"התשובה הטובה יותר של הסוכנים לתחרות מול הישירים היא מתן שירות עוד יותר טוב למבוטחים"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

"הדבר המרכזי שעל הסוכנים לתת עליו את הדעת הוא להתאים עצמם לקדמה הטכנולוגית המתפתחת בקצב מהיר, וכן להסתגל לעובדה שהלקוחות נגישים למידע, גם אודות הביטוח. אני חושב שהסוכנים אינם פועלים מספיק בכיוון זה ואינם יוצרים משיכה לדור המשך מוכשר שאינו מקרב בני המשפחה של הסוכנים הקיימים", כך אומר יו"ר איגוד חברות הביטוח עופר אליהו בראיון מיוחד לרגל כנס אלמנטר 2014.

"איני מזלזל כמובן בביטוח החיים ובביטוח הפנסיוני, אך אני מאמין גדול בביטוח האלמנטרי כענף תשתיתי ויציב המצוי בתחרות ולכן מכוון על ידי כוחות השוק. מנקודת מבטי, הביטוח האלמנטרי הוא העוגן העסקי והמקצועי של כל סוכן ביטוח. אני מאחל לסוכנים שיוכלו להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרציניים העומדים בפניהם, הן בעקבות הרגולציה והן עקב ההתפתחות הטכנולוגית, במיוחד לאור התפתחותם של אמצעי תקשורת ממוחשבת היוצרת נגישות לכל לקוח. כמי שמכיר סוכנים רבים מאוד, אני משוכנע שכל קושי שבפניו עומדים הסוכנים יכול להוות עבורם דווקא הזדמנות עסקית ומקצועית להשגת יעדים חדשים".

איגוד חברות הביטוח הוא הפנים של חברות הביטוח, הגוף המייצג את המבטחים בפני המפקח על הביטוח ויתר רשויות המדינה, בהן משרדי הממשלה, הכנסת, רשויות ציבוריות ומוסדות ציבוריים. במקביל, הוא משמש נציגם של המבטחים לפניות של הרשויות והמוסדות, ומייצג את ענף הביטוח האלמנטרי בפני התקשורת והציבור בהתאם לפניות השונות. כמו כן, באישור הממונה על הגבלים עסקיים מבצע האיגוד פעילויות מסוימות המשרתות את הענף.

לדברי אליהו, "בשנה האחרונה טיפלנו במגוון נושאים במסגרת המטרות האלה, כמו תיקון בפוליסה התקנית בביטוח דירות ותכולתן, יישום החוזר בנוגע לדיווח סטטיסטי על תביעות, חוזר חידוש חוזה ביטוח, תיקון בפוליסה התקנית בביטוח רכב חובה, תיקון בסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) בנושא הרחבת סמכויות המפקח בהקשר לאישור ויישום תכניות ביטוח, חקיקה בנושא חוק החוזים האחידים ובנושא הוראות נוהל 23 של משרד התחבורה, היוון גמלאות המוסד לביטוח לאומי וכיוצא בזה".

איך אתה רואה את שיתוף הפעולה בין האיגוד ללשכה?

"שיתופי פעולה בין הלשכה לאיגוד בעניינים שמותר לשתף פעולה לגביהם לפי דיני ההגבלים העסקיים ידעו עליות וירידות לאורך השנים. כמו שלטנגו צריכים שניים, נדמה כי הלשכה הנוכחית משיקוליה שלה – בוחרת לצמצם את שיתוף פעולה המותר לפי הדין. נכון שקיימים עניינים שבהם מצויים הלשכה והאיגוד בניגודי אינטרסים, אך קיימים לא מעט נושאים שבהם קיימת דווקא זהות אינטרסים ביחס לחקיקה או ביחס להסדרה. לפיכך, חשוב ששני הארגונים המקצועיים יבחנו לגבי כל רגולציה חדשה אם היא יוצרת זהות אינטרסים בין הארגונים, ואם כן, רצוי שיפעלו תוך שיתוף פעולה, ככל האפשר לפי דיני ההגבלים העסקיים, ובמיוחד לפי גילויי הדעת של הממונה שאותם ציינתי".

איך אתה רואה את התחרות של החברות המסורתיות אל מול הביטוחים הישירים בענף?

"לכל הדעות, התחרות היא תופעה בריאה מבחינה כלכלית ובסופו של דבר מיטיבה עם הענף, משום שהיא גורמת להתייעלותו, דבר המקטין את הקצאת המשאבים העודפים או הבלתי יעילים, ואף מובילה להפחתת מחירים. לפי פרסומי הפיקוח נתח השוק של החברות הישירות אינו גדול ואף לא גדל באחרונה במידה משמעותית. הביטוחים הישירים יוצרים במערך השיווק שלהם תחרות גם מול הסוכנים ולא רק מול המבטחים האחרים, ולדעתי התשובה הטובה יותר של הסוכנים לתחרות גם היא התייעלות ומתן שירות עוד יותר טוב למבוטחים, עקב הקשר הישיר שלהם עם הלקוחות.

"לסוכנים יש נכסים ייחודיים ויתרונות רבים ובאותה נשימה צריך להזכיר את הסביבה התחרותית המשתנה. לכן, עליהם להתאים עצמם ולאמץ דפוסים שייתנו מענה אופטימלי למאפייני השוק. למשל, השתלבות מואצת בעולם הטכנולוגי, בניית תוכנית עבודה שנתית על פי מטרות ויעדים כמו כל ארגון עסקי קטן כגדול, התמחות במגוון רחב של מוצרים ולא התמקדות בתחום ספציפי, וקביעת פגישות שירות יזומות עם לקוחות. אחרי הכל, אני מאמין שהמכירה הטובה ביותר היא השירות"

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email