חדש במסלקה: אפשרות להגיש פניה לחברה המנהלת על איכות המידע שהתקבל

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מעבר ל"מתיחת הפנים" העיצובית שעבר פורטל המסלקה, נוספו בגרסה האחרונה של המערכת עוד מספר שירותים חדשים, וכן תוספות לשירותים קיימים.

פניות איכות מידע

אחד מהחידושים העיקריים שעלו בגרסה הנוכחית הינה האפשרות להגיש "פניית איכות מידע". לא התקבל מענה? חסר דיווח על לקוח או על מוצר? חסרים נתונים במוצר? דווחו נתונים שגויים? דווחו נתונים שלא לפי הפורמט המחייב? מהיום יכול הסוכן להגיש מתוך פורטל המסלקה פניה לחברה מנהלת על בעיית איכות בה נתקל תוך פירוט מקרים נוספים בהם היא מתרחשת במידה וקיימים. החברות המנהלות נדרשות להחזיר תוך 3 ימים תשובה מנומקת בדבר קבלת/דחיית התלונה, ולשלוח תוך שבוע נוסף מידע מתוקן או מידע המשלים את החסר.

המסלקה מתחדשת | צילום: fotolia

"פורטל מוסדיים"

במקביל לאפשרות להגיש פניית איכות, השיקה המסלקה "פורטל מוסדיים" – מערכת ייעודית עבור הגופים המנהלים, אשר באמצעותה הם מחויבים לענות למשתמשים לגבי בעיות האיכות שנשלחו אליהם. בנוסף ישמש פורטל זה את הגופים לשיקוף סטטוס המענה שלהם בכל רגע נתון, ויאפשר להם לזהות באופן מהיר וקל בקשות שטרם נענו. בגרסה הנוכחית עלתה תצוגת תמונת מצב עבור מענה לבקשות "פרודוקציה", כאשר תמונות מצב נוספות יעלו במהלך שנת 2019/

חידושים בבקשת מידע על פיצויים

שני חידושים ושיפורים שנוספו בבקשת מידע על פיצויים. החל מגרסה זו ניתן לקבל את המידע באופן שוטף על פי תדירות שתוגדר מראש: חודשית, רבעונית או חצי שנתית. בנוסף, ניתן להגיש בקשה בו זמנית על כמה מעסיקים קשורים. שירות מידע על פיצויים מאפשר לסוכן לקבל מידע בדבר יתרות הפיצויים של כלל עובדי מעסיק בחברה מנהלת.

שירות חדש לחוסכים בלבד

חידוש גם בגזרת השירות לחוסכים – שירות חדש יאפשר לחוסכים לקבל את המידע המלא שלהם באופן שוטף ובתדירות קבועה. השירות נועד בכדי לספק לחוסכים יכולת לעקוב אחר תמונת הפנסיה המלאה שלהם, תוך קבלת המידע העדכני אחת לתקופה מוגדרת. קבלת המידע מחייבת את רישום החוסך במסלקה ושליחת בקשה למידע מכלל הגופים על ידי החוסך עצמו תוך סימון אם מדובר בבקשה למידע מתמשך. על החוסך להגדיר את התדירות המבוקשת לקבלת המידע: חודשית, רבעונית או חצי שנתית. המידע יישלח באופן יזום על ידי החברה המנהלת ויוצג בפורטל המסלקה בתדירות שהוגדרה על ידי החוסך מבלי צורך לבצע פעולה יזומה נוספת מצדו. סוכן אינו רשאי להגיש בקשה מסוג זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email