חוזר הצירוף בביטוחי בריאות וסיעוד

כניסתו לתוקף של חוזר הצירוף עוררה שאלות גם בקרב סוכנים המתמחים בבריאות וסיעוד. סו"ב איגור מורי דן בנקודות העיקריות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר הצירוף המתוקן נכנס לתוקף והשאיר חלק מהשחקנים בשוק בתהייה איך עומדים בדרישותיו החדשות. אקדים ואציין כי לדעתי ייתכן פער טכני המונע מבעל הרישיון אפשרות לעמוד במלוא הדרישות במדויק. על כן הייתי מציע לקיים את מה שניתן לפי השכל הישר ובאופן המקורב ביותר ללשון החוזר. בהמשך אפרט גם את הבעיות אותן תצטרך רשות שוק ההון לפתור כדי שהחוזר יהיה בר ביצוע במלואו.

החוזר מתמקד בהרחבת הגילוי במסגרת הליך ההתאמה, השוואה ותיעוד ומכך נובעים כל הסעיפים בו. נדון בנקודות העיקריות.

תחילת הליך הצירוף

על הסוכן לבחון את מקור ההכנסה שלו לפי ענפים כגון סיכוני חיים וסיכוני בריאות. ביחס לאלה לבדוק האם ישנה חברה ממנה מגיעים 40% או יותר מהכנסתו באותו ענף ואם קיימת כזו (או כאלה) אז לתת גילוי בתחילת ההליך באופן הבא:

מחלות קשות, סיעוד, תאונות אישיות, ניתוחים – האם כל אלה מהווים ענף אחד? | צילום: shutterstoc

* לציין את שם החברה (או חברות) ממנה מקבלים עמלות בשיעור שעולה על 40% מכלל העמלות על מוצרי הענף שהתקבלו בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הצירוף. עמלות ייחשבו – עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

* לציין כי את/ה משווק/ת בעיקר את החברות האמורות.

* לציין כי בענף זה פועלות X חברות המשווקות את המוצר שאליו מצרפים בתהליך. המקור המוסמך לנתון זה הוא דוח הממונה העדכני המפורסם אחת לשנה.

אם מדובר בשיווק יזום – יש לציין את כל המידע כבר בהתחלה, לפני תהליך השיווק והצירוף עצמו. ההנחיה אינה חלה על שיווק ביטוח קבוצתי.

הליך הצירוף עצמו

* יש להציג ולתעד את ההבדלים בין הפוליסות שהוצעו ללקוח. הדגש הוא על פרמיית הביטוח, תנאי הפוליסה, שירות שיינתן למבוטח בחברה המומלצת או כל סיבות אחרות שגרמו להמלצה ללקוח להצטרף דווקא לפוליסה זו.

* אם במסגרת הצירוף מתבטלת פוליסה קיימת של המבוטח ומוחלפת בחדשה מאותו סוג, אזי לא רק להסביר למה מומלצת החדשה, אלא נדרשת ואף מחויבת השוואתה לישנה המתבטלת. בדומה לחוזר הטוויסטינג שהיה בתוקף בעבר ובוטל מצופה כאן מבעל הרישיון כי יציג את ההבדלים בין הפוליסות לרבות פרמיית הביטוח, שיפור בתנאי הכיסוי או השירות הצפוי למבוטח בפוליסה המומלצת או כל סיבה אחרת למעבר בין הפוליסות במסגרת תהליך הצירוף.

את הפירוט ותוצאות התהליך, ההתאמה וההשוואה, יש למסור ללקוח לפני "סגירת העסקה".

איסור התניה בצירוף

בשנים האחרונות נפוץ הנוהג במסגרתו משווקים בעלי רישיון הציעו ללקוחות בדיקת תיק ביטוחי "חינם", אך התנו זאת בהתחייבות להישאר לתקופה כזו או אחרת בפוליסות ביטוח ששווקו במסגרת בדיקה כזו. אם ביטל הלקוח את פוליסות הביטוח האלו, הוא נדרש לשלם סכומים שצוינו (אם צוינו) במסמך הזמנת השירות. הסדר מסוג זה נאסר כליל בחוזר צירוף המתוקן ואין להתנות את תהליך הצירוף בהישארות בביטוח לתקופת זמן כזו או אחרת.

הבעיות ביישום החוזר

ישנן בעיות טכניות שבאופן ברור ימנעו עמידה חד משמעית של בעלי הרישיון בהוראות החוזר. הדוגמאות, שנשלחו ופורטו גם לראש הרשות, הן למשל:

1. אין לאף חברה בענף הביטוח דוחות אחידים המאפשרים להבחין בין סוגי העמלה לצורך עמידה בחוזר על פי הענפים המתבקשים.

2. הדוחות הקיימים בחלק מהחברות מערבבים בין הענפים כך שמפרטים יחד פוליסות חיים ובריאות.

3. חלק מהפוליסות הן מעורבות (מחלות קשות בפוליסות חיים).

4. כלל לא הובהר על ידי הרשות מה כוונת הגדרת ה"ענף" מעבר להפניה לענפי הביטוח בחוק.

5. מחלות קשות, סיעוד, תאונות אישיות, ניתוחים – האם כל אלה ענף אחד או שיש להבחין בניהם?

6. מקדמות נפרעים משולמות היום כחלק מכלל העמלות (לאלה שביקשו זאת) ובמקרים לא מעטים קיים קושי להבחין בינן ובין העמלה הרגילה, למרות שלמעשה מדובר בהלוואה ולא בעמלה. כיצד יש להתייחס לתשלומים אלו?

יש לקוות שהרשות תשכיל להורות לחברות הביטוח לספק דוחות אחידים וברורים לצורך עמידה בהוראות החוזר. עד אז כל בעל רישיון יעשה את מה שניתן ועולה בידו כדי להגיע לתוצאה מיטבית. החוזר אכן מייצר קושי, מציף את הלקוחות במידע חסר משמעות שאלה כלל לא ביקשו, אך אלו ההוראות ויש להכירן היטב לטובת העבודה התקינה.

כחלק מהנגשת ההוראות החדשות וסיוע לסוכני הביטוח יישלח לחברי הלשכה בשבוע הבא צ'קליסט פעולות מעודכן שנערך על ידי עו"ד עדי בן אברהם המתמחה ברגולציה לסוכני ביטוח. השתלמות בהשתתפותו לעבודה עם הצ'קליסט ועמידה בחוזר הצירוף בתחום הבריאות תתקיים ב-22 במרץ בעמוד הפייסבוק של מרכז ההכשרה של הלשכה.

הכותב הוא יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email