חברות הביטוח צריכות לפצות מבוטחים גם בגין נזקי המע"מ

חברות הביטוח נוהגות להימנע מתשלום רכיב המע"מ בתביעות ביטוח, מעבירות את התשלום למדינה, וכתוצאה מכך הנפגעים העיקריים הם ציבור המבוטחים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

הסיפור הוא סיפור פשוט שלצערנו קורה יום־יום. במקרה של תאונת דרכים, בעל הרכב הנפגע מזמין שמאי ומתקן את רכבו, ואז שולח את החשבון לחברת הביטוח. במקרה המיוחס מדובר בחברת הביטוח שירביט.

חברת הביטוח בודקת את החשבון ואז קובעת שאת רכיב המע"מ בקשר לתיקון היא לא צריכה לשלם, כי המדינה תשלם אותו במקומה, לפחות אם מדובר בעוסק מורשה או בחברה בע"מ. בהמשך לכך, חברת הביטוח גם תעמיס קשיים, תדרוש אישור רואה חשבון לאי קיזוז המע"מ, תדרוש הסבר ותמשיך ותתעקש גם כשהמחלוקת תגיע לבית המשפט.

כך להערכתי, מיליארדים של שקלים שהינם רכיב המע"מ בנזקי רכבים בתאונות דרכים לא משולמים למבוטחים על ידי חברות הביטוח, והנפגעים מופנים לקבל את רכיב המע"מ באמצעות החזרי מע"מ, בדיווח העוסק שלהם לשלטונות.

חברת הביטוח שירביט המורגלת כל כך בנוהג של לא לשלם את רכיב המע"מ לנפגעים ומבוטחים, הרהיבה טיעונים בדיון בתיק בו טיפלתי בבית המשפט, ואף הסבירה שעל מבוטח לקחת יעוץ מקצועי בתחום המיסים בכדי שהיא לא תשלם את רכיב המע"מ, והמדינה תשלם במקומה.

לתפיסתי, לא ניתן לחייב אדם לפנות לרשויות המס כדי לקבל את החזרי המע"מ על נזקיו, ולא נכון לאפשר לחברת הביטוח לדרוש ממבוטח או מצד שלישי 'להתגושש' מול רשויות המס, בגין נזק מבוטח ברכיב המע"מ.

חשוב לציין, שבהתייחס לשאלה האם יש לשלם מע"מ בגין פיצוי, גם מהצד השני התשובה המסתמנת היא שאין חובה לשלם מע"מ בגין פיצוי על גניבה או תאונה, כך שנראה שרשויות המס גם הן אינן מקבלות את הטענה השגרתית של חברות הביטוח בעניין המע"מ.

כך למשל, סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו־1975(להלן: "חוק מע"מ") קובע מתי יוטל מס ערך מוסף. ”על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת".

על פי סעיף 1 לחוק מע"מ "עסקה" היא:

1. מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו.

2. מכירת נכס שנוכה ממס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר.

3. עסקת אקראי
כיוצא מכך, אם הפיצוי מחברת הביטוח נתקבל בגין נזק הגניבה ולא בעבור "עסקה" כהגדרתה לעיל, הוא אינו חייב במע"מ, ולפיכך החברה או האדם אינם חייבים להוציא חשבונית מס בגין הפיצוי.

עו"ד נועם קוריס

שופט בית המשפט בנתניה קיבל את טיעוני, והסביר בפסק דינו לשירביט כי לדעתו אין אפשרות לכפות על נפגע בתאונה להתחיל להתדיין עם שלטונות המס בשביל לחסוך לחברת הביטוח כספים. "לא מקובלת עלי הגישה לפיה מי שניזוק בין היתר בתשלום מע"מ (להבדיל מעסקה רצונית שהובילה לתשלום מע"מ) צריך לנסות לשכנע את מע"מ לקזז את המע"מ ששילם במסגרת העסקה".

אומנם פסק הדין ניתן נגד חברת הביטוח שירביט, אבל נראה שהחלטת בית המשפט בהחלט יכולה להתאים גם למקרים הקשורים ליתר חברות הביטוח, ואולי עוד תובעים נחושים ושופטים אמיצים יביאו להפסקת הסבסוד של חברות הביטוח מכספי משלמי המיסים ומקופת מע"מ והמדינה.

 

עו"ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email