ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול

על פי ההצעה, ההפרדה תיכנס לתוקפה החל מאפריל 2017. אריה אברמוביץ: "מזה שנתיים אנו פועלים ליישום המהלך לטובת ציבור הצרכנים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום שני את הצעת החוק להפרדת תגמול סוכן הביטוח מדמי הניהול (הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). את ההצעה מובילים חברי הכנסת מיכל בירן, מיקי זוהר ועומר בר לב, בתמיכת לשכת סוכני ביטוח. ההפרדה תיכנס לתוקף באפריל 2017 . "אנחנו נמצאים במצב הזוי. סוכני הביטוח עומדים לפני ניגוד עניינים מובנה, ונאלצים להכריע בין יכולתם להתפרנס לבין טובת המבוטחים. לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שהמערכת מייצרת מניע לסוכני הביטוח למכור פוליסות בדמי ניהול גבוהים", אמרה ח"כ בירן בדיון הוועדה. ח"כ זוהר הוסיף כי "מדובר בהצעת חוק שתיטיב עם האזרחים, שיוכלו לקבל שירות מסוכני הביטוח ללא תלות בחברות הביטוח. זהו צעד נוסף בדרך לביטול הנוהג הקלוקל של חברות הביטוח לגבות סכומים מופרזים מהאזרחים".

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, אמר כי "אני נרגש וגאה להוביל את המהלך ההיסטורי ופורץ הדרך להפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן. מזה שנתיים שאנו פועלים ליישום המהלך לטובת ציבור הצרכנים". יש לציין כי חברות הביטוח ביקשו שההפרדה תיכנס לתוקף רק בינואר 2018. דורון שורר, המפקח על הביטוח לשעבר וחבר הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, מסר בתגובה כי "ביטול הזיקה בין עמלת הסוכן לדמי הניהול הינו צעד משלים נכון בתהליך שכלול שוק הביטוח בכלל ומקטע ההפצה בפרט. ביטול ניגוד העניינים הפוטנציאלי יגביר את אמון הציבור בענף בכלל ובסוכן הביטוח בפרט, ואף יחזק את תהליך האיפיון העתידי של סוכן הביטוח – כלומר, מקצוען המתפרנס בעיקר מייעוץ ומהכנסות מלקוחותיו בתחומים מגוונים".

ח"כ מיקי זוהר

“הצעת החוק תיטיב מאוד עם ציבור החוסכים לפנסיה, בייחוד אלו שאינם מאוגדים ואין מי שדואג לקיים עבורם משא ומתן מול חברות הביטוח ולהשיג להם דמי ניהול מופחתים”, אמר ח”כ משה גפני, יו"ר הוועדה. מנחם קלי, יו”ר קלי ביטוח, הוסיף כי “אם העמלה לא תאפשר רווח, הסוכן לא יבצע את הפעילות. מה שיקרה כתוצאה מכך הוא שמאות אלפי אזרחים לא יטופלו או שיטופלו ישירות על ידי שכירים של חברות הביטוח”.

לדברי יואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, חלק מחברות הביטוח כבר שינו את מבנה התגמול לסוכן כך שיהיה מנותק מדמי הניהול. "אנחנו לא מתנגדים להצעת החוק. הממונה פרסמה בפברואר 2015 הודעה שחובת הנאמנות של סוכני הביטוח והחברה המנהלת מחייבת שלא תהיה זיקה בין דמי הניהול לעמלות הסוכנים. כאן יש תוספת של סנקציה".

גופים מוסדיים לא יוכלו לגבות תשלום על הקמת הלוואה

גופים מוסדיים רשאים לתת הלוואות, לרבות הלוואות עסקיות, אשראי צרכני וכן הלוואות למבוטח או לעמית, כנגד שיעור מוגדר מתוך יתרת החיסכון הצבורה. הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, פרסמה טיוטת חוזר בנושא, ממנה עולה כי גופים מוסדיים מחייבים חוסך, המקבל הלוואה כנגד יתרת החיסכון הצבורה שלו, בתשלום כספים ייעודיים לעניין הקמת ההלוואה או לעניין הטיפול בה. הכספים הללו נגבים מתוך סך ההלוואה של החוסך או מתוך חשבון העובר ושב שלו, ומועברים לגוף המוסדי עצמו. "ברצוני להבהיר כי גבייה של דמי טיפול מלווה ספציפי, בין אם הוא חוסך בגוף מוסדי ובין אם לאו, בקשר להוצאות שנגרמו מהקמת ההלוואה או מהטיפול בה, אינה עומדת בהוראת סעיף 32(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה ־2005, האוסרת על גוף מוסדי ועל אדם השולט בגוף מוסדי ותאגיד, בשליטה של אדם כאמור לקבל טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ניהול כספי החוסכים, מעבר להוצאות ודמי הניהול שנקבעו בהוראה. טובת הנאה אסורה תיחשב גם במקרה שבו הלווה משלם כספים בעצמו, ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה. לפיכך, על הגופים המוסדיים לחדול לאלתר מגביית כספים כאמור עבור העמדת הלוואות מכל סוג על ידי הגוף המוסדי או עבור הטיפול בהן, או לאפשר גביית כספים אלו על ידי צד שלישי", כתבה סלינגר בטיוטת החוזר.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email