התנהלות קלוקלת של חברת הביטוח: האם שיהוי המבטחת יעלה לה כסף?

תביעה כנגד חברת ביטוח הוגשה לבית המשפט בשל סירובה לשלם תגמולי ביטוח בטענה שנמסר לה מידע חלקי בלבד על האירוע הביטוחי; בית המשפט דן בשאלת החבות – ומה קובע מבחן "ההתעמרות במבוטח"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

סוכני ביטוח נתקלים לא מעט בסיטואציות בהן חברות הביטוח עשויות להיות לא "קלות" עם ידן על ההדק בכל הנוגע למתן תגמולי ביטוח. בנושא זה, ניתן פסק דין חשוב בבית משפט השלום המבאר את ההלכות בעניין סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח הקובע שיש לחייב את המבטחת בריבת מיוחדת מקום בו לא שילמה את תגמולי הביטוח במועד שבו היה עליה לשלם אותם.

בפניי בית משפט השלום באשקלון הוגשה תביעה כנגד חברת ביטוח אשר סירבה לשלם תגמולי ביטוח בגין הטענה שהתקבל על ידה מידע חלקי בלבד בעניין קרות המקרה הביטוחי [ת"א (שלום אש') 18930-10-19].

חברת הביטוח הצדיקה את השיהוי בתשלום בכך שהיא עדיין בודקת את נסיבות ההצתה | צילום: shutterstock
רקע

על פי הנטען בכתב התביעה, רכבו של התובע בוטח על ידי המבטחת בתיווכה של הנתבעת 1, סוכנות הביטוח. ביום 19.06.2019 הוצת רכבו של התובע בחניון הבית המשותף בו הוא מתגורר. המבוטח הגיש תלונה במשטרה ודיווח למבטחת על מקרה הביטוח. ממועד ההודעה נוהלה התכתבות בין המבוטח לבין המבטחת. כארבעה חודשים לאחר הגשת ההודעה, ומשלא התקבלו התגמולים, הוגשה תביעה בסדר דין מקוצר לקבלתם.

בהתאם לתביעה, המבוטח תבע פיצויים עבור הנזק שנגרם לרכב, נזק המערך ב-311,364 שקל (אבדן גמור) ו-15% נוספים לפי תנאי הפוליסה מאחר ומדובר ברכב חדש. מעבר לתגמולי הביטוח, עתר התובע לפיצוי בגין ריבית מיוחדת לפי סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח, מהמועד בו טוען כי היה על המבטחת לשלם תגמולי ביטוח ועד להגשת התביעה.

טענתה העיקרית של המבטחת היא כי טרם השלימה בירור חבותה מאחר והיא פועלת לעיין בתיק המשטרה, לצורך בירור הנסיבות ההצתה, זהות המצית והקשר הלכאורי לתובע וכפועל יוצא לשאלת הכיסוי הביטוחי. במקביל, ביקשה המבטחת שלא לחשוף את דו"ח החקירה מטעמה, אולם בקשה זו סורבה בהמשך על ידי השופט.

בירור החבות

ב-29.07.20, לאחר שדיון קדם משפט נדחה בגין מגפת הקורונה, הודיע ב"כ המבטחת כי בכוונתם לשלם את מלוא תגמולי הביטוח, אולם המבוטח עמד על כך שנסיבות העניין מצדיקות חיוב המבטחת בריבית עונשית.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות, קבע ביהמ"ש כי דין התביעה להתקבל וכי על המבטחת לפצות את המבוטח בגין השיהוי הרב. 

נקודת המוצא היא סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח שקובע כי תגמולי ביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהמועד שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. יודגש כי בפוליסה הנדונה התחייבה המבטחת להקדים את התשלום מעבר לחבותה בחוק ולשלמו תוך 20 ימים מקבלת כל המידע והמסמכים. התכלית של ההוראה, כפי שזאת נפסקה ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אסולין, היא כי המבטחת לא תמשוך יתר על המידה את שלב בירור החבות וכי בהזדמנות הראשונה עליה להעלות את כל נימוקיה לדחיית התביעה.

קבלת התגמולים

במקרה דנן, מהתכתובות עולה כי ב-01.07.19 פנתה המבטחת אל המבוטח עם רשימת דרישות. ביום 12.08.19 עורך סניף הבנק של המבוטח, אליו שועבד הרכב, מכתב כוונות לפיו ישוחרר הרכב משעבוד במשרד הרישוי וברשם המשכונות תמורת סכום של 137,050 שקל. ביום 18.08.19 הוציאה ב"כ המבוטח מכתב לסוכנות כי אין מקום לעקל את תגמולי הביטוח ובתכתובת בדוא"ל בין ב"כ המבוטח לבין הסוכנות נדרש המבוטח להציג מכתב מתוקן מהבנק המופנה למבטח והמבהיר כי מתחייבים הם להסיר השעבוד גם מהפוליסה. התכתובת בין הצדדים המשיכה כך שעד ה-10.10.19, מועד הגשת תביעה זו, לא התקבלו התגמולים על ידי המבוטח. רק לאחר הגשת התביעה, פנתה המבטחת אל המשטרה לבירור מצב התיק ואולם, רק ביוזמת ב"כ התובע נבדק מה מצב החקירה במשטרה ושם התברר כי תיק החקירה אודות השריפה נסגר.

"התעמרות במבוטח"

בע"א 2244/04 ר.ד. משקאות גורמה בע"מ נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ נפסק, כי השימוש בריבית המיוחדת כאמור בסעיף 28א לחוק חוזה הביטוח יהיה רק במקרים חריגים במיוחד של חוסר תום לב. אכן, בנסיבות העניין עולה שיש לחייב את המבטחת בריבית זו בשל השיהוי הרב בתשלום תגמולי הביטוח. התנהלותה עולה כדי התעמרות במבוטח על כך שהגיש את התביעה כנגדה. בעניין סוכנות הביטוח – נפסק כי ביצעה את עבודתה כמצופה ולכן לא ראוי היה להכלילה בתביעה.

תמצית ההחלטה של בית משפט: דין התביעה להתקבל. המבטחת תפצה את המבוטח בנוסף על התגמולים ששילמה. נפסק כי שיהוי של 16 חודשים במתן התגמולים עולה לכדי התעמרות במבוטח.  

לא הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

הכותב הוא יועמ"ש מחוזות המרכז, השרון וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email