החוזר החדש של ביטוח נסיעות לחו"ל: הופך את הפוליסה למורכבת במיוחד

לפוליסה החדשה יש השלכות משמעותיות על הצרכנים והיא מהווה הזדמנות לסוכני הביטוח. יעקב מזרחי מסביר את הסעיפים העיקריים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ערב ראש השנה תשע"ז, פרסם "אגף שוק ההון והביטוח" טיוטת חוזר בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל – ניסוח תוכניות ביטוח נסיעות לחו"ל ואופן שיווקן.

פרסום החוזר הוא מבורך, מאחר וההתייחסות האחרונה שנעשתה בנושא זה היתה בשנת 1985 ומאז השתנו נושאים רבים. אמנם מדובר בטיוטה ראשונית בלבד, וככל הנראה יהיו שינויים נוספים עד לאישורו הסופי של החוזר, אך בהחלט ניתן לומר כי הכוונה בחוזר היא לקבוע כללים ברורים ולמנוע מצב של חוסר כיסוי ביטוחי ראוי.

אין התייחסות בחוזר לפוליסה פרטנית מול פוליסה קבוצתית (קופ"ח/כרטיסי אשראי) אך מכיוון שמדובר במכירה/כיסוי פרטני, לא סביר כי שינוי יהיה רק בחלק מהפוליסות הנהוגות בתחום. לאורך זמן, השינוי בוודאי יחול על כל סוגי הפוליסות.

הסעיף שפותח את החוזר הוא התאמת סכומי הביטוח ליעד הנסיעה. ידוע כי החשיפה להוצאות רפואיות בחו"ל משתנה לפי המדינה אליה נוסעים – ככל שהמדינה מפותחת יותר או כאשר הרפואה היא פרטית, עלות ההוצאות הרפואיות גבוהות יותר. כך לדוגמא, ההבדל בין ההוצאות הרפואיות בארה"ב לבין הוצאות רפואיות בהודו הוא משמעותי, ולכן יש להתאים בין גבולות האחריות בהתאם למדינת היעד. במרבית הפוליסות לנסיעות לחו"ל, גבול האחריות להוצאות רפואיות גבוה מאוד ומתאים לכל מדינות העולם ואין צורך להבדיל בין מדינה למדינה. הפוליסה היחידה שבה יש גבולות אחריות מצומצמים, היא פוליסה של כרטיסי האשראי הכוללת מגבלות על הוצאות רפואיות כגון הגבלה ל"יום אשפוז" (1,500-2,500 דולר), הגבלות על הוצאות ב"טיפול נמרץ", הגבלות על הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז ועוד.

שינוי סעיף זה ידרוש שינוי מהותי במתכונת ביטוח הנסיעות לחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי (שניתן חינם ללקוחות). הסרת המגבלות וההתאמה לחוזר הפיקוח, תייקר לבעל הפוליסה (בתי האשראי) את מחיר הפוליסה ותייתר את הצורך להרחיב את הפוליסה (לפחות בתחום הרפואי) כך ש"ביטוח החינם" עומד בפני שינוי מהותי.

החלוקה בין הפוליסה הבסיסית וההרחבות (לפי החוק מ־1985), הופכת את פוליסת נסיעות חו"ל לאחת הפוליסות המורכבות. אם כיום בפוליסות השונות יש מספר רב של הרחבות, במהדורות החדשות יתווספו הרחבות נוספות אשר כיום כלולות בתוך הפוליסה. כיסוי שנמצא כיום בכל פוליסות הנסיעות לחו"ל הוא תאונות אישיות, שאינו נכלל כלל בפוליסה הבסיסית ולא נכלל באפשרויות ההרחבה. הרחבות לדוגמא שניתן להוסיף לפוליסה הבסיסית לפי אישור הפיקוח: כבודה/מטען, ביטול/קיצור נסיעה, מצב בריאות קיים, הריון, ספורט, איתור, חיפוש וחילוץ.

"ביטוח החינם" של כרטיסי האשראי עומד בפני שינוי מהותי | צילום: fotolia
"ביטוח החינם" של כרטיסי האשראי עומד בפני שינוי מהותי | צילום: fotolia

 

אנו עדים, כאמור, לפוליסה מורכבת המחייבת את הסוכן לאחריות רבה בתשאול והתאמת הפוליסה למבוטח.

פרקים נוספים בחוזר הפיקוח מתייחסים למהות הכיסויים וההגדרות, והרחבה של הגדרות קיימות. בהרחבה למחלות לדוגמא, לא יהיה חריג לניתוחי לב, צנתור ובלון לאלו הסובלים ממחלות לב. החריג נמצא בפוליסה הכוללת הרחבה למחלות ללא חיתום. אמנם יש הגיון בביטול החריג, שכן זהו הכיסוי שאותו צריך האדם הסובל ממחלת לב, אך הסרת החריגים תביא להגדלת הסיכון לחברות הביטוח ולמעשה עשויה להביא לחיתום מוקדם ופרטני לכל נוסע עם בעיה רפואית כזו.

הרחבת פוליסת נסיעות לחו"ל לפי חוזר הפיקוח תהיה משמעותית לצרכנים, אך יהיו לכך השלכות על חברות הביטוח, תוצאותיה (מחיר הפוליסה) ואופן השיווק. הפוליסה "תשלם" תביעות באופן ברור וקל יותר, אך שיווק ומכירת פוליסה זו יהיו מורכבים וידרשו מקצועיות ואחריות רבה, אשר עשויים להעמיד ולהחזיר את סוכני הביטוח למרכז העשייה והפעילות.

בעקבות התעקשות הלשכה: רק בעל רישיון ישווק ביטוח נסיעות / עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה

חוזר סוכני הנסיעות סתם את הגולל על מכירת הביטוח על ידי סוכני הנסיעות, אשר מכרו ביטוחי נסיעות לחו"ל על אף שאין ברשותם רישיון סוכן ביטוח.

על חוזר זה הגישו סוכני הנסיעות עתירה לבג"צ, ודרשו להמשיך ולשווק מכירה של פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל. המפקחת על הביטוח, אשר בתחילה התנגדה לבג"צ בטענה שאין מקום לאפשר מכירה של ביטוח על ידי מי שאינו בעל רישיון ואשר אינו מפוקח על ידה, הוציאה טיוטה ראשונה בה היא אפשרה מכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל רק לאנשים בריאים ורק במקרה שתקופת הנסיעה לחו"ל אינה עולה על 30 יום.

בעקבות התנגדויות שונות, לרבות מטעם לשכת סוכני ביטוח, לאפשרות לפיה גורם שאינו מפוקח ישווק וימכור ביטוח, פירסמה המפקחת טיוטה חדשה בה היא מבטלת את האופציה למכירה ושיווק של סוכני הנסיעות, אך מאפשרת להם להעביר לידים לחברת הביטוח.

הלשכה, אשר ביקשה להצטרף לבג"צ סוכני הנסיעות, הבהירה מפורשות כי לא יעלה על הדעת לאפשר מכירה של מוצר ביטוח לציבור הנוסעים לחו"ל על ידי גורמים שאינם מפוקחים ואין באמתחתם את הידע הראוי כדי להתאים לציבור הרחב את הפוליסה והכיסויים המתאימים לו ולמצבו הרפואי.

הדיון מצוי, כאמור, בהליכים משפטיים, והלשכה תמשיך לעמוד על הטענה כי לציבור מגיע לרכוש ביטוח רק אצל סוכן ביטוח בעל רישיון מפוקח.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email