חברות הביטוח דורשות מסלינגר לחזור בה מהאיסור על חלוקת דיבידנד

התאחדות חברות הביטוח מזהירה כי תפנה לבג"צ במידה ודורית סלינגר לא תחזור בה עד היום מהאיסור על חלוקת דיבידנד לציבור בעלי המניות שלהן. במכתב ששלחה ההתאחדות לסלינגר בתחילת השבוע היא טוענת שהחלטת הממונה נעשתה בחוסר סמכות וכי היא פוגעת בציבור
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

במכתב עליו חתום בא כוחה של ההתאחדות, עו"ד אלקס הרטמן ממשרד עורכי הדין ש' הורביץ ושות', מצוין כי הניסיונות להגיע להסכמה עם הפיקוח על הביטוח לא צלחו, וישנם פגמים כמו עקיפת סמכות בהוראת דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון. לכן, מתבקשת הממונה להודיע על חזרתה מהוראות המכתב עד ליום חמישי, ה־ 17 בנובמבר.

בחודש יוני שלחה סלינגר מכתב לחברות הביטוח שבו החמירה את תנאי חלוקת הדיבידנדים לקראת ההיערכות לדרישות ההון החדשות שיוטלו על חברות הביטוח החל מ־ 2017 (סולבנסי 2). סלינגר אסרה על חלוקת דיבידנד אם לאחר החלוקה עודף ההון עומד על פחות מ־ 115%. באוגוסט שלחה סלינגר מכתב נוסף לחברות ובו פירוט של לוחות זמנים לעמידה בדרישות לפיו, עודף ההון צריך להיות לפחות 115% בסוף 2017, 120% בסוף 2018 ו־130% מתחילת 2019.

סלינגר | צילום: דוברות האוצר
סלינגר | צילום: דוברות האוצר

מקור סמכותה של סלינגר לא הובהר. במכתב ההתאחדות לסלינגר נכתב כי על פי מכתבה מאוגוסט "הוטל איסור על חברות הביטוח לחלק דיבידנד, אלא בתנאים המנויים במכתב האמור, לרבות, תנאים הנוגעים לכושר הפירעון של החברות תחת 'משטר כושר פירעון חדש' – משטר כושר פירעון שאינו מעוגן בחקיקה הקיימת
כיום. במסגרת המכתב לא הובהר מקור סמכותה של המפקחת על הביטוח לשולחו ולא צוין כי התקיימה התייעצות כלשהי עם 'הוועדה' המייעצת הפועלת מכוח החוק. הסמכות למתן הוראות בנושא זה ניתנה לשר האוצר, שגם הוא נדרש לאישור ועדת הכספים של הכנסת ואף עשה שימוש בסמכותו. בוודאי שהמפקחת על הביטוח אינה רשאית לעקוף סמכות זאת בדרך של משלוח מכתב. הדברים פשוטים וברורים ודי בהם כדי לחייב את ביטול המכתב".

ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי "תפקידה המרכזי של הממונה על שוק ההון הוא הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים. בהתאם, על הפיקוח להבטיח כי חברות הביטוח יציבות ויש להן את היכולת לעמוד בכל התחייבויותיהן כלפי המבוטחים, לרבות באמצעות חיזוק כרית ההון הקיימת כך שתהלום את הסיכונים להם הן חשופות".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email