חברות הביטוח יוכלו לתבוע צד ג' רק לאחר שמסרו לו התראה בכתב 30 יום מראש

התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התקבל בכנסת ברוב של 32 קולות וללא מתנגדים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) לפיה חברת ביטוח שרוצה להגיש תביעה נגד צד שלישי לפיצוי או לשיפוי (תביעת שיבוב), בקשר לתגמולי ביטוח ששילמה החברה למוטב אצלה, תהיה חייבת לשלוח לצד השלישי הודעה בכתב על כוונתו להגיש נגדו תביעה, וזאת 30 ימים לפחות לפני הגשת התביעה. ההודעה תכלול את שם המבטח, דרכי ההתקשרות עמו ופירוט של עילת התביעה, ויצורפו לה המסמכים המהותיים הנוגעים לתביעה. הוראות
התיקון יחולו על הודעות לצד שלישי שיישלחו ועל תביעות שיוגשו לבית המשפט מיום תחילתו של התיקון ואילך. ההצעה אושרה ברוב של 32 חברי כנסת וללא מתנגדים.

הצעת החוק, אותה יזמו חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני, קובעת בנוסף כי במצב שבו מבטח הגיש תביעה בניגוד לאמור, בית המשפט שדן בתביעה רשאי יהיה לפסוק הוצאות לטובת הצד השלישי, וכן רשאי הוא להורות על מחיקת התביעה. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ גפני, אמר בעקבות אישור התיקון כי "הצעת החוק תחסוך לאזרח את הוצאות בית המשפט ושכר עורך דין. למה צריך לקחת את האדם לבית המשפט כשאפשר לדבר איתו?".

ח"כ מקלב | צילום: אתר הכנסת

ח"כ מקלב, אמר כי "החוק בנוסחו הסופי נותן שלושה דברים יותר מהנוסח המקורי של ההצעה; יש אפשרות לשופט למחיקת התביעה במקרה שחברת הביטוח לא שלחה מכתב, ההצעה מדברת לא רק על אדם פרטי אלא גם על חברות ובעלי עסקים".

ח"כ מיקי רוזנטל, שלדברי מגישי ההצעה סייע מאוד בהעברת הצעת החוק, אמר כי "הצלחנו בסוף לשכנע גם את הממשלה. החוק הזה עושה טוב לאזרחים".

בדיון בוועדת הכספים לפני חודשיים, אז אושרה הצעת החוק בקריאה ראשונה, הביעה נציגת משרד המשפטים, הילה דוידוביץ', התנגדות להתניית האפשרות לפנות לבית המשפט ואמרה כי "דלתות בית המשפט פתוחות בפני כל מי שרוצה לפנות, מדובר בזכות חוקתית. כששופט יטיל הוצאות על אותו מבטח, זה פוגע בתמרוץ אותו מבטח לפנות לבית המשפט כשהוא
רואה לנכון לעשות זאת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email