התקדמות בהצעת חוק רכב מעוקל בכנסת

אושר לקריאה שניה ושלישית מנגנון שימנע היתקעות של תקבולי ביטוח בחברות הביטוח במקרה שרכב מעוקל נגנב או הוכרז טוטאל־לוס
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאות שניה ושלישית את הצעת חוק רכב מעוקל שנגנב או הוכרז באובדן שיזמו חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויואב בן־צור. הצעת החוק אושרה בכפוף לרביזיה שהגיש היו"ר ח"כ ניסן סלומינסקי כדי לוודא שהנוסח נותן מענה לחששות שהעלה השינוי שהוכנס בהצעת החוק במצבים בהם חברת הביטוח מעבירה כספים לזוכה והמבוטח אינו נותן את הסכמתו לכך.

בדברי ההסבר להצעת החוק נטען, כי היא נועדה לקבוע הסדר מאוזן למקרים שבהם רכב מעוקל, נפגע בתאונה והוכרז כרכב באובדן גמור (total loss) או שנגנב. כיום, במצבים אלה יש מספר תרחישים אפשריים שאינם מביאים בחשבון את הזכויות והחובות של הגורמים המעורבים – הזוכה, החייב וחברת הביטוח: ככלל, חברות הביטוח אינן מעבירות את התקבולים למבוטח עד להסרת העיקול, אשר יאפשר העברת בעלות לחברת הביטוח על שרידי הרכב. כשגובה החוב נמוך משווי תקבולי הביטוח הצפויים, או שאותם תקבולים מהווים חלק עיקרי מחובו – הרי שיש לחייב תמריץ להסדיר את חובו ולהסיר את העיקול, שכן יש לו אינטרס לקבל את ההפרש שבין גובה העיקול לתקבולי הביטוח – וכך אכן קורה במרבית המקרים (כ־90%).

מיכאל מלכיאלי | צילום: ויקיפדיה

לעומת זאת, במקרים בהם גובה החוב עולה על התקבולים, אין לחייב תמריץ לפעול להסרת העיקול או לחילופין, אין לו את היכולת הכלכלית להסדיר את החוב – העיקול לא מוסר וחברת הביטוח לא יכולה להעביר את הבעלות על שרידי הרכב שהוכרז באובדן, ולכן אינה מעבירה את הכספים. כתוצאה מכך כספי הביטוח נותרים בידי חברת הביטוח למעשה ללא הגבלת זמן וכך גם החייב וגם הזוכה יוצאים מופסדים שכן החוב אינו מוסדר והרכב אינו בשימוש. במקרה כזה שהגיע לבית משפט השלום בפרשת תקוע נ' AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ, נפסק כי אין הצדקה שחברת הביטוח תמשיך להחזיק בכספים במצבים אלה.

במסגרת הדיון בוועדה, הוסף תיקון שמטרתו להסדיר את העברת הבעלות ברכב המעוקל לחברת הביטוח במסגרת הליך למימוש התגמולים, כאשר חברת הביטוח מעבירה כספים לזוכה והמבוטח אינו נותן את הסכמתו לכך.

ההסדר המוצע בהצעת החוק:
•במקרה של אבדן או גניבה כהגדרתם בחוק, על חברת הביטוח יהיה ליידע את הגורם שהטיל את העיקול, תוך 100 ימים, על השינוי במצב הרכב המעוקל; ספירת הימים מתחילה מיום שנודע לחברת הביטוח על שינוי מצב הרכב.

•אם הגורם שהטיל את העיקול הוא מערכת ההוצאה לפועל, עליה להודיע לכל הזוכים על השינוי במצב הרכב ועל האפשרות להטלת עיקול על הכספים שבידי חברת הביטוח.
•במידה ומדובר בזוכה שהטיל עיקול מתוקף פקודת המסים (גביה) או על המרכז לגביית קנסות – יחליט אותו גורם אם ברצונו להטיל עיקול על הכספים המגיעים לחייב ונמצאים אצל חברות הביטוח.
•חלפו 120 יום מיום מסירת ההודעה לגורם המעקל (כלומר סך הכל 220 יום מיום רישום שינוי המצב ברשות הרישוי) – יבטל הגורם המעקל את העיקול ויודיע על כך לרשות הרישוי ולצדדים.

במקרים אלה העברת הכספים מחברת הביטוח לחייב המבוטח תעוכב עד להסדרת החוב על ידי החייב או עד לביטול עיקול הרכב כאמור, לפי המוקדם.

בלשכה מברכים על יוזמת החקיקה. סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי אמר: "כמגיני המבוטחים בישראל, אנחנו בעד כל יוזמה שתטיב עם לקוח הקצה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email