חברות הביטוח לא יתנו את עמלות הסוכנים על מכירת פוליסה של כתבי השירות שהן משווקות

התניה אסורה: עמלות הסוכנים בגין מכירת פוליסות לא יושפעו ממכירת כתבי השירות שמשווקות החברות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מביקורות שנערכו וכן מפניות ציבור שהתקבלו ברשות שוק ההון עולה, כי חברות הביטוח מתנות את גובה העמלה לסוכן הביטוח המשולמת בגין מכירת הפוליסה, במכירת כתב שירות יחד עם הפוליסה – ככל שלא נמכר כתב השירות של החברה מופחתת העמלה בגין הפוליסה. "פרקטיקה זו מעודדת למעשה את הסוכן למכור למועמד לביטוח מוצר ספציפי שלא בהכרח בטובתו. על כן מוצע לקבוע כי עמלות סוכני ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח, לא יושפעו ממכירת כתבי השירות המשווקים על ידי חברת הביטוח. דהיינו, כי העמלות הניתנות לסוכן בגין מכירת כל אחד מהמוצרים לא יהיו תלויות זו בזו".

כך קובעת דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בטיוטה לתיקון חוזר "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם", שפרסמה ב־1 בינואר 2018 . הממונה מציעה לחייב את סוכן הביטוח להציג בפני המבוטח, בצמוד לכתב השירות החיצוני את כתב השירות המקביל אשר משווק על ידי חברת הביטוח, "זאת במטרה לסייע למבוטח בביצוע החלטה מושכלת בעת בחירת כתב השירות".

סו"ב גרטי: "החוזר שיצא לא סגר את הפרצה שהחברות מתנות הנחות ו/או פגיעה בעמלות"

עוד נכתב בטיוטה כי "מביקורות שנערכו עלה כי חלק מחברות הביטוח מפרשות את החוזר הקיים באופן מצומצם, כך שעדיין לא מתאפשרת באופן מלא רכישה של פוליסות ביטוח ללא כתבי השירות המשווקים על ידי חברות הביטוח. מוצע לקבוע כי יראו התניה אסורה גם באי מתן אפשרות לרכוש כל פוליסת ביטוח ללא כתבי שירות, כך למעשה כתב שירות לא יהווה חלק אינטגרלי מפוליסת הביטוח. זאת לאור ביקורות בהן עלו מקרים, שהראו כי נקבעו מסלולי פוליסה מסוימים בהם לא ניתן לבטל את כתבי השירות, בטענה כי מדובר במסלולים עם מוטיבים ייחודיים. על כן מוצע כי גם בפוליסות בהן המבוטחים שייכים לקבוצה בעלת מאפיינים מיוחדים, כגון מבוטחים בסיכון נמוך, תהיה בידי המבוטחים האפשרות לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי השירות הנלווים שמציעה חברת הביטוח", קובעת הממונה.

עוד מוצע לקבוע, כי הנחה הניתנת בגין רכישת פוליסת ביטוח לא תושפע מרכישת כתבי שירות המשווקים על ידי חברת הביטוח. זאת על מנת למנוע מצב בו חברת הביטוח מבטלת הנחה שניתנה במקרה שבו בוחר המבוטח לרכוש את הפוליסה ללא כתב השירות של חברת הביטוח.

החברות יוכלו להעיר ולהגיב על טיוטת החוזר עד ה־31 בינואר 2017 . בתגובה, אמר סו״ב ישראל גרטי, יו״ר הועדה האלמנטרית בלשכה: ״הלשכה, אשר מעודדת את התחרות, פעלה ופועלת בכל הזדמנות על מנת לאפשר שהריידרים יהיו ברי תחרות בתוך הפוליסה, או מחוץ לפוליסה והכל לפי בחירת וטובת המבוטח. אנחנו שמחים שהאוצר תיקן את העיוותים שהיו בחוזר, כשלים שמנעו מהסוכן להציע בצורה חופשית למבוטחיו את האופציות השונות. אנו תומכים בתיקון ומקווים שיצא לפועל. יחד עם זאת, החוזר שיצא לא סגר את הפרצה שחברות הביטוח מתנות הנחות ו/או פגיעה בעמלות. נדגיש כי הטיוטה שיצאה, ושעדיין לא אושרה סופית על ידי האוצר, תכפיף את חברות הביטוח לחוזר לכשיאושר".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email