חבויות בימי הקורונה

סו״ב ישראל גילעד מסביר איך תחזרו בצורה הטובה ביותר לפעילות סדירה וגם - טיפים להערכות לקראת הגל השני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מגיפת הקורונה נפלה עלינו ללא אזהרה מוקדמת, שינתה את אורחות חיינו וכפתה שינויים בהרגלי הצריכה וכן בהרגלי הקניה. שינויים אלו כפו על בעלי העסקים שינויים בתחום הפעילות העסקית והמכירות. אמנם הגל הראשון עבר ואנו חוזרים בהדרגה לפעילות סדורה, אולם עלינו להסיק מסקנות ולהתכונן לגל השני.

 • בתי עסק מחייבים את לקוחותיהם לא להצטופף בתוך בית העסק ולהמתין מחוצה לו במרחק של 2 מטר לפחות אחד משני. מה קורה במקרה של נזק לגוף ו/או לרכוש של אחד הממתינים? ביטוח חבות כלפי צד שלישי בימים רגילים אינו מכסה את חבות המבוטח באם לקוח שלו נפגע בדרכו לבית העסק. אולם, החיוב של ההמתנה מחוץ לבית העסק מרחיבה את חבותו של המבוטח גם לשטח ההמתנה ויש לתת לכך ביטוי בפוליסת הביטוח.
מסתכלים קדימה. צילום: shutterstock
 • עסקים קטנים כגון חנויות מכולת או ירקנים החלו לבצע מכירות באמצעות הטלפון ולשגר את ההזמנה באמצעות שליח שכיר או עצמאי. רוב פוליסות הביטוח לעסקים אלו מכסות את חבות המבוטח בכל שטח מדינת ישראל וחלקן בכתובת הרשומה בפוליסה. הפוליסה מכסה את המבוטח בגין עיסוקו הרשום בטופס ההצעה. יש לוודא שעיסוקו של המבוטח הוא ללא שינוי ואם הוא מבצע משלוחים לבתי הלקוח, מומלץ לציין זאת במפורש למען הסר ספק. במידה והמשלוחים מבוצעים על ידי קבלנים, יש להרחיב את הפוליסה כדי לכסות את חבותו של המבוטח בגין קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם.
 • ההמלצה הנ"ל חלה גם על ביטוח חבות מעבידים. יש להבהיר כי מערכת יחסי עובד-מעביד אינה פונקציה של שיטת תשלום התמורה לעבודה אלא על פי מבחנים שנקבעו בפסיקה מרחיבה בתחום זה. גם אם התשלום למבצע שליחויות הוא כנגד חשבונית מס אין הדבר מאיין את יחסי עובד-מעביד. אם השליח ה"קבלן" פועל עבור המבוטח במשרה מלאה סביר להניח שתתקיים ביניהם מערכת יחסי עובד ומעביד. במקרה זה יש לוודא שמספר העובדים המבוטח מתאים למציאות. עדיף לשלם כמה מאות שקלים (לשנה) עבור עובד נוסף מאשר להתמודד עם חוסר כיסוי ביטוחי במקרה של פגיעה.
 • רוב פוליסות החבות כלפי צד שלישי מכסות את חבותו של המבוטח על פי פקודת הנזיקין. הוראות משרד הבריאות מטילות על בעלי העסקים חבויות חדשות (שלפעמים אינן ברורות), כמו חובת מדידת חום בכניסה לחנות, לבישת כפפות ומסיכת נשימה, מרחק של 2 מטר ומניעת צפיפות. הלקוחות לא תמיד משתפים פעולה. תביעה בגין הדבקה ב-covid-19 יכולה להידחות על ידי המבטח בטענה שלא היה מעשה רשלנות מצד המבוטח. ההמלצה לבקש מהמבטח לשנות את הגדרת החוק ל: "על פי דין".
 • פוליסות חבות מעבידים מכסות את חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין ועל פי חוק מוצרים פגומים. גם בפוליסה זו יכולה לחול על המבוטח חבות בגין הדבקות של עובד ב-covid-19. תביעה של העובד בגין מחלה כזו יכולה להידחות בטענה שלא הייתה רשלנות של המבוטח. גם כאן הפתרון הוא בהרחבת מינוח החוק בפוליסה ל: "על פי דין”.
 • בתי עסק רבים אימצו את המדיה הדיגיטלית והחלו לבצע מכירות באמצעות אתרי אינטרנט, פייסבוק ועוד. פעילות זו חושפת את המבוטחים לחבות אשר אינה מכוסה על פי הפוליסה לבתי עסק:
  • ביטוח צד שלישי מכסה את חבות המבוטח בגין עיסוקו המוגדר ברשימה. יש לוודא כי הפוליסה מגדירה גם פעילות דיגיטלית.
  • המבוטח, לצורך פעילותו הדיגיטלית, סולק כרטיסי אשראי בהיקפים גדולים. פעילות סליקה זו אינה מכוסה על פי הפוליסה המקובלת לבתי עסק.
  • הפוליסה לביטוח צד שלישי מכסה את חבותו של המבוטח בגין נזק פיזי לגוף ולרכוש. המדיה הדיגיטלית חושפת את המבוטח לסיכונים של נזקים ממוניים אותם הפוליסות המקובלות אינן מכסות.
  • המבוטח חשוף לסיכוני סייבר במקרה של חדירה עוינת אשר בעקבותיה נגרמו נזקים ללקוחות.
  • אירוע סייבר יכול לגרום למבוטח נזק במקרה של חסימת האתר ודרישות כופר. הפוליסה המקובלת אינה מכסה אירועים כאלו ויש לכסותם בנפרד.
  • בחלק גדול מהמקרים בוני האתרים הדיגיטליים פועלים עבור המבוטח בקידום האתר במנועי החיפוש (בעיקר בגוגל) וברשתות החברתיות. לנותני שירות אלו יש גישה לכל הפעילות הדיגיטלית של המבוטח והם מעדכנים את המדיה הדיגיטלית של המבוטח. יש להמליץ למבוטח לוודא כי לספקים אלו ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות סביר, אשר יכסה את חבותם וכי חבות זו מכסה גם אותם בגין מעשה או מחדל של נותן השירות. 
 • שינוי בשיטות המכירה והכנת משלוחים ללקוחות חושף את המבוטח לסיכון של חבות בגין מוצר שלא היתה קיימת בעת הפעילות הרגילה של העסק. ליקוט רשלני של המוצרים, אריזה לקויה, עיכוב באספקת המוצרים (במיוחד מוצרים הדורשים שינוע בסביבה מצוננת או הקפאה) וליקויי היגיינה ברכב המוביל עלולים לגרום לקלקול המוצרים וחשיפת המבוטח לחבות על פי חוק מוצרים פגומים.

זו השעה להראות למבוטח את הצד המקצועי של סוכני הביטוח ודאגתם לחשיפה של הלקוח לסיכונים חדשים אשר אין להם כיסוי ביטוחי או ביטוי במערך הביטוח הקיים.

הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email