ווישור: איילון תשמור על האינטרסים שלה בביטוחים המשווקים בידי סוכניה

איילון תקבל זכות סירוב לכל הזדמנות עסקית חדשה הקשורה לפעילות ביטוח באמצעות סוכנים בתחומי ביטוח כללי, בריאות, למעט נסיעות, וחיים. מנכ״ל איילון: ״איילון תמשיך להיות חברה הפועלת באמצעות סוכני ביטוח מקצועיים״
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

לקראת העברת השליטה באיילון לווישור גלובלטק ב-1 במאי (בכפוף לקבל כל האישורים וההסכמות), פנה דירקטוריון איילון ביטוח אל חברת ווישור וביקש תשובות בשני נושאים: 1. כיצד בכוונת בעלי השליטה והחברה לפעול בהקשר לשליטה בשתי חברות ביטוח לאחר השלמת העסקה; 2. עמדת החברה בקשר לאופן הסדרת הלוואת הבעלים, שקיימת לאיילון אחזקות בסך של 55 מיליון שקל לאחר השלמת המיזוג שעל הפרק, אם וכאשר העסקה הנ"ל תושלם.

רמת תחרות נמוכה

בתשובת ווישור לשאלה הראשונה נכתב: "ווישור ביטוח הינה חברת ביטוח דיגיטלית בתחום הביטוח הכללי אשר לה יכולות טכנולוגיות מתקדמות. החברה מתבססת על שיווק רב ערוצי שבעיקרו ישיר ובחלקו אינטרנטי בתחום הביטוח הכללי, ואילו איילון חברה לביטוח הינה חברת ביטוח מסורתית העוסקת במגוון תחומים, לרבות תחום ביטוחי הבריאות לזמן קצר וזמן ארוך וכן תחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח, כאשר בכל תחומי הפעילות איילון ביטוח מתבססת על שיווק באמצעות סוכנים וסוכנויות ביטוח. לפיכך, בנקודת המוצא, רמת התחרות ביניהן נמוכה".

רו"ח שרון רייך, מנכ"ל איילון. צילום: אייל גזיאל

בנוסף, מצוין במכתב, כי יינקטו צעדים שונים לאחר הרכישה:

• דירקטור שמכהן בווישור ביטוח לא יכהן באיילון.

• איילון תקבל זכות סירוב לכל הזדמנות עסקית חדשה (שאינה חלק מהליך מכרזי או תחרותי) הקשורה לפעילות ביטוח באמצעות סוכנים בתחום הביטוח הכללי, לרבות רכישת תיקי סוכנים, וכן סירוב בכל הזדמנות עסקית באמצעות סוכנים בתחום ביטוחי הבריאות (למעט נסיעות לחו"ל שאיילון אינה פעילה בו) ותחום ביטוחי החיים.

• הנהלות חברות הביטוח והדירקטוריונים שלהן ישמרו על מידור בין החברות בכל עניין שיש בו ניגוד עניינים ואשר אין בו ערך סינרגטי אשר יכול להטיב עם שתי החברות. למען הסר ספק, אין באמור כדי לפגוע בהליך הדיווח הכספי או דיווח אחר שגלובלטק נדרשת לדווח.

עוד מצוין כי בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כדין, לרבות אישורי האורגנים הרלוונטיים, המכתב יעמוד בתוקפו כל עוד איילון ו-ווישור ביטוח אינן מוחזקות על ידי אותם בעלי ממניות.

בנושא הלוואת הבעלים – מסרה ווישור, כי מועד החזר ההלוואה יידחה ל-1 בספטמבר 2023, ואפשרות דחייה נוספת תידון אם תידרש כזאת.

״רק עם סוכנים״

ביום שני השבוע אישרו דירקטוריון איילון אחזקות ודירקטוריון איילון חברה לביטוח פה אחד את המיזוג בין שתי החברות, בדרך להשלמת הרכישה של איילון על ידי חברת הביטוח הדיגיטלית ווישור גלובלטק. המיזוג, המהווה תנאי להשלמת העסקה, נועד ״לקפל״ שכבה אחת בקבוצת איילון, כדי לעמוד בהוראות חוק הריכוזיות.

בנוסף, בשבוע שעבר קיימה איילון ישיבה ראשונה של הצמרת הניהולית של החברה בהרכבה החדש, יחד עם היו"ר והמנכ"ל החדש שרון רייך. במהלך המפגש אמר רייך, כי גובשה אסטרטגיה חדשה שתנחה מעתה את התנהלות החברה, ועל פיה, בראש ובראשונה, תמשיך איילון להיות חברה הפועלת באמצעות סוכני ביטוח מקצועיים, בעוד ווישור תהיה חברת ביטוח דיגיטלית עצמאית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email