"חוזר השרברבים" יכנס לתוקפו ב-3 בספטמבר

מעיקרי החוזר: חברת הביטוח תגבה את הפרמיה, תנהל את התביעה ותהיה אחראית על קבלת שירות איכותי. סו"ב אריאל מונין: "יהיה עלינו להציף כל כשל נוסף הנראה לעין"
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

חוזר הממונה על תיקון הוראות בענף ביטוח דירה ייכנס לתוקפו ב־3 בספטמבר. בסיועו של סו"ב אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, נדגיש ונחדד עבור הסוכנים את עיקרי "חוזר השרברבים" ומשמעויותיו. מטרתו של החוזר היא לקבוע מחדש כללים חדשים בתחום תיקון נזקי אינסטלציה ונזקי המים. כמו כן החוזר מבטל למעשה את מכירת הריידרים לנזקי המים שהיו קיימים, ומחזיר את האחריות מספקי השירות לחברות הביטוח.

עיקרי החוזר

בפוליסות יהיה אפשר לרכוש בעת תהליך צירוף לביטוח את ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים באמצעות חברות שרברבות שבהסדר, או שרברב אחר (פרטי), ובהם יהיו הבדלי פרמיה או הבדלים בהשתתפות העצמית. חברת שרברבות תספק שירות תיקונים לתקלות אינסטלציה, וכן את תיקון נזקי המים שנגרם כתוצאה מדליפתם.

חברת הביטוח היא זו שתגבה את הפרמיה, ותנהל את התביעה באמצעות מוקדיה או המוקד הייעודי. בנוסף, חברת הביטוח תהיה אחראית על איכות התיקון והשירות, לרבות על זמינות השירות וסיום הטיפול בזמן סביר, ותשלם לשרברבים בעד תיקון נזקי האינסטלציה ונזקי המים.

איך תיבחר חברת שרברבים?

על חברה או סוכן לפרסם את רשימת שרברבים בהסדר בפריסה הארצית ואת נוהל תביעת נזקי המים. כל חברת שרברבים תקבל ציון מדד שירות על פי הסקרים החודשיים שיבוצעו. תיקון הנזק יחל לא יותר משני ימי עבודה ממועד הפניה, אלא אם תואם אחרת. בנוסף, אם ארבע מחברות השרברבים אינן זמינות להגיע תוך שני ימי עבודה, על חברת הביטוח לוודא שאכן מגיע שרברב לתיקון, ולא – המבוטח יוכל להזמין שרברב פרטי עם השתתפות עצמית כבהסדר.

מה שהיה הוא לא מה שיהיה. מונין

אם נקבע מועד ביקור, זמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים מעבר למועד שנקבע. במקרים של איחורים בהגעה, או אי הגעה, יוכל המבוטח במקרים מסוימים להזמין חברת שרברבות אחרת או שרברב פרטי ולשלם השתתפות כשל שרברב הסדר. בסיום הטיפול יקבל המבוטח מסמך המסביר את ממצאי השרברב למקור הנזק, הפעולות שנדרשו לבצע ופירוט הביקורים שתואמו. אם הייתה דחיה, יש לציין את סיבתה. החוזר חל על פוליסות דירה, למעט ביטוח דירה הנמכר אגב משכנתא על ידי הבנקים.

מונין מסכם ואומר כי ״פעלנו רבות בנושא המים ואנחנו רואים בחוזר הזה הישג ללשכה, אני אופטימי כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. כאשר יכנס החוזר לתוקף עלינו יהיה להציף כל כשל נוסף הנראה לעין ממעבר לשיטה החדשה״.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email