ועדת הסניפים והמחוזות תפעל לגיוס סוכנים, חיזוק הקשר עם חברות הביטוח וקידום הדיגיטציה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת ראשי הסניפים והמחוזות, בראשות סו"ב אודי הוד, קיימה בשבוע שעבר את ישיבתה הראשונה בנוכחות מלאה של 21 היו"רים.

יו"ר הוועדה אודי הוד הציג את המטרות של פעילות הסניפים והמחוזות בקדנציה הקרובה. בין היתר התייחס הוד לכנסים האזוריים, כשהמטרה היא להביא אליהם יותר סוכנים וסוכנות ולגייס חברים חדשים ללשכה. בכנסים ירצו באופן קבוע גם חברי הוועדות המקצועיות על הנושאים המרכזיים באותה תקופה. לדבריו, הכנסים הם מנועי צמיחה להכנסות הסוכנים ומיקומם ייבחר בקפידה, תוך שימת דגש על שילוב הקהילה והתרומה לעיר או לישוב בהם נערך הכינוס.

הוד.

עוד הוחלט בוועדה לייצר מפגשי שולחנות עגולים קבועים עם מנכ"לי חברות הביטוח ופעילות לקהילה ולציבורים חלשים אשר ישולבו במערך הניהול של המחוזות.

יו"ר MDRT ישראל סו"ב אלון אבן חן, סיפר לפורום היו"רים על פעילות מועדון MDRT והרצון להגדיל את מספר חבריו.

מנכ"ל מרקטפרו עופר נוריאל, הציג את הפלטפורמה הדיגיטלית, המשותפת לעדיף וללשכה, והסביר על החשיבות של שילוב המערכת בהגדלת הכנסות הסוכנים.

יו"ר ועדת פיננסים סו"ב אודי אביטל, דיווח על מיזם חדש בתחום הפיננסים שמוקם עם ארגון להב, ועל תכניות הועדה בראשותו לגבי שיתופי הפעולה בנושא הפיננסים עם חברות הביטוח וגופים נוספים.

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, דיבר על החשיבות של הפעילות היצירתית של הסניפים והמחוזות בראשות יושבי הראש: "על מנת ליצור קשרים בלתי אמצעיים בין הקהילה והסוכנים ולפתח את המקצוע, באמצעות ימי השתלמות ברמה גבוהה כפי שהורגלו אליה עד כה בלשכה”, אמר.

סו"ב איגור מורי יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, דיבר על החשיבות של השתתפות הסוכנים בימי עיון מקצועיים שיערכו בנושאי הבריאות והסיעוד, בעיקר נוכח ביטול ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים. יו"ר הועדה לביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי, הסביר כיצד להפעיל את הוועדה בצורה המיטבית לרבות המיזם שהוא רוקם בימים האחרונים וביקש לייצר קשר בלתי אמצעי איתו על מנת לחזק את פורום היו"רים.

לסיכום הישיבה עמד אודי הוד על הדגשים לארבע השנים הקרובות: חיזוק הקשר בין יושבי הראש לסוכנים על מנת לתת פתרונות ומענה ולייצר שיתופי פעולה עם כל ועדות הלשכה; להנגיש את היועצים המקצועיים לסוכנים ולהביא את ראשי הסניפים והמחזות לקיים ישיבות הנהלה; הגשת תכניות עבודה לימי עיון, אשר יקבלו את אישור יו"ר הוועדה ואת אישור הלשכה ולאחר מכן תצא תכנית ארצית של הכנסים לטובת הגדלת הכנסות הסוכן גם בתחומי הפיננסיים, קבלת שכר טרחה ונושאים נוספים שמייצרים מעטפת כוללת עבור הסוכנים; שינוי תפיסה מהותי בנושא הטכנולוגי:

"הלשכה תדאג שכל סוכן יקבל את הכלים להעברת טפסים דיגיטליים לחברות הביטוח, כך שהסוכן יתפנה להגדיל את הקשר עם לקוחותיו”, אמר הוד.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email