חברות הביטוח יידרשו להציג בהר הביטוח מידע מפורט יותר

את הדרישה העלה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בחוזר שפרסם. התיקון גם צפוי לפתור את הרושם המוטעה לפיו קיים למבוטחי הסיעוד כפל ביטוחי בשעה שבפועל פוליסות מסוימות משלימות זו את זו
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, פרסם חוזר לפיו חברות הביטוח יידרשו להציג ב"הר הביטוח" מידע מפורט יותר למבוטחים.

מדובר בתיקון לחוזר "ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח" מ-2016, שנועד לאפשר למבוטחים לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק הביטוחי שלהם אצל כל חברות הביטוח ולבחון את תנאי מוצרי הביטוח שברשותם.

דר' משה ברקת | צילום: אוראל כהן

מהחוזר עולה כי "מטרת תיקון זה, לקבוע סוגי מידע נוספים החייבים בדיווח על מנת לשפר את השירותים ורמת אבטחת המידע הניתנים למבוטחים באמצעות הר הביטוח ולהוסיף שירותים חדשים נוספים, כמפורט להלן: חברות הביטוח יידרשו להציג למבוטחים בביטוח בריאות וסיעוד מידע מפורט יותר.

"בבריאות הפירוט יכלול תיאור מדויק יותר של הכיסוי וכן התייחסות האם הפוליסה הקיימת למבוטח הינה מהסוג המתחדש מדי שנתיים ושווקו לציבור החל מיום 1 בפברואר 2016.

"בביטוח הסיעודי יקבל המבוטח מידע הכרחי על חודשי ההמתנה בפוליסה, גובה תגמולי הביטוח ומשכם המקסימלי וכך יקבל למעשה תמונת מצב טובה יותר של הכיסוי הקיים לו. בנוסף כיום המידע עשוי ליצור אצל המבוטח רושם שקיים לו כפל ביטוחי כאשר בפועל פוליסות מסוימות משלימות זו את זו ותיקון זה צפוי לפתור בעיה זו".

כל רובד סיעודי

עוד נכתב בחוזר כי "ביום 12 ביולי 2020 פורסמו הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים במסגרתן נקבע, בין היתר, כי קופות החולים יוכלו להציע למבוטחים שרכשו רובד בסיסי לרכוש פוליסת סיעוד קבוצתית לחברי קופות חולים הכוללת רובד מורחב או תוספת סכום ביטוח. בהתאם לכך, חברות הביטוח יידרשו לדווח לממונה את המידע עבור כל רובד סיעודי בנפרד.

"חברות הביטוח יידרשו לשייך לפוליסת ביטוח בה המבוטח הוא קטין את פרטי ההזדהות של בגיר לצורכי זיהוי, אחד לכל הפחות על מנת לאפשר גישה למידע המוצג בהר הביטוח בגין אותו קטין".

מהרשות נמסר כי ההוראות החדשות יוחלו על החברות מראשית חודש יוני 2021.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email