חדש באיילון: תשלום חודשי במקרה של פטירת המבוטח

תוכנית "עוגן למשפחה - פרט" תאפשר למשפחה לשמור על רמת החיים שאליה היא הורגלה; כמו כן, תספק מענה להוצאות חד פעמיות במועד הפטירה
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

איילון קיבלה היתר לשווק את התוכנית "עוגן למשפחה – פרט" המעניקה למשפחת המבוטח תשלום חודשי במקרה של פטירה. מהחברה נמסר, כי התכנית משמרת את היציבות הכלכלית של המשפחה כחלופה להכנסה החודשית שאבדה, ולשמירה על רמת החיים אליה היא הורגלה.

התוכנית מאפשרת רכישת מספר תשלומים חודשיים שונים – בהתאמה לצרכי המוטבים בפוליסה ולתקופות שונות. את המוטבים קובע המבוטח, בהתאם להעדפות ולצרכים. זאת ועוד, כמענה להוצאות חד פעמיות ובלתי צפויות במועד הפטירה, מאפשרת התוכנית גם רכישת כיסוי שמבטיח למשפחה תשלום חד פעמי – בנוסף לתשלום החודשי.

פרבשטיין. "עד חמישה מסלולי כיסוי לתשלום חודשי בפוליסה אחת" | צילום: אייל גזיאל

 

מנכ"ל איילון, אריק יוגב, ציין עם ההכרזה על התוכנית, כי זו גובשה במסגרת המשך יישום האסטרטגיה העסקית באיילון לצמיחה בשיווק מוצרי הסיכון וכמענה לצורך אמיתי שאותר בשוק. "התחייבנו להמשיך לצייד את סוכני הביטוח במוצרים שייצרו ערך מוסף אצל לקוחותיהם – והיום אנחנו מספקים מוצר נוסף ואטרקטיבי לחבילת המוצרים שלנו", אמר יוגב.

מנהל אגף חיסכון לטווח ארוך באיילון, איתמר פרבשטיין, מציין כי התוכנית "עוגן למשפחה – פרט" מבוססת על פוליסת ריסק ללא מרכיב חיסכון וללא ערכי סילוק, ומכסה מקרה מוות מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנה הראשונה.

פרבשטיין מדגיש כי "הלקוחות שלנו שמחויבים להמשך היציבות הכלכלית של בני משפחתם גם לאחר שהמפרנס נפטר בטרם עת, יכולים לרכוש את "עוגן למשפחה – פרט" כביטוח יסודי ו/או כביטוח נוסף בפוליסות: ריסק 'דרור 1 פרט' וחסכון פרט 'פוליסל בשבילך'. אנחנו מציעים עד חמישה מסלולי כיסוי שונים לתשלום חודשי בפוליסה אחת (למבוטח ראשי ומשני יחד), כאשר המבוטח יכול להגדיר בכל מסלול נבחר את סכום התשלום החודשי, את תקופת הביטוח והמוטב". פרבשטיין מוסיף כי המוצר מאפשר לסוכן לדייק בצורה מקצועית ומיטבית את הפתרון הביטוחי על פי צרכי המבוטח.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email