ויתור על ביטוח משכנתה

אין ספק כי ביטוח הוא אמצעי חשוב לבטחון הכלכלי של המבוטח; תספרו את זה לכל מי שנאלץ לתבוע כי גנבו לו את הרכב, דירתו הוצפה, או שעסקו נפרץפרצו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

השבוע נדבר על ביטוח משכנתה. בני זוג רכשו בית בסביון. לצורך הרכישה הם פנו לבנק בבקשה למשכנתה בסך של 7.5 מיליון שקל. בני הזוג ויתרו על רכישת ביטוח חיים. פחות מארבע שנים מנטילת המשכנתה נפטר בן הזוג ממחלה קשה.

האלמנה פנתה בתביעה כלפי הבנק לנוכח העובדה שלא דרש ביטוח מבני הזוג. הבנק הבהיר לה כי לא קיים ביטוח מאחר ובני הזוג חתמו על מסמך ויתור ביטוח כלפי הבנק. בלית ברירה פרעה התובעת את ההלוואה שנותרה והגישה תביעה כנגד הבנק, בין היתר, בטענה כי לא חתמה על הוויתור, הבנק לא ביקש את הסכמתה לוותר על ביטוח, הבנק לא הסביר לה על הסיכונים שבוויתור על הביטוח ובכך הוא הפר את חובותיו כלפיה

הבנק רשאי לבקש מהלווים לרכוש ביטוח חיים כבטוחה | צילום: shutterstock

הבנק השיב כי אין חובה לערוך ביטוח חיים בעת קבלת משכנתה, מדובר על בטוחה להשבת כספי ההלוואה והבנק מסיבותיו שלו רשאי ויכול לוותר על בטוחה שכזו. הבנק טען כי בני הזוג ידעו לכלכל את צעדיהם הכלכליים בצורה מושכלת, הם ביקשו פטור מביטוח חיים והבנק נענה לבקשתם.

אין מקום לאפשר לתובעת, כעת ובדיעבד, לגלגל את החלטתה לפתחו של הבנק. אגב, הוסיף הבנק, גם בהלוואה קודמת ויתרו בני הזוג על רכישת ביטוח חיים וגם אז ויתר הבנק לבני הזוג. עוד הוסיף הבנק כי שנתיים לאחר נטילת המשכנתה רכשו בני הזוג ביטוח חיים בחברת ביטוח אחרת ושם הם ציינו מפורשות בהצעה כי אין להם ביטוח חיים אחר. הבנק אף הגיש הודעת צד שלישי כלפי התובעת.

אין חובת ביטוח

בית המשפט קבע כי התובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה ודחה את התביעה. בין היתר, ציין בית המשפט כי משמיעת המומחים הגרפולוגיים וחוות הדעת אשר צורפו, לא הוכיחה התובעת את טענת הזיוף של חתימתה על מסמך הוויתור על הביטוח משכנתה. בית המשפט מפנה להוראות המפקח על הבנקים "ניהול בנקאי תקין למתן הלוואות לדיור" ושם נקבע בסעיף 11 כך: ”(א) תאגיד בנקאי רשאי לדרוש מהלווה לבטח את הנכס המשמש כערובה להלוואה, וכן לבצע ביטוח חיים בגבולות סכום ההלוואה שקיבל, ובלבד שהתאגיד הבנקאי יהא מוטב בלתי חוזר״.

ניתן ללמוד מנוסח נהלי המפקח על הבנקים כי הם לא מחייבים לבצע ביטוח חיים בקשר למשכנתה אלא מאפשרים לבנק שיקול דעת ומשכך אין בדין הקיים חובה חוקית לרכוש ביטוח חיים בקשר למשכנתה. ולכן גם טענות התובעת על הפרת חובות הבנק ביחס לחובות הגילוי, האמון והזהירות נדחות. אגב, בדיון הסבירה נציגת הבנק, כי בין יתר השיקולים, השיקול בבקשות לפטור מביטוח חיים הוא הפער בין שווי הנכס במימוש להלוואה, כך שיישאר לנותר בחיים סכום משמעותי כדי לרכוש דיור חלופי והמימוש לא יהיה בעייתי, כפי שהיה במקרה דנן. בית המשפט מדגיש כי בנק אינו חייב ליידע את הלקוח בדבר האפשרות לרכוש ביטוח חיים.

לסיכום, הבנק רשאי לבקש מהלווים לרכוש ביטוח חיים על שמם כבטוחה להשבת כספי ההלוואה אם חלילה מי מהלווים ילך לעולמו בטרם תפרע המשכנתה. הבנק אינו חייב לבקש ביטוח חיים ולעיתים הבנקים משיקולים שלהם, יוותרו על ביטוח זה.

ומפרשה זו, לנושא ביטול פוליסה בכלל. בימים אלו של משבר כלכלי, עקב וירוס הקורונה, אם לקוח החליט לבטל פוליסה יש לוודא מולו כי הוא מבין את המשמעות ואת ההשלכות של ביטול הפוליסה, וכמובן את העובדה כי יתכן והוא לא יוכל לרכוש בעתיד את אותו ביטוח. חשוב לתעד את בקשתו. זיכרו, סוכן מקצוען הוא סוכן שלומד על הזמן.

הכותב הוא היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email