התרשלות ונטילת אחריות: על תריס שנפל וביטוח דירה

עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי מיוחד על ביטוחי דירה, החריגים בכיסוי צד שלישי בפוליסה ואיך הסתיימה תביעה בגין תריס שצנח על רכב חונה בחניית בניין
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לבית המשפט בהרצליה הוגשה תביעה של בעלת רכב אשר רכבה ניזוק עקב תריס שצנח מדירה וגרם לה לנזק. מבטחת הדירה דחתה את התביעה בטענה כי היא אינה אחראית לנזק לאחר שהתברר כי התריס הותקן מספר ימים קודם לכן על ידי קבלן.

יובהר כי בביטוח הדירה נשוא התביעה נאמר כי היא מכסה עבודה של בעל מקצוע בתנאי שעבד בדירה עד שבועיים והכיסוי ישלל אם בעל המקצוע עבד בדירה מעל שבועיים (אחד החריגים הקיים בכיסוי צד שלישי הקיים בפוליסת דירה-עב"א). בעל הדירה טען כי האחריות לנזק היא על הקבלן אשר התקין את החלונות והתריס בצורה רשלנית  דבר אשר הוביל לנפילת התריס ולנזק.

בית המשפט: התרשלות בהתקנת התריס הובילה לנזק שנגרם לרכב | צילום: shutterstock

כנגד הקבלן הוגשה הודעת צד שלישי בדבר אופן עבודתו להתקנת התריס אך הקבלן השיב כי  התריס הותקן כדין ונראה כי יצא מהמסילה על ידי פעולה אגרסיבית של בעל הדירה ומשכך, האחריות היא של בעל הדירה בלבד.

חובת זהירות נוספת

בית המשפט התייחס לעובדה כי הדירה בוטחה בפוליסה תקנית אשר נוסחה על פי הוראות הדין. בהתאם לתנאי הפוליסה מקרה הביטוח המזכה את הצד השלישי בפיצוי הוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין. 

בנסיבות המקרה, התריס נשוא הנזק לא הותקן על ידי בעל הדירה אלא על ידי צד שלישי, הקבלן, ולכן קובע בית המשפט כי לא ניתן לומר כי המבוטח התרשל. יתרה מכך, בדיון העיד המבוטח כי הוא ניסה לפתוח את התריס כדי להגיע לחבלי הכביסה, אך התריס היה תקוע, הוא ניסה למשוך אותו וזה נפל על הרכב בחניון הבניין. בית המשפט קובע כי מדובר על פעולה שגרתית ולא מדובר על פעולה אגרסיבית, חריגה או רשלנית ולכן הוא דוחה את הטענה כלפיו.

ביחס לבעל המקצוע שהוזמן על ידי בעל הדירה מוסיף בית המשפט כי על פי פקודת הנזיקין, מי שמעסיק קבלן עצמאי לא ישא באחריות שצמחה ממעשיו של הקבלן, למעט במקרים חריגים, וכי משעה שהבחירה שעשה מזמין העבודה נמצאה סבירה, וכל עוד לא התקיים מי מהחריגים בפקודת הנזיקין, אין מקום להטיל על מזמין העבודה חובת פיקוח או חובת זהירות נוספת.

"פעל באופן סביר"

ביחס לאחריות הקבלן, מתקין התריס, קובע בית המשפט כי הוא קבע שלבעל הדירה לא הייתה ידיעה ממשית על הנסיבות שהביאו לאירוע שבו נגרם נזק. 

במקרה זה, האחריות למצב בו התריס יישאר במקומו באופן יציב הינה על מי שהתקין אותו, ואין חולק כי הקבלן הוא לבדו שהתקין את התריס ולא הוכח כי הייתה התערבות חיצונית או טיפול בתריס לאחר ההתקנה. בעדויות בדיון נאמר כי על ידי הקבלן כי במעמד ההתקנה הסביר לבעל הדירה שהתריס לא יכול לצאת החוצה והוא לא יכול להסביר כיצד התריס נפל, שכן הוא התקין אותו כפי שצריך, אלא שבית המשפט קובע כי בעל הדירה פעל בצורה סבירה ולא חריגה ולא היה מקום כי התריס יצא ממקומו ויפול. 

התרשלות בהתקנה

בית המשפט מציין כי אף אם התריס תקוע הוא לא אמור היה לצאת ממקומו עד כדי נפילה, ובעת ההתקנה הראשונית היה על הצד השלישי לוודא כי התריס מצוי בצורה מאובטחת וכי נסיעתו חלקה על המסילה.

מכאן, מוסיף בית המשפט כי מסתבר שהייתה יותר התרשלות בהתקנת התריס מאשר לא הייתה, ובעל המקצוע נדרש היה לוודא שהתריס מאובטח ולא ייצא ממקומו. על כן קובע בית המשפט כי הנטל על בעל המקצוע להוכיח כי התריס היה תקין ולא היה ביכולתו למנוע את הנזק, אך הוא לא הוכיח את האמור ברמת מאזן ההסתברויות הנדרש ולכן הקבלן אחראי לפיצוי בעלת הרכב על נזקיה. 

בית המשפט מסכם: התביעה נגד בעל הדירה וחברת הביטוח שביטחה את הדירה בפוליסת דירה תקנית נדחתה ואילו הקבלן אשר התקין את התריס מחויב לשלם לבעלת הרכב את הנזק במלואו.   

בשלב זה לא ידוע אם תוגש בקשת רשות ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email