לציין את ניגודי העניינים הקיימים כאשר תשלומי העובדים משתנים על פי הכנסות הלשכה עליהם הם מופקדים ולא פחות חמור אף ללא פיקוח של חלקם".

"איש הישר בעיניו"

"הביקורת סבורה כי יש לבצע שיקול דעת מחודש בנושא הבונוסים ובדיקת התנאים המקובלים בשוק לתשלומי שכר עובדים כגון אלו, לרבות פיקוח ובקרה. בנוסף יש מקום להסדיר את התשלומים ככל שניתן על בסיס של שכר קבוע ולא על בסיס משתנה לפי מחזורי פעילות.

"בכל מקרה", נכתב בדוח, "יש לקיים דיון מחודש של ההנהלה ושל הוועד המנהל וכל החלטה שתתקבל אמורה להיות מנומקת במידה סבירה ומתועדת כנדרש בליווי יעוץ משפטי בתחום יחסי ודיני עבודה. "על הוועד המנהל ועל ההנהלה לאתר בהקדם כל מסמך וראייה ממוסמכת לכל עניין השכר של עובדיה, שכן הביקורת מתרשמת שהמצב בנושא השכר בעייתי לכאורה עד כדי 'איש הישר בעיניו יעשה'".

לגבי הכנסים הדיגיטליים בתקופת הקורונה: "מהתרשמות הביקורת נראה כי כל הליכי ההתקשרות עם הספקים לצורך הפקת הכנסים הדיגיטליים לא עמדה בקנה אחד עם הציפייה לקיום הליך יסודי וממצה לאיתור ובחירת האלטרנטיבה המועילה ביותר ללשכה וכן עם הציפיה לקיום תיעוד ושקיפות, שיקול הדעת על פיה נבחרו הספקים וסכומי התשלומים בגין קיום הכנסים. בהתחשב בכך שמדובר בעמותה השייכת לכלל חבריה ואשר אמורה לקיים את ערכי החיסכון והיעילות בהקפדה יתרה הרי שממצאים אלו חמורים שבעתיים ומעמידים את תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות תחת סימני שאלה רבים.

תפקיד מנכ"ל הלשכה

פרק גדול בדוח מתייחס לבחירה במוטי ארבל כמנכ"ל הלשכה בסוף 2019; כך נכתב בדוח: "הביקורת מפנה את תשומת ליבכם 'לעובדה המדהימה' שהמועמד שנבחר לתפקיד מנכ"ל הלשכה אינו בעל השכלה אקדמית כלל… המועמד שנבחר איננו עומד בתנאי סף של השכלה אקדמית, ניהול בשני ארגונים גדולים ברמה ארצית (עבד כמנהל ביורוקום בלבד ע"פ קו"ח) וכן ניסיון מוכח בניהול עמותה".

המבקר מציין כי מספר רב של מבוקרים שהתבקשו להגיב על הביקורת עליהם "בחרו משיקוליהם לא להגיב, ויש לבחון את המשמעות של חוסר התגובה". על פי גורמים בוועד המנהל, אחת המשמעויות שנבחנו היא האם מבוקרים שיש לגביהם ממצאים בעייתיים, יכולים להיות מועמדים לתפקידים בלשכה בבחירות הקרובות. עוד מתייחס הדוח להיעדר פרוטוקולים של ועדת שכר שחושפים את הלשכה לתביעות מצד עובדיה. בין היתר, מביא הדוח ממצאים על טיסות חריגות שלא הופיעו במסגרת התשלומים עבור כנס אלמנטר משנת 2019 בסך 56,061 שקל. "רשימה זו הינה בנטרול נרשמים אשר לא נגבה מהם תשלום כמו מרצים, עובדי לשכה וכד'", מדגיש הדוח.

מהוועד המנהל של לשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "הוועד המנהל, מיד לאחר כניסתו של סו"ב יוסי אנגלמן לתפקיד (10 במרץ), החליט באופן גלוי ואמיץ לערוך ביקורת חיצונית להתנהלות הלשכה בשנים עברו, כל זאת בכדי להטמיע ממשל תאגידי חדש בלשכה שיפעל בשקיפות מלאה. הדוח אינו פשוט ומציג ליקויים רבים שהתגלו בעבודת הלשכה בעבר. הוועד המנהל הנוכחי, בראשות סו"ב יוסי אנגלמן קיבל בישיבתו האחרונה החלטה לפעול באופן מיידי ליישום כל המלצות הדוח עוד בקדנציה הנוכחית. מטרתו של הדוח בראש ובראשונה ליצור שינוי אמיתי ואפקטיבי ולבסס מנהל תקין להמשך הצלחתה של הלשכה בעתיד".

על פי החלטת בית הדין, הדוח יפורסם לעיון חברי העמותה באתר הלשכה ביום שלישי 09/11/21

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email