חברות הביטוח יחויבו לשלוח מסרון למבוטח לפני ייקור תעריף ביטוח הבריאות שלו

הוראות חדשות של סלינגר: פישוט המידע למבוטח ויותר דיגיטציה בדיווחי החברות למבוטחי הבריאות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

שנה לאחר רפורמת ביטוחי הבריאות מפרסמת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, הוראות חדשות. הרפורמה שבעיקרה הייתה פוליסה אחידה וזולה יותר, מאפשרת לחברות הביטוח לייקר תעריפים פעם בשנתיים. בטיוטה שפרסמה הממונה השבוע היא קובעת להודיע במסרון למבוטח על תום תקופת ההנחה ועדכון תעריף חדש, וזאת חודש מראש לפני השינויים.

עוד קובעות ההוראות המפורטות נהלים לפישוט המידע למבוטחים בביטוחי הבריאות שלהם, ובהן גילוי נאות ושליחת הפוליסה לפני רכישת הביטוח, כשדף פרטי הביטוח כמו גם הדוח השנתי יהיו פשוטים, קצרים וברורים. על החברה לציין בפני המבוטח שיש לו אפשרות להיכנס למחשבון ביטוחי הבריאות של רשות שוק ההון ולמדד השירות שמפרסמת הרשות באתר שלה.

בנוסף, המבוטח יבחר את הדרך הדיגיטלית העדיפה עליו לקבלת המידע, בניגוד למצב כיום שהמידע והדוחות נשלחים לרוב באמצעות הדואר. ההוראות החדשות קובעות כי הדיווח יישלח באמצעות מסרונים במטרה להגביר את שקיפות וזמינות המידע למבוטח. לצורך כך מחייבת הרשות את החברות להטמיע קישורים להר הביטוח, למדד השירות ולמחשבון ביטוח הבריאות, במסגרת הדיווחים. על חברות הביטוח להעביר הערות על הטיוטה עד ה־4 בספטמבר 2017 .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email