חובת רישום נזק בטיחותי ברישיון הרכב – מה משמעותה עבור מבוטחינו?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ב-1 באוגוסט 2014 נכנס לתוקפו נוהל מספר 23 שפירסם משרד התחבורה לעניין חובת רישום הערה ברישיון רכב, כאשר לכלי רכב נגרם נזק בטיחותי במקומות שנקבעו על פי תקנה 309. חשוב שאנחנו, סוכני הביטוח העוסקים בביטוח רכב, נכיר את הנוהל ונדע להסבירו ללקוחותינו במידת הצורך.

להלן הסבר על הנוהל והתקנה: משרד התחבורה דוגל בשקיפות מלאה בכל הקשור ברישום הנתונים לטובת כלל אזרחי המדינה, וזאת מבלי לפגוע בפרטיותם של בעלי כלי הרכב במטרה לסייע לרוכש הרכב הפוטנציאלי העתידי לקבל החלטה מושכלת בעת רכישת כלי הרכב.

במסגרת זו, החל ב-1 באוגוסט מחייב משרד התחבורה – במקרים שבהם ניזוק כלי רכב בתאונה ועבר בדיקה בהתאם לתקנה 309 ונקבע על ידי שמאי או המנהל המקצועי של המוסך כי לכלי רכב נגרם נזק בטיחותי – לציין ברישיון הרכב שכלי הרכב עבר "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".

נזק בטיחותי הוא "נזק שנגרם לעיוות, להסטה, לסדק או לשבר מהותיים באחד מעמודי המרכב, במסגרת גג המרכב, באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה לעיוות או שינוי במבנה הגיאומטרי של רפת המרכב, למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק והחלפה באמצעות ברגים ולא באמצעות ריתוך".

האחריות לדיווח על נזק בטיחותי למשרד התחבורה חלה על שמאי הרכב שבדק את כלי הרכב ועל המנהל המקצועי של המוסך המתקן במקרים שבהם תוקן כלי הרכב ללא ליווי של שמאי רכב. חשוב לציין כי הנוהל בא להסדיר גם את אותם מקרים שבהם בתיקון כלי הרכב לא מעורבת חברת ביטוח ושמאי רכב והיה חשש כי נזק בטיחותי לא ידווח (לדוגמה ציי רכב וכלי רכב המבוטחים בצד שלישי או בחובה בלבד).

סביר מאוד להניח שערכם המסחרי של כלי רכב, שקיבלו או צפויים לקבל הערה ברישיון שעברו נזק בטיחותי ותוקנו, יירד משמעותית ולכן כדאיות תיקון כלי רכב המבוטח בביטוח מקיף בחברת ביטוח תהיה לא כלכלית לחברת הביטוח. ההערכה היא כי אותם כלי רכב יוכרזו כאובדן מוחלט ושרידיהם יפורקו וימכרו כחלקי חילוף. הם לא יוכרזו "כאובדן להלכה" ולא ישוקמו, מחוסר כדאיות כלכלית.

ההערכה היא שהתקנה לא תגרום לזעזועים רציניים בהיקפי התביעות, שכן ברוב בתאונות שבהן צפוי להיקבע נזק בטיחותי בין כה וכה עלויות התיקון גבוהות ועוברות את סף 50% משווי כלי הרכב והגידול בתביעות יהיה בשוליים. חברות הביטוח יצטרכו גם להיערך מבחינת החיתום בקבלה לביטוח של כלי רכב שברישיונו מופיעה הערה לגבי נזק בטיחותי, הן בביטוח החובה והן בביטוח המקיף. לסוכני הביטוח מומלץ להכיר את הנוהל והתקנה של משרד התחבורה ולעדכן את צוות המשרד בתוכנו ובהשלכותיו על ציבור מבוטחינו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email