"חברות השכרת רכב מחויבות לשאת בכיסוי נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג'"

הלשכה מברכת על עמדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שאמר את הדברים במסגרת הליך שהתנהל בנושא בביה"מ העליון. הלשכה: "נמשיך להוביל מהלכים משמעותיים לטובת הסוכנים וציבור המבוטחים"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט הביע עמדתו לאחרונה בנושא חברות השכרת רכב ואמר כי הן מחויבות לשאת בכיסוי נזקי הרכוש שגרמו השוכרים לרכבי צד ג', וזאת בין אם הן רכשו פוליסות ביטוח אחריות כלפי צדדים שלישיים לכלי הרכב שבבעלותן, ובין אם החליטו ליטול על עצמן את ההתחייבות כ"מעין מבטח", במקום לרכוש ביטוח בחברה חיצונית.

את עמדה זו הציג היועמ"ש כשהתייצב מכוח סמכותו הייחודית להליך בקשת רשות ערעור המתנהל בבית המשפט העליון, ועוסק באופן ההתנהלות הראוי של חברות השכרת רכב בתביעות נזקי רכוש שמגישים נגדן צדדים שלישיים בגין נזקים שגרמו שוכרי כלי הרכב. במשרד המשפטים מבהירים כי העמדה מתייחסת רק לחברות השכרת רכב לטווח קצר ולא לחברות ליסינג, בהן, ברוב המקרים, נהג הרכב או החברה החוכרת את כלי הרכב, נושאים במרבית האחריות לשימוש ותחזוקתו של הרכב וכך למעשה, נוהגים ברכב כמנהג בעלים, על אף שמבחינה קניינית הם אינם הבעלים.

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. צילום: שלומי יוסף

מדובר בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר דחה את ערעורה של חברת השכרת הרכב ‘בסט קאר’ שנתבעה בגין נזקי רכוש של צד ג', שרכבו נפגע כתוצאה מתאונה שאירעה בינו לבין שוכר רכב. בפסק הדין של בית משפט השלום בתל אביב נקבע כי יש עילת תביעה ישירה נגד חברת ההשכרה והחברה חבה באחריות נזיקית לרכושו של צד ג'. בבית המשפט המחוזי נדחה הערעור שהגישה החברה ומכאן בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון.

מי נושא בתשלום?

בעמדה העקרונית שהגיש באמצעות עו"ד מלי אומיד-ברגר מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה נאמר כי על חברות להשכרת רכב לשאת בנזקי רכוש של צד ג' שנפגע מרכב השכרה. "מצב שבו נהגים אשר ניזוקו ברכושם כתוצאה מפגיעה של כלי רכב בבעלות חברות השכרה, ואשר אינם אחראים לאותה פגיעה, מוצאים עצמם לפני שוקת שבורה לאור התנהלותן של חברות השכרה, גם כאשר הנזק גבוה מסכום דמי ההשתתפות העצמית של הפוגע – אינו ראוי. על חברות השכרת רכב לבטח את רכביה או לנהוג בעצמה כמו כל חברת ביטוח, המוכח לפניה כי מבוטחה אחראי לנזקו של צד ג', ולשפות את הניזוק בגין הוצאותיו ונזקיו", נטען.

היועמ"ש התבקש על ידי בית המשפט העליון להביע עמדתו גם באשר לזהות הגורם הנדרש לשאת בתשלום דמי ההשתתפות העצמית. לפי עמדתו, ככל שהנזק שנגרם לצד ג' שווה או נמוך מדמי ההשתתפות שנקבעו בנוהל דמי ההשתתפות העצמית, חברת ההשכרה אינה חייבת לשאת בתשלום הנזק. ככל שמדובר במצב שבו חברת השכרה בחרה שלא לבטח את רכביה אצל חברת ביטוח חיצונית, אלא ליטול על עצמה התחייבות לכיסוי נזקי רכוש של צדדים שלישיים כאילו הייתה חברת ביטוח – אזי ניתן לראות בחברת ההשכרה מכוח ההתחייבות כ"מעין מבטחת" והיא תשלם את מלוא הסכום שיקבע כנזקיו של צד ג', מבלי לנכות את סכום דמי ההשתתפות שעל שוכר הרכב לשלם לה.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה בשיתוף רשות שוק ההון, משרד התחבורה והמחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה שבמשרד המשפטים.

אין עם מי לדבר

לשכת סוכני הביטוח, שמנהלת מאבק בנושא כבר מספר שנים, בירכה על הצטרפותו של היועץ המשפטי לממשלה להליך המתנהל כנגד חברת ההשכרה. לדברי סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: "סוגיית חברות ההשכרה והעדר הוראות חוקיות המסדירות את ביטוח רכבי ההשכרה הינן תקלה שעל רשות שוק ההון ומשרד התחבורה להסדיר אחת ולתמיד, הן ביחס לכיסוי הביטוחי והן ביחס לאופן ניהול התביעות.

"כל סוכן ביטוח יודע כי כאשר מתקשר אליו לקוח ומדווח על תאונה, החשש הגדול ביותר הינו כי המבוטח יספר לו שמדובר על תאונה עם רכב השכרה. הודעה שכזו משמעותה כי אין עם מי לדבר. אין הוראות לניהול ויישוב תביעות המפוקחות על רשות שוק ההון כמו הדין החל על מחלקות התביעות של חברות הביטוח, דבר שגורם עוול רב לציבור בישראל הנדרש להתמודד עם מצבים לא סבירים אלו.

"לשכת סוכני הביטוח תמשיך להוביל הן מול משרדי הממשלה והן מול כנסת ישראל את המהלכים הנדרשים לחיוב בדין של חברות ההשכרה לבטח את רכביהן בביטוח צד שלישי, בחברת ביטוח מפוקחת".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email