ווישור מכניסה שותפה לעסקת רכישת השליטה באיילון

קיסריה אלקטרוניקה רפואית תשקיע כ-180 מיליון ש"ח תמורת 25.6% ממניות איילון אחזקות. בנוסף, תרכוש 17.5% ממניות ווישור גלובלטק תמורת כ-90 מיליון ש"ח
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

קבוצת הטכנולוגיה והביטוחweSure Global Tech  חתמה על הסכם אסטרטגי, במסגרתו תהפוך חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית, שבשליטת משפחת ברק, לשותפתה בגרעין השליטה בקבוצת הביטוח והפיננסים איילון אחזקות, לאחר שתושלם רכישתה. בנוסף, היא תחזיק במניות בשיעור משמעותי בחברת ווישור עצמה.

על פי ההסכם, במקביל להשלמת ההסכם לרכישת השליטה (כ-67.2%) במניות קבוצת איילון על ידי גלובלטק מידי מנהל העזבון של לוי רחמני ז"ל, תרכוש קיסריה מידי גלובלטק כ-25.6% ממניות איילון אחזקות תמורת כ-180 מיליון שקל, לפי מחיר למניה זהה לזה בו רוכשת גלובלטק את מניות איילון אחזקות. 

מצטרפת לגרעין השליטה באיילון ובגלובלטק. קיסריה אלקטרוניקה. צילום: shutterstock

במקביל, תשקיע קיסריה סכום של כ-90 מיליון שקל תמורת כ-14.28 מיליון מניות של ווישור גלובלטק, במסגרת הנפקה פרטית של מניות, שתבצע גלובלטק לקיסריה. מניות אלה יהוו כ-17.5% ממניות גלובלטק, והן יונפקו לפי מחיר של 6.3 שקל למניית גלובלטק, המשקף פרמיה של כ-8% למחיר המניה בהנפקה שביצעה גלובלטק במרץ השנה.

חלק מגרעין השליטה

בין הצדדים נחתמה גם מערכת הסכמים המסדירה את צירופה של קיסריה לגרעין השליטה באיילון ובגלובלטק, ומאפשרת לקיסריה, בין היתר, למנות נציגים בדירקטוריונים של שתי החברות. לקיסריה שמורה האפשרות עד ליום 31 בדצמבר 2021 להקטין פרו-ראטה את כמות המניות הנמכרות  המוקצות שהיא רוכשת, באותו שיעור, ובלבד שהשקעתה לא תפחת מ-67% מהתחייבותה.

מערך הסכמי ההשקעה בין ווישור לבין קיסריה כפוף למספר תנאים מתלים, כמקובל, ביניהם אישור העסקה בדירקטוריון גלובלטק, השלמת עסקה הרכישה של איילון על ידי גלובלטק, אישור הממונה על רשות שוק ההון, אישור רשות התחרות ועוד.

ווישור גלובלטק חתמה בשלהי חודש יוני 2021 על הסכם לרכישת 12,240,389 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של איילון אחזקות, המהוות 67.24% מהונה המונפק של איילון, וזאת בכפוף להתקיימות מספר תנאים מתלים. התמורה בגין כל אחת מהמניות הנמכרות הינה סך של 38.617 ש"ח למניה ובמצטבר תסתכם התמורה בגין המניות הנמכרות בסך של 472.7 מיליון שקל.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email