חוזר גופים מוסדיים נכנס לתוקפו ב-1 ביוני

כל מה שעליכם לדעת בנושא חוזר ההצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל שנכנס לתוקפו בתחילת החודש
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

ב-1 ביוני 2017 נכנס לתוקפו חוזר גופים מוסדיים, אשר עוסק בהצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל. החוזר למעשה מסדיר את כל ההליך תוך שמירה על זכויות המצטרף, ומאפשר לכל מצטרף לעשות זאת ישירות באמצעות פורטל של קרן הפנסיה, חברת הביטוח או בית ההשקעות.

מספר דגשים שחשוב להכיר בהליך החדש:

1. נקבע נוסח אחיד לגבי כל טפסי ההצטרפות של כלל הגופים השונים, ולמעשה כעת ניתן לצרף עמיתים רק באמצעות טפסים.

2. קרן הפנסיה או קופת הגמל תהיה חייבת לקבל טופס מלא, כאשר כל שדות החובה מלאים. ללא זה היא לא תוכל להמשיך בתהליך הצירוף ותהיה חייבת להודיע על החוסרים לעמית תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הטפסים.

3. קרן הפנסיה או קופת הגמל צריכה להוציא אישור לצירוף העמית.

4. במועד הצירוף יחויב המעסיק לחתום על התחייבות להעביר הפקדות בגין העמית המצורף או להעביר הפקדה ראשונה.

5. במידה ותוך שלושה חודשים ממועד ההצטרפות לא העביר המעסיק כספים בגין העמית המצורף, חייבת קופת הגמל או קרן הפנסיה ליידע את העמית על כך.


סו"ב יובל ארנון

6. בסיום הליך ההצטרפות של העמית, חייבת קופת הגמל או קרן הפנסיה לשלוח אישור לעמית על סיום הליך הצטרפותו. האישור יכלול פירוט של כל הפרטים הקשורים להצטרפותו כמופיע בחוזר.

7 לגבי מינוי מוטבים, החוזר קובע כללים אחידים למינוי מוטבים בקרן פנסיה ובקופת הגמל עם טפסים אחידים, ואת כללי האישור של בעל הרישיון אשר בפניו נחתמו הטפסים וכי זיהה את העמית.

8. נקבעו כללים כיצד מבוצע עדכון פרטי העמית באפיקים השונים.

 

הכותב הוא י"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email