ועדת השרים לחקיקה: הבנקים יוכלו להעניק ייעוץ פנסיוני גם באמצעים דיגיטליים

ועדת השרים אישרה בתחילת השבוע את הצעת החוק של שר האוצר אביגדור ליברמן. נשיא הלשכה אייזיק אמר בתגובה: "החלטה מקוממת; נבחן את צעדינו בעניין"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת השבוע את הצעת החוק של שר האוצר אביגדור ליברמן, לפיה יוכלו הבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני גם באמצעים דיגיטליים. הבנקים רשאים כיום להעניק ייעוץ רק בסניף בפגישה מול הלקוח, לפי אישור שניתן לבנקים בעקבות רפורמת בכר מ-2005. בתקופת הקורונה ועד ל-25 באפריל 2022 נקטה רשות שוק ההון בעמדת "אי האכיפה לגבי מתן ייעוץ פנסיוני ללקוחות קיימים על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפים".

סו"ב אייזיק. "הדבר יעמיק את חוסר האובייקטיביות של הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים". צילום: דוברות שלמה אייזיק, באדיבות לשכת סוכני הביטוח

הצעת החוק שאושרה אינה מבטלת את האיסור שחל על יועץ פנסיוני של הבנק לפגוש לקוחות מחוץ לסניף למטרת ייעוץ, או להתקשר עם נציגות עובדים במטרה להעניק ייעוץ פנסיוני לעובדים מאותו ארגון.

פגיעה בתחרות ובציבור

בעקבות אישור הצעת החוק בוועדת השרים לחקיקה, אמר נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק: "מקומם לדעת ששוב הממשלה בוחרת לרכז ולהגדיל את כוחם של הבנקים על חשבון העסקים הקטנים והציבור הרחב.

"מדובר בהשלכות בעלות השפעה מרחיקת לכת. הסרת המגבלות הקיימות במסגרת החוק עלולה להוביל להגדלת הריכוזיות תוך פגיעה משמעותית בתחרות הוגנת. אנחנו כלשכה נבחן את צעדינו בעניין".

עוד טוען אייזיק, כי הבנקים מחויבים בחקיקה להיות בקשר עם לפחות 85% מהיצרנים בשוק, והם לא עומדים בתנאי החוק. "אנחנו מתנגדים לכל הפרה של האיזונים שנקבעו בוועדת בכר בינינו לבין הבנקים. קיימת סבירות גבוהה כי מתן הרשאה לבנקים לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים, כמו גם בכלי עבודה שעד כה היו אסורים במסגרת החקיקה הקיימת – יוביל הדבר למימוש חששה של ועדת בכר ומאזן הכוחות שוב ייטה באופן משמעותי לטובת הבנקים, אשר כידוע מערכותיהן הנתמכות במשאבים גדולים מהוות להן יתרון בולט בהשוואה לתשתיות ההפצה האחרות הפועלות כיום במשק".

נשיא הלשכה סבור כי המהלך של הרחבת שירותי הייעוץ הניתנים על ידי הבנקים גם לאמצעים דיגיטליים יעמיק את חוסר האובייקטיביות של הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים ובנוסף, יוביל להגדלת הריכוזיות כמו גם הגדלת רווחיות הבנקים מכספי הציבור תוך פגיעה קשה בתחרות – ממהלך שכזה ביקשה רפורמת בכר להימנע ומשכך יש לשמר את האיזונים הקיימים ולהימנע מביטול האיסורים הקיימים החלים על הבנקים במסגרת חוק הייעוץ".

חוסר אובייקטיביות

בהסבר להצעת החוק נכתב כי: "בשנים האחרונות חלה התפתחות טכנולוגית משמעותית, המאפשרת ללקוחות לקבל שירותים בנקאיים מרחוק, ללא צורך בנוכחות פיזית של מבקש השירות או נותן השירות. האיסור הקבוע בחוק פוגע ביכולתם של לקוחות היועצים הבנקאיים לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי באופן דיגיטלי, מתקדם ונוח. בנוסף, כיום, חרף הציפיות כי הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי יהפוך להיות לשירות נפוץ ובעל ערך לציבור, ניכרת ירידה מתמשכת בהיקף הייעוץ ובמספר בעלי רישיון יועץ פנסיוני.

כמו כן, התפרצות נגיף הקורונה המחישה הלכה למעשה את הצורך הקיים בשוק לקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני דיגיטלי, זאת לאור צמצום היכול של לקוחות להגיע לסניף הבנק. זאת, בשעה שהשינויים בשווקים בארץ ובעולם וסיום או צמצום העסקתם של עובדים רבים, מביאים לעלייה בצורך לקבלת ייעוץ פנסיוני".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email