זיקת ביטוח

עו"ד עדי בן אברהם על פרשנות תכליתית שתוביל להענקת סעד למבוטח, גם אם הפוליסה שרכש לא נרשמה על שמו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חברת ביטוח שילמה תגמולי ביטוח בגין רכב המבוטח באמצעותה ופנתה בתביעת שיבוב כנגד הרכב הפוגע. בעלת הרכב הפוגע ("הנתבעת"), הכחישה את חבותה לאירוע וטענה שאם תחויב – מי שאחראים לפצותה יהיו סוכנות הביטוח וחברת הביטוח אשר ביטחו את הרכב, ואין חולק כי במועד האירוע היה לרכב הפוגע ביטוח צד שלישי בתוקף.

בעלת הרכב הפוגע הסבירה כי היא ביקשה לרכוש רכב מעוקל, בכפוף להסרת העיקול תוך חודש כתנאי לקיום העסקה. במקביל ערכה בעלת הרכב ביטוח צד שלישי על ידי סוכנות הביטוח לרכב המעוקל, הפוליסה נרשמה על שם בעל הרכב המעוקל. העיקול לא הוסר והעסקה בוטלה, לאחר הביטול רכשה הנתבעת את הרכב הפוגע (נשוא התאונה) וביקשה להעביר את פוליסת הצד השלישי מהרכב המעוקל לרכב נשוא התאונה.

בית המשפט קבע כי האחריות לתאונה מוטלת על הרכב הפוגע | צילום: shutterstock

לאחר התאונה דיווחה בעלת הרכב הפוגע על האירוע, אך חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה כי הרכב לא שייך לה. לטענתם, חוזה הביטוח הוא חוזה אישי שלא ניתן להמחאה והפוליסה הינה צמודת רכב ואינה ניתנת להעברה בין אדם לאדם. יתרה מכך, הפוליסה שהופקה בפועל הייתה על שמו של בעל הרכב המעוקל ולא על שם הנתבעת, וכי לו היתה פונה הנתבעת היו עורכים לה פוליסה חדשה על שמה לרכב אותו היא רכשה.  

בניגוד לנהלי החברה

בית המשפט קבע כי האחריות לתאונה מוטלת על הרכב הפוגע ופנה לדון בסוגיית הכיסוי הביטוחי. לבעל הרכב המעוקל היה ביטוח חובה בלבד והנתבעת רכשה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מיוזמתה, עבור בעל  הרכב המעוקל, לאחר שזה אישר לסוכנות הביטוח להוסיף את הביטוח אחריות כלפי צד שלישי על שמו. לאחר שהעסקה עם בעל הרכב המעוקל לא הבשילה, רכשה הנתבעת את הרכב הפוגע וסוכנות הביטוח התבקשה להעביר את פוליסת הצד השלישי מהרכב המעוקל לרכב הפוגע, לאחר שהוצג בפניה הרשיון רכב החדש והסוכנות אכן ביצעה את השינוי כמבוקש.

סוכן הביטוח ציין בעדותו כי החלפת ביטוח אפשרית רק מול המבוטח, וכי לא ניתן היה לבצע שינוי כפי שבוצע, אלא היה מקום לרכוש פוליסה חדשה על שם המבוטח החדש בעל הזיקה לרכב. בפועל, הפוליסה החדשה הופקה על שמו של בעל הרכב המעוקל, ביחס לרכב הנתבעת, על אף שאין לו כל זיקה.  

בית המשפט קובע כי קיים כיסוי ביטוחי לרכב הנתבעת. שכן, בפועל הופקה פוליסה בה נרשם מפורשות כי היא באה במקום הפוליסה שהופקה לבעל הרכב המעוקל. בפועל, חברת הביטוח הפיקה את הפוליסה עבור רכב הנתבעת, על אף שלא היה בבעלות בעל הרכב המעוקל, וחרף העובדה שהוצג לסוכנות רשיון הרכב, שלא היה על שמו. לכן, בניגוד לטענה שאין אפשרות להנפיק פוליסה על שם אדם אחד כאשר הרכב נמצא בבעלות אחר, בפועל, הדבר נעשה (גם אם בניגוד לנהלי החברה).

הוכחת זיקת ביטוח

יתרה מכך, הפוליסה קובעת כי היא מכסה כל נהג שגילו עולה על 21 עם ותק נהיגה של שנתיים וברשות המבוטח, כך שאין כל צורך בהוכחת זיקת ביטוח ואף לא הוכח שבעל הרכב המעוקל היה מסרב לנהיגה ברכב (שכלל אינו שלו). בית המשפט קובע כי טענת חברת הביטוח ביחס לפוליסה הינה בחוסר תום לב באופן מובהק. שכן מצד אחד לו היה קורה מקרה ביטוח לבעל הרכב המעוקל, היתה חברת הביטוח טוענת שאין קשר בינו לבין הרכב המבוטח (רכב הנתבעת) ומאידך גם ביחס לנתבעת, חברת הביטוח לא ראתה בהם כמבוטחים, כפי שאף עשתה בפועל, חרף תשלום הפרמיות כמבוטחים בעלי זיקת בעלות לרכב.

לו היו מקבלים את טענת חברת הביטוח, הוסיף בית המשפט, מדובר היה על פוליסה שהיא "אות מתה" שכן לא יתכן מצב בו ניתן היה לממש את הפוליסה. כאשר נקבע כי כל נהג מעל גיל 21 יכול לנהוג, הרי המבוטחים הם כל הנהגים שעושים שימוש ברכב גם אם שמם לא נקוב בפוליסה, בכפוף להסכמה. לכן, אף אם רואים בבעל הרכב המעוקל "מבוטח", לנוכח שמו הנקוב בפוליסה ובין אם רואים בנתבעת "מבוטח" לנוכח היותה אלו שביקשו לרכוש את הביטוח ושילמו עליו, עדיין רשאי היה הנהג לנהוג ברכב ולהחשב כ"מבוטח" למול חברת הביטוח.

משכך, קובע בית המשפט כי אין מקום לאפשר מצב בו חברת הביטוח תתנער מחבותה ומחייב אותה לשאת בעלות התביעה בה חויבה הנתבעת. בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש הלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email