חברות הביטוח עתרו לבג"צ ומבקשות לבטל את מכרז קרנות ברירת המחדל

הטענות המרכזיות בעתירה: המכרז תפור והזוכות ידועות מראש; המכרז מפלה את קרנות הפנסיה הגדולות והמנוסות; בג"צ הורה לא לפרסם את תוצאות המכרז עד להודעה חדשה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

התאחדות חברות הביטוח עתרה ביום שלישי לבג"צ נגד המכרז החדש של קרנות ברירת המחדל, בטענה כי הוא מפלה את קרנות הפנסיה הגדולות, ומעדיף את קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות. העתירה הוגשה יחד עם מגדל מקפת.

בעקבות העתירה החליט בית המשפט שהדיון בעתירה יתקיים עד ה 10- באוקטובר ו"בשלב זה, ועד להחלטה אחרת, לא תפורסם זהות קרנות הפנסיה שנקבעו כקרן נבחרת"

יש לציין, כי הממונה דחתה את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז החדש של קרנות ברירת מחדל ל־26 באוגוסט. הגשת ההצעות במקור הייתה צריכה להתקיים עד ה־15 באוגוסט. במכתב ששלחה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, למנהלי קרנות הפנסיה החדשות נאמר כי "לאור פניות שהתקבלו ברשות שוק ההון הוחלט לדחות את מועד מתן ההצעות. את ההצעות ניתן להגיש החל מיום 21 באוגוסט בשעה 8:00 ועד ליום 26 באוגוסט, עד השעה 13:00".

ד"ר רוטקופף | צילום: ויקיפדיה, באדיבות אתר הכנסת

החברות מבקשות מבג"צ להוציא צו על תנאי המורה לממונה לנמק מדוע לא יבוטל במלואו מסמך "הליך קביעת קרנות נבחרות" וכן צו ביניים, המשעה את תוקפה של עמדת הממונה המפרטת את הכללים עד להכרעה בעתירה החדשה, ובכלל זה את ההכרזה על קרנות הפנסיה שנבחרו על ידי הממונה כקרנות נבחרות בהתאם להסדר החדש. עוד מבקשת ההתאחדות להורות על קיום דיון דחוף בעתירתה.

עוד נטען בעתירה, כי הליך המכרז נעשה במחטף ערב עזיבתה של הממונה את תפקידה: "עיון בהסדר מושא עתירה זו מלמד, כי הממונה בחרה לחשוף את האמת ולא להצניע עוד את טעמו האמיתי: לחלק (שלא כדין) את השוק מחדש, תוך הסטת עמיתים ונכסים מקרנות הפנסיה המנוסות אל קרנות הפנסיה הקטנות, תוך קידום עסקי הפנסיה של בתי ההשקעות, והכל ערב עזיבתה של הממונה את תפקידה. כדי להבטיח זאת, הממונה אף הרחיבה יש מאין את סמכותה ועיגנה בהסדר החדש תמריצים שונים, בדמות הבטחת שיעור דמי ניהול של 0.3% למקבלי קצבת זקנה שיפרשו בקרן במהלך תקופת הזכייה", הוסבר בעתירה.

בנוסף, נטען בעתירה כי הממונה בחרה להתעלם מהערות ההתאחדות לטיוטת המסמך, לא שעתה להוראות בית המשפט והוסיפה להתעלם מביקורת מבקר המדינה. לצורך בחינת שיעורי דמי הניהול המוצעים על ידי החברות המנהלות, יראו את שיעורי דמי הניהול המוצעים על ידי קרנות הפנסיה המנוסות כך שיתווסף להן פקטור שלישי בשיעור של 0.5% להפקדות ו־0.05% לצבירה; היינו פקטור זה מביא לתוספת ניכרת של כמחצית (50%) משיעור דמי הניהול המינימליים מההפקדות והכפלת (100%) דמי הניהול המינימליים מהצבירה", ציינו העותרים.

מכרז תפור

החברות טוענות עוד כי המכרז תפור וזהות הזוכות ידועה מראש, מכיוון שנקבעו כי ארבע קרנות יזכו במכרז: "בהליך קיימת אפליה ברורה בין בתי ההשקעות לחברות ביטוח היוצרת אפליה תחרותית בשוק הפנסיה, תוך שנקבע פרמטר בודד של דמי ניהול לזכייה במכרז, מה שמחזק את טענת המכרז התפור", נכתב בעתירה, ועוד: "הגם שעל פניו ההסדר החדש נועד להקטין את דמי הניהול ולשרת את התכלית המוצהרת של 'טובת העובד', בפועל – עיון בתנאיו מלמד כי חרף האשליה, ארבע קרנות הפנסיה הקטנות (אשר כאן המקום לציין, כי הן חברות גדולות אולם שרק בתחום הפנסיה הן 'קטנות'), תוכלנה להציע מכוחו דמי ניהול מהפקדות בשיעור גבוה של 2.49% ועדיין להבטיח את היבחרותן הוודאית".

פגיעה בזכויות הקרנות הוותיקות

החברות קובלות עוד כי במסגרת המכרז החדש הממונה בחרה לשנות את שמן של קרנות הפנסיה שתבחרנה במכרז מ'קרנות ברירת מחדל נבחרות' ל'קרנות נבחרות'. "שינוי זה שהממונה ביצעה אינו סמנטי בלבד; מדובר בצעד נוסף של הממונה שנועד לשרת את מטרתה להביא לחלוקה של שוק הפנסיה בישראל, זאת על ידי הדרתן של קרנות הפנסיה המנוסות. כך, מאותתת הממונה לציבור הרחב, עם אילו קרנות פנסיה רצוי שיתקשר (אלה קרנות הפנסיה שנבחרו על ידיה), ועם אילו לא. לפיכך, ההסדר החדש יסב לקרנות הפנסיה המנוסות פגיעה בזכויות יסוד שלהן, שאינה סבירה ואינה מידתית – שגם אינה נעשית בסמכות ומכוח חוק. זאת, משום שההסדר החדש פוגע בחופש העיסוק שלהן ובקניינן ושולל את זכותן לקחת חלק בהליך הבחירה במסגרת תחרות הוגנת ושווה".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email