זה אלמנטרי: השתלמויות אישור קיום ביטוח אחיד

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, על ההשתלמויות לחברי הלשכה והתוכנית הייחודית להקמת תתי-צוותים לוועדה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

אישור קיום ביטוח אחיד נכנס לתוקף בדצמבר האחרון; אישורי קיום ביטוח נדרשים לקבלני שירותים שונים כדי להציגם למזמין עבודה, כתנאי למתן שירותים מטעמו. מדובר בביטוחים, כמו ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים ועוד. רשות שוק ההון, יחד עם החשב הכללי באוצר, יצרו פלטפורמה אחידה לאישור קיום ביטוח, ואף הקלו ברישום כשקידדו את ענפי השרות השונים כך שכל ענף קיבל קוד משלו.

לדברי סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכה, מדובר בהשתלמות שלישית בנושא, לאחר שתי השתלמויות שהתקיימו בחודש ינואר האחרון בתל אביב ובחיפה, שבכל אחת השתתפו 30 סוכנים. "הוועדה האלמנטרית לקחה כאחד היעדים לקיים לפחות חמישה ימי עיון מקצועיים בנושא הביטוח האלמנטרי במחוזות הלשכה", אומר גרטי.

ישראל גרטי בכנס אלמנטר 2019. צילום: יוד צילומים אילת

"במרכז ההשתלמות הרצאה של יועצת הביטוח אדר סקופ על אישור הביטוח האחיד כדרך לניהול סיכונים".

בישיבת הוועדה האלמנטרית האחרונה סוכם על הקמת שישה צוותים:

  1. צוות לטיפול במוצרי הפרט (רכב+דירה) – בראשות סו"ב שלמה אפלר.
  2. צוות בנושא עסקי – בראשות סו"ב אבנר גולדפוס.
  3. צוות לטיפול בנזקי צנרת – בראשות סו"ב אילן דבי.
  4. צוות בנושא טכנולוגיה – בראשות סו"ב ארז קראוס.
  5. הדרכות – בראשות סו"ב גיל סופר.
  6. ביטוח חובה במגזר – בראשות סו"ב עדוי עטאף.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email