חברות הביטוח יחויבו לרכז מידע אישי למבוטחים בצורה מקוונת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, פירסמה טיוטת חוזר לפיה יחויבו כל חברות הביטוח, כולל ה"פול", להקים אזור אישי מקוון למבוטחים שלהן. האזור האישי יוקם באתר האינטרנט של החברות, ובו תרוכזנה כל הפוליסות של המבוטח, למעט אלה הנוגעות לתחום הפנסיוני, המתנהל תחת המסלקה.

האזור יכלול פירוט הפוליסות התקפות, פוליסות שהסתיימו בשלוש השנים האחרונות ומידע על כל התביעות שהוגשו בתקופה זו. בין היתר, יוכל האזור האישי לסייע בזירוז תביעות של לקוחות. הנחיות החוזר צפויות להיכנס לתוקף בתחילת שנת 2017, שכן מדובר בהשקעה גדולה ומורכבת של חברות הביטוח. הצגת המידע באזור האישי תחולקנה לאזורי משנה:

  1. פרטי המבוטח הכוללים את שמו, שמות המוטבים, פרטי קשר ועוד (אשר ניתן יהיה לעדכן באופן מקוון).
  2. מוצרי הביטוח שרכש המבוטח, לרבות פוליסות מסולקות. אזור זה יכלול את שם הפוליסה, הפרמיה, מועדי תחילה וסיום, הכיסוי הביטוחי, כתבי השירות שנמכרו בצמוד לפוליסה, דוח תביעות והדיווח השנתי האחרון שנשלח למבוטח.
  3. פוליסות שאינן בתוקף, על פי אותם פרמטרים הכלולים באזור הפוליסות התקפות.
  4. אזור התביעות, בו תרוכזנה כל התביעות שהגיש המבוטח בשלוש השנים שקדמו למועד האחזור האחרון. בין היתר יוצגו באזור זה תאריך הגשת התביעה והסטטוס שלה, ומסמכים שהגיש המבוטח במסגרת התביעה.
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email