ועדת הכספים אישרה: חוסכים יוכלו להגדיל את ההפקדות לקופת גמל ולביטוח מנהלים

בכירה ברשות שוק ההון: "התיקון יסיר את החסם אשר מנע ממבוטחים ועמיתים את האפשרות לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת הכספים אישרה השבוע את התיקון שהציעה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ולפיו חוסכים יוכלו להגדיל את ההפקדות בביטוחי מנהלים וקופות גמל גם בחברת ביטוח אחרת. מדובר בתיקון לתקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל). את נוסח התיקון הציג בפני הוועדה ירון גולן, סגן היועץ המשפטי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

על פי תקנה 19 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד־ 1964, לעניין אישור לפי תקנה 6 לתקנות מס הכנסה, קיימת חובה שההפקדות לקופת הגמל לרכיבים השונים יהיו כמפורט בתקנה ובשיעורים המפורטים בה. בהתאם להוראות התקנה עמית או מבוטח שמעוניין להגדיל הפקדותיו בקופת גמל או בפוליסת ביטוח שלא ניתן להגדיל בהן את ההפקדות, נדרש לפתוח קופת גמל או פוליסת ביטוח אחרת אצל אותו גוף מוסדי ואינו יכול לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר.

הגדלת ההפקדות בביטוחי מנהלים וקופות גמל גם בחברה אחרת | צילום: shutterstock

העמית הופך ל"לקוח שבוי"

על פי דברי ההסבר לתיקון המוצע: "על מנת לאפשר לעמית בחירה של קופת גמל המתאימה לו ולמנוע מצב שבו עמית הופך ל'לקוח שבוי' בגוף מוסדי מסוים, מוצע לבטל את ההתניות הקבועות כיום בתקנה 19 (א)(1) ובתקנה 19 (ב)(4) לתקנות מס הכנסה ולאפשר לעמית או למבוטח להגדיל את הפקדותיו גם בקופת גמל אחרת, בתנאי שקופת הגמל או פוליסת הביטוח ה'חדשות' הן לאותה מטרה של הקופה המקורית (קופת גמל לקצבה, קרן השתלמות וכיוב')".

שלי סבן, מנהלת מחלקת ביטוחי חיים ברשות שוק ההון, הסבירה בדיון כי התיקון נועד להסיר את החסם הנ"ל לפיו מבוטח או עמית לא יכול היה לבחור לנהל את החיסכון אצל גוף מוסדי אחר, כשרצה להגדיל את הפקדותיו.

על פי התיקון אותו אישרה ועדת הכספים, כאמור, סכום ההפקדה למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל או פוליסת ביטוח, לפי העניין, יידרש להיות שווה לסכום ששילם המעביד עד שיעור של 5% ממשכורתו של העמית או המבוטח לפי העניין.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email