חברות הביטוח השיבו כ-30 מיליון שקל למבוטחים בשל גביית יתר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

בשבוע שעבר הופתע מ', לקוח של מגדל, למצוא צ'ק על סכום של 100 שקל בתיבת הדואר, מלווה במכתב מחברת הביטוח. הסיבה לכך היא הסכם פשרה לתביעות ייצוגיות נגד החברות שאושר בדצמבר 2013, ובו נקבע כי מגדל וכלל יחזירו מעל ל-20 מיליון שקל שגבו מלקוחות על תקופה שבה הם לא היו מבוטחים כלל.

על פי הסכם הפשרה, כלל תשלם למבוטחיה 11.67 מיליון שקל ומגדל תשלם 10.1 מיליון שקל. השופטת ענת ברון מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישרה את הפשרה, שהושגה במסגרת בקשות לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח, על כך שגבו מהמבוטחים פרמיות "ריסק" שלא כדין, עבור תקופה שבה הביטוח עוד לא נכנס לתוקף.

ב-2006 וב-2007 הוגשו שורה של בקשות דומות לאישור תובענה כייצוגית, כל אחת נגד חברת ביטוח שונה, בהן מגדל, כלל, הפניקס, הראל ומנורה. בבקשות האישור נטען כי כל אחת מחברות הביטוח גבתה ביתר תשלומים מן המבוטחים בביטוחים שונים שהונפקו על ידה (ובעיקר ביטוח בריאות וביטוח חיים), כאשר היא חייבה את המבוטחים שלא כדין בתשלום פרמיות "ריסק" עבור תקופות שבהן היא כלל לא נשאה בסיכון ביטוחי.

על פי הנטען, חברות הביטוח נהגו להקדים באופן פיקטיבי את מועד תחילתה של תקופת הביטוח ליום הראשון של החודש שבמהלכו התקשרו הצדדים בחוזה הביטוח, ולעתים אף ליום הראשון של החודש הקודם, וכך לחייב את המבוטחים בתשלום פרמיה עבור תקופה הקודמת לתקופת הביטוח שעליה הסכימו הצדדים.

בהסכם פשרה שהושג ב-2010 באותו עניין שילמה מנורה 134 אלף שקל למבוטחיה. באותה שנה הוסכם כי הפניקס תשלם כ-5.6 מיליון שקל למבוטחיה באותה עילה של גביית יתר וכי הראל תשלם 3.4 מיליון שקל למבוטחיה.

ב-2013 נחתם הסכם פשרה בתביעה ייצוגית נוספת נגד הראל, לפיו החברה תשלם 8.5 מיליון שקל למבוטחיה על כך שגבתה מהם דמי אשראי בשיעור העולה על המותר על פי דין. מרבית התביעות הוגשו על ידי עו"ד מיכאל בך.

בתביעה נגד כלל הובא מקרה של אדם שלמרות שהחל להיות מבוטח בביטוח חיים ב-31 בדצמבר 2001, חברת הביטוח גבתה ממנו פרמיה כבר ב-1 בדצמבר. גם בתביעה נגד מגדל הובא מקרה של אדם שרכש ביטוח חיים ב-31 ביולי 2005 ועל אף שהחוזה נכנס לתוקף ב-21 באוגוסט, הוא חויב על ידי מגדל מה-1 ביולי.

בהסדר הפשרה נקבע כי מגדל וכלל ישיבו את הסכומים שגבו שלא כדין, אבל מכיוון שמדובר במאות אלפי פוליסות נקבע כי החברות יחזירו לכל אחד מהמבוטחים שווי כספי של 15 ימי פרמיה. המבוטחים שלהם צריכה כלל להחזיר את הכסף הם אלו שרכשו ביטוחים החל ב-20 במאי 2000 ועד יולי 2010, וכן כל מי שרכש ביטוח בכלל בריאות מה-20 במאי 2000 ועד אוקטובר 2012.

מבוטחי מגדל שצריכים לצפות לצ'ק הם אלה שרכשו ביטוח מה-9 באפריל 1999 ועד מרץ 2009, ונגבתה מהם פרמיית "ריסק" עבור התקופה שבה בעצם לא היו מבוטחים. יצוין כי מי שעדיין מבוטח בחברת הביטוח יזכה להפחתת תשלום הפרמיה שגובה ממנו החברה בשיעור ההחזר שמגיע לו; מי שהוא בעל תכנית חיסכון בחברת הביטוח יקבל זיכוי לחשבונו ומי שכבר אינו לקוח של חברת הביטוח יקבל צ'ק מהחברה. כמו כן, החברות חייבות ליידע את המבוטחים שמגיע להם ההחזר במסגרת הדו"ח השנתי שהן שולחות ללקוחות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email